Zarządzanie rolami w Shopify Plus za pomocą ustawień organizacji

Możesz efektywniej zarządzać pracownikami w swojej organizacji, korzystając z ról, które są kombinacją uprawnień na poziomie organizacji i uprawnień do sklepu. Możesz przypisać role do pracowników, dodając pracowników za pomocą ustawień organizacji. Jeśli masz już pracowników, możesz wybrać wielu pracowników i przypisać tę samą rolę do wszystkich pracowników. Możesz również zduplikować już istniejące role.

Uwagi dotyczące ról w ustawieniach organizacji

Zanim utworzysz i przypiszesz role do pracowników w ustawieniach organizacji, zapoznaj się z poniższymi informacjami:

 • Role utworzone w ustawieniach organizacji zarządzają tylko uprawnieniami na poziomie organizacji i sklepu.
 • Ról nie można przypisywać do następujących typów pracowników:

  • Właściciele organizacji
  • poprzedni pracownicy
  • współpracownicy
 • Jeśli usuniesz rolę, pracownicy, którzy zostali do niej przypisani, zachowają uprawnienia roli. Na przykład, jeśli rola obejmowała uprawnienie Użytkownicy, pracownicy będą nadal posiadać uprawnienie Użytkownicy, dopóki im go wyraźnie nie odbierzesz.

 • Pracownicy na poziomie organizacji mogą również być pracownikami w sklepie, który nie jest częścią Twojej organizacji. Jeśli ten sklep zostanie dodany do Twojej organizacji po przypisaniu ról do pracowników, wystąpi jedna z poniższych sytuacji:

  • Jeśli pracownik jest właścicielem sklepu, zachowa rolę i pozostanie właścicielem sklepu.
  • Jeśli pracownik nie jest właścicielem sklepu, rola zostanie mu odebrana, ale zachowa on wszystkie uprawnienia, które zostały zdefiniowane w tej roli. Aby zarządzać pracownikiem, który używa roli, musisz ponownie przypisać ją do pracownika.

Utwórz role dla użytkowników ustawień organizacji

Rola musi zawierać co najmniej jedno uprawnienie na poziomie organizacji. Możesz jednak uwzględnić w roli zarówno uprawnienia na poziomie organizacji, jak i uprawnienia do sklepu.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia.
 2. W sekcji Organizacja kliknij opcje: Użytkownicy > Role.
 3. Kliknij opcję Dodaj rolę.
 4. W sekcji Nazwa roli wprowadź nazwę roli.
 5. W sekcji Uprawnienia w ramach organizacji wybierz uprawnienia na poziomie organizacji, które chcesz dodać do roli.
 6. Opcjonalnie: Aby dodać dostęp do sklepów, wykonaj następujące czynności:

  1. W sekcji Uprawnienia do sklepu kliknij opcję Dodaj dostęp do sklepu.
  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   • Aby określić różne uprawnienia dla poszczególnych sklepów, wybierz jeden sklep.
   • Aby określić te same uprawnienia dla wielu sklepów, wybierz wszystkie wymagane sklepy.
  3. Kliknij Kontynuuj.
  4. Wybierz uprawnienia do przyznania użytkownikom dla tej roli, a następnie kliknij opcję Gotowe.
  5. Jeśli chcesz dodać kilka sklepów, które mają różne uprawnienia, dodawaj dostępy i uprawnienia do sklepów, dopóki nie dodasz wszystkich wymaganych sklepów.
 7. Kliknij opcję Zapisz.

Przypisz role do istniejących użytkowników ustawień organizacji

Na liście Użytkownicy możesz przypisać rolę do jednego pracownika lub do wielu pracowników jednocześnie.

Możliwe jest przypisanie roli do jednego pracownika z poziomu strony informacji o koncie użytkownika, jednak w tej procedurze opisano przypisanie roli bezpośrednio z listy Użytkownicy do jednego lub wielu pracowników.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia.
 2. W sekcji Organizacja kliknij opcję Użytkownicy.
 3. Na liście Użytkownicy i uprawnienia wybierz odpowiednich pracowników.
 4. W oknie modalnym wyświetlanym na dole ekranu kliknij opcję Przypisz rolę.
 5. Wybierz odpowiednią rolę, a następnie kliknij opcję Przypisz rolę.

Duplikuj role dla istniejących użytkowników ustawień organizacji

Możesz zduplikować istniejącą rolę z listy Role. Po zduplikowaniu roli możesz przypisać ją do jednego lub wielu pracowników w tym samym czasie.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia.
 2. W sekcji Organizacja kliknij opcje: Użytkownicy > Role.
 3. Kliknij rolę, który chcesz zduplikować.
 4. Kliknij opcję Czynności, a następnie Duplikuj.
 5. Wprowadź nową nazwę roli, a następnie kliknij Duplikuj rolę.

Odbierz role użytkownikom ustawień organizacji

Po odebraniu roli pracownikowi ma on nadal takie same uprawnienia dostępu i uprawnienia do sklepu, które zostały zdefiniowane w roli. Po odebraniu roli pracownikowi możesz nadać mu inne prawa dostępu i uprawnienia do sklepu.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia.
 2. W sekcji Organizacja kliknij opcję Użytkownicy.
 3. Na liście Użytkownicy kliknij nazwisko pracownika, którego rolę chcesz usunąć.
 4. W sekcji Rola kliknij ..., a następnie opcję Usuń rolę z danych użytkownika.
 5. Kliknij opcję Usuń rolę.
 6. Opcjonalnie: Przypisz pracownikowi inne prawa dostępu i uprawnienia do sklepu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo