Organisasjonstillatelser i Shopify Plus med organisasjonsinnstillinger

Det er flere tillatelseskategorier på organisasjonsnivå. Med disse tillatelsene kan personalmedlemmer gjøre endringer for alle butikker i organisasjonen, inkludert i butikker der disse brukerne ikke har tillatelser på butikknivå.

Hvis du for eksempel har fire butikker i organisasjonen, kan du gi et personalmedlem tillatelsen Brukere, og tilgang til bare én av de fire butikkene. I dette tilfellet kan personalmedlemmet administrere brukertilgang, tillatelser og sikkerhetsinnstillinger, inkludert i butikker der personalmedlemmet ikke har tillatelser på butikknivå.

Organisasjonstillatelser er separate fra butikktillatelser. Noen tillatelser lar personalmedlemmer utføre handlinger som ikke kan gjøres fra Shopify-administrator for en butikk, som å opprette en ny butikk. Andre tillatelser lar personalmedlemmet utføre handlinger som vanligvis bare butikkeieren kan utføre, som å gi personalmedlemmer tilgang til en butikk.

Beskrivelse av organisasjonstillatelser i organisasjonsinnstillingene

Tabellen nedenfor beskriver de ulike tillatelsene på organisasjonsnivå.

Beskrivelse av tillatelser på organisasjonsnivå.
Tillatelse Beskrivelse
Butikker

Lar personalmedlemmet administrere butikkene i organisasjonen. Et personalmedlem med denne tillatelsen kan opprette nye butikker og godkjenne eventuelle tilleggsgebyrer for abonnementer som kan være nødvendige for butikken. Hvis du for eksempel oppretter en butikk som ikke dekkes av kontrakten, kan et personalmedlem med tillatelsen Butikker godkjenne avgiften for den nye butikken.

Denne tillatelsen tillater ikke at brukere kan godkjenne følgende avgifter:

 • kontraktskostnader
 • appavgifter
Brukere

Lar personalmedlemmet administrere andre brukere i organisasjonen. Denne tillatelsen er for administrasjon av personalmedlemmer på organisasjonsnivå. Hvis du vil ha mer informasjon om personaltillatelser på butikknivå, kan du se Tillatelser for brukeradministrasjon.

En bruker med denne tillatelsen kan utføre følgende oppgaver:

 • Legg til og fjern personalmedlemmer.
 • Opprett og administrer roller, og tilordne roller til personalmedlemmer.
 • Suspendere og aktivere personalmedlemmer på nytt.
 • Gi og fjerne tillatelser på organisasjonsnivå, inkludert Brukere.
 • Gi og fjern tilgang til butikker og angi butikktillatelser for personalmedlemmer.
 • Krev at personalmedlemmer må bruke totrinnsautentisering.
 • Bekreft et domene for organisasjonen din.
 • Tilbakestill totrinnsautentisering for en bruker.

Tillatelsen Brukere lar ikke personalmedlemmer endre butikkens eier. Bare en butikkeier kan overføre eierskap, og eierskap kan bare overføres fra inne i butikken.

Organisasjonseieren tildeles tillatelsen Brukere som standard. Du kan ikke fjerne denne tillatelsen fra organisasjonseieren.

Analyseoversikt

Tillater at personalmedlemmet kan se salgs- og bestillingsdata. Et personalmedlem med denne tillatelsen kan utføre følgende oppgaver:

 • Vise salgs- og bestillingsopplysninger for alle butikker i organisasjonen.
 • Vise salgs- og bestillingsdata for spesifikke butikker.
 • Få tilgang til detaljerte rapporter fra en butikks Shopify-administrator.

Personalmedlemmer med denne tillatelsen kan se aggregerte data for alle butikker på tvers av en organisasjon i Shopify-administrator. For å se detaljerte rapporter i Shopify-administrator for en butikk må personalmedlemmet ha tillatelsen Rapporter for den aktuelle butikken.

Fakturering

Tillater at personalmedlemmet kan se fakturaer og fakturainnstillinger, betale fakturaer og redigere faktureringsprofilen, avhengig av tillatelsen som er gitt.

 • Med tillatelsen Se fakturaer og preferanser, inkludert betalingsmåter kan personalmedlemmet se tidligere og kommende fakturaer, eksportere fakturaer og se informasjon på siden Faktureringsprofil.
 • Med tillatelsen Betale fakturaer og redigere preferanser, inkludert betalingsmåter kan personalmedlemmet se tidligere og kommende fakturaer, eksportere fakturaer, godkjenne og prøve mislykkede fakturabetalinger på nytt og endre informasjonen på siden Faktureringsprofil.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis