Opprette butikker i Shopify Plus med organisasjonsinnstillinger

For å opprette en ny butikk må du ha Butikker-tillatelsen.

Når du oppretter en butikk legges den vanligvis til med én gang. Hvis den forespurte butikken kan overstige kontraktsgrensene dine, vil imidlertid en prøvebutikk opprettes i stedet. Det sendes en forespørsel til Shopify Plus om å legge til en ekstra butikk, og du blir bedt om å godkjenne en ekstrakostnad. Forespørselen din blir behandlet innen noen få dager, og prøvebutikken blir oppgradert. Du vil motta en e-post som bekrefter endringen.

Hensyn ved opprettelse av en ny butikk

Når du oppretter en butikk i en organisasjon, blir du den nye butikkens eier. For å endre eier av en butikk etter at den er opprettet må du bruke Shopify-administrator for den aktuelle butikken.

Under prosessen med opprettelse av en butikk blir du bedt om å oppgi et formål med den nye butikken. Formålet du velger kan påvirke fakturering eller konfigurering av butikken, men vil ikke begrense funksjoner eller muligheter. Hvis du ikke er sikker på hvilket alternativ du bør velge, kan du kontakte Shopify Plus Support.

Importere data fra en eksisterende butikk

Når du oppretter en butikk kan du importere følgende data fra en butikk som allerede eksisterer i organisasjonen din:

 • temaer
 • filer

Hensyn ved import av temaer til en ny butikk

Når du importerer et tema inn i en ny butikk vil alle referanser til filer som er hardkodet i dette temaet fortsette å peke til filer i den opprinnelige eksisterende butikken. Hvis en fil i den opprinnelige butikken slettes vil koblingen til den filen brytes i temaet i den nye butikken. For å hindre at koblinger brytes må du sørge for at importerer filer når du importerer temaer, og at du oppdaterer URL-adresser i temaet slik at de peker til filer i den nye butikken.

Opprett en ny butikk fra organisasjonsinnstillingene

For å opprette en ny butikk må du ha Butikker-tillatelsen.

Trinn:

 1. Fra Shopify administrator klikker du på Innstillinger.
 2. Klikk på Butikker i seksjonen Organisasjon.
 3. Klikk på Opprett butikk.
 4. I Butikktype-seksjonen velger du formålet med den nye butikken.
 5. Skriv inn et navn og en URL-adresse i seksjonen Profil.
 6. Valgfritt: Skriv inn et navn og et initial på to eller tre bokstaver for butikken i seksjonen Internt navn og ikon. Navnet og initialene du oppgir i denne seksjonen vises i bare i Shopify-administrator, og vises ikke til kunder.
 7. Gjør følgende for å importere temaer:

  1. Klikk på Velg butikk i seksjonen Importer data fra en butikk.
  2. Velg butikken du vil importere fra.
  3. Klikk på Importer temaer.
  4. Velg temaene du vil importere.
  5. Valgfritt: Velg Filer for å importere filer.
 8. Klikk på Opprett butikk.

Du kan nå logge inn i butikken og begynne å legge til detaljer.

Konfigurere butikkspesifikke innstillinger og informasjon

For å konfigurere innstillinger for en bestemt butikk, som betalingsleverandører eller fraktinnstillinger, må du bruke Shopify-administrator for den butikken.

Kontakt Shopify Plus Support for å gjøre noen av følgende endringer:

 • endre en butikk fra utvikling til produksjon
 • deaktivere eller stenge en butikk
 • nedgradere butikkens Shopify-abonnement

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis