Administrere brukere i Shopify Plus med organisasjonsinnstillinger

Hvis du har tilgang til organisasjonsinnstillingene, kan du administrere brukere på tvers av butikkene i organisasjonen i Shopify-administrator.

Du kan gjøre følgende fra seksjonen Brukere i organisasjonsinnstillingene:

  • Legge til, suspendere eller fjerne personalmedlemmer.
  • Opprette og tilordne brukerroller.
  • Gjøre endringer som påvirker bestemte butikker.
  • Gjøre organisasjonsomfattende endringer som kan påvirke alle butikkene dine.
  • Endre organisasjonens sikkerhetskrav.

For å administrere brukere på tvers av organisasjonen må du ha tillatelsen Brukere på organisasjonsnivå. For å administrere personalmedlemmer på butikknivå må du ha tillatelsen Rediger tillatelser for i seksjonen for brukeradministrasjon på den aktuelle butikken.

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis