Uprawnienia organizacji w Shopify Plus za pomocą ustawień organizacji

Na poziomie organizacji istnieje wiele kategorii uprawnień. Uprawnienia te umożliwiają pracownikom wprowadzanie zmian we wszystkich sklepach w organizacji, w tym w sklepach, w których użytkownicy nie mają uprawnień na poziomie sklepu.

Na przykład, jeśli masz cztery sklepy w swojej organizacji, możesz udzielić pracownikowi uprawnienia Użytkownicy oraz dostępu do tylko jednego z Twoich czterech sklepów. W takim przypadku ten pracownik może zarządzać dostępem użytkowników, uprawnieniami i ustawieniami zabezpieczeń, między innymi w sklepach, w których nie ma on uprawnień na poziomie sklepu.

Uprawnienia na poziomie organizacji są niezależne od uprawnień do sklepu. Niektóre uprawnienia umożliwiają pracownikom wykonywanie działań, których nie można wykonać w panelu administracyjnym Shopify sklepu, takich jak utworzenie nowego sklepu. Inne uprawnienia umożliwiają pracownikom przeprowadzanie czynności, które zazwyczaj może wykonywać tylko właściciel sklepu, takich jak udzielenie pracownikom dostępu do sklepu.

Opis uprawnień na poziomie organizacji w ustawieniach organizacji

W poniższej tabeli opisano różne uprawnienia na poziomie organizacji.

Opis uprawnień na poziomie organizacji.
Uprawnienie Opis
Sklepy

Umożliwia pracownikom zarządzanie sklepami w organizacji. Pracownik z tym uprawnieniem może tworzyć nowe sklepy i zatwierdzać wszelkie dodatkowe opłaty za plan, które mogą być wymagane w sklepie. Na przykład, jeśli utworzysz sklep, który nie jest objęty Twoją umową, pracownik z uprawnieniem Sklepy może zatwierdzić opłatę za nowy sklep.

To uprawnienie nie zezwala użytkownikom na zatwierdzanie następujących opłat:

  • opłaty umowne
  • opłaty za aplikację
Użytkownicy

Umożliwia pracownikom zarządzanie innymi użytkownikami w organizacji. To uprawnienie jest przeznaczone do zarządzania pracownikami na poziomie organizacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień pracowników na poziomie sklepu, zapoznaj się z tematem Zarządzanie uprawnieniami użytkowników.

Użytkownik z tym uprawnieniem może wykonywać następujące zadania:

Uprawnienie Użytkownicy nie umożliwia użytkownikowi zmiany właściciela sklepu. Tylko właściciel sklepu może przenosić własność i można ją przenieść tylko z poziomu sklepu.

Właściciel organizacji domyślnie otrzymuje uprawnienie Użytkownicy. Nie możesz odebrać tego uprawnienia właścicielowi organizacji.

Przegląd analiz

Umożliwia pracownikom przeglądanie danych dotyczących sprzedaży i zamówień. Pracownik z tym uprawnieniem może wykonywać następujące zadania:

  • Wyświetlanie danych sprzedaży i zamówienia dla wszystkich sklepów w organizacji.
  • Wyświetl dane sprzedaży i zamówień z określonych sklepów.
  • Dostęp do szczegółowych raportów w panelu administracyjnym Shopify sklepu.

Pracownik z tym uprawnieniem może wyświetlać zagregowane dane dla wszystkich sklepów w organizacji w panelu administracyjnym Shopify. Aby wyświetlić szczegółowe raporty w panelu administracyjnym Shopify sklepu, pracownik musi posiadać uprawnienie Raporty w tym sklepie.

Rozliczenie

Umożliwia pracownikom wyświetlanie rachunków i preferencji rozliczeniowych, opłacanie rachunków i edycję profilu rozliczeniowego w zależności od posiadanych uprawnień.

  • Uprawnienie Wyświetlanie rachunków i preferencji, w tym metod płatności umożliwia pracownikowi wyświetlanie wcześniejszych i kolejnych rachunków, eksportowanie rachunków i wyświetlanie informacji na stronie Profil rozliczeniowy.
  • Uprawnienie Opłacanie rachunków i edytowanie preferencji, w tym metod płatności umożliwia pracownikowi przeglądanie wcześniejszych i kolejnych rachunków, eksportowanie rachunków, autoryzację i ponawianie nieudanych płatności za rachunki oraz zmianę informacji na stronie Profil rozliczeniowy.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo