Åpne organisasjonsinnstillinger for Shopify Plus

Du finner organisasjonsinnstillingene ved å logge på en butikk i organisasjonen, og deretter gå til Innstillinger i Shopify-administrator. Hvis du har Shopify Plus-abonnementet, vises seksjonen Organisasjon over innstillingene på butikknivå. I seksjonen Organisasjon kan du se og administrere deler av organisasjonen, som brukere og butikker. Hvilke menyelementer som er tilgjengelige for hver enkelt bruker avhenger av hvilke organisasjonstillatelser som er gitt til brukere.

Beskrivelse av menyelementet Organisasjon

Menyelementet Organisasjon viser organisasjonens navnekort, en liste over butikker i organisasjonen samt en butikkidentifikator på to eller tre bokstaver og et ikon. Du kan filtrere listen i henhold til status eller butikkformål. Finn ut mer om å administrere butikker med organisasjonsinnstillinger.

Oppdater organisasjonsnavn

Bare organisasjonseieren kan redigere organisasjonsnavnet.

Trinn:

 1. Fra Shopify administrator klikker du på Innstillinger.
 2. Klikk på Organisasjon.
 3. Klikk på blyantikonet ved siden av organisasjonsnavnet.
 4. Rediger navnet.
 5. Klikk på Lagre.

Butikkidentifikatorer

Butikkidentifikatorer brukes av partnere, brukere og butikkpersonale for å identifisere butikker i organisasjonen. Sørg for at butikkidentifikatoren gir mening, slik at brukere enkelt kan velge butikker. Disse identifikatorene vises som forkortelser på to eller tre bokstaver i den globale navigasjonsmenyen. Som standard er butikkidentifikatorer basert på de første bokstavene i butikkens navn. For eksempel:

 • Svenshirts - Sve
 • Svens skjorter - SvS
 • Svens skjortedepot - SSD

Du kan endre butikkens interne navn og standardidentifikator når du oppretter en butikk. Det interne butikknavnet og identifikatoren påvirker ikke hva som vises i butikken eller i kommunikasjon til kunder.

Oppdater et internt ikon for butikken

Hvis du endrer det interne ikonet i en butikk, må det nye ikonet være unikt. Butikker med identiske ikoner gjør det vanskelig for brukere å identifisere butikker.

Trinn:

 1. Fra Shopify administrator klikker du på Innstillinger.
 2. Klikk på butikkens ikon ved siden av butikknavnet.
 3. Klikk på Last opp ikon for å laste opp et nytt ikon i butikken.
 4. Klikk på Lagre.

Det nye interne ikonet vises i den globale navigasjonsmenyen.

Beskrivelse av menyelementet Brukere

Menyelementet Brukere viser en liste over brukere i organisasjonen. Du kan filtrere listen i henhold til brukerstatus, brukertype, butikktilgang, rolle eller sikkerhetsinnstillinger. Finn ut mer om å administrere brukere med organisasjonsinnstillinger.

Menyelementet Brukere i organisasjonsseksjonen inneholder også undermenyelementene Roller og Sikkerhet.

Roller

Undermenyelementet Roller viser en liste over roller som er opprettet i organisasjonen. Finn ut mer om å administrere roller med organisasjonsinnstillinger.

Sikkerhet

Undermenyelementet Sikkerhet viser sikkerhetsinnstillinger for organisasjonen. Finn ut mer om administrering av sikkerhetsinnstillinger med organisasjonsinnstillinger.

Beskrivelse av menyelementet Fakturering

Menyelementet Fakturering viser faktureringsinformasjon for organisasjonen. Finn ut mer om å administrere fakturering med organisasjonsinnstillinger.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis