Administration af roller i Shopify Plus med Organisationsindstillinger

Du kan administrere medarbejdere i din organisation mere effektivt ved hjælp af roller, som er en kombination af organisationstilladelser og butikstilladelser. Du kan tildele roller til medarbejdere, når du tilføjer medarbejdere med Organisationsindstillinger. Hvis du allerede har medarbejdere, kan du vælge flere medarbejdere og tildele den samme rolle til alle medarbejdere. Du kan også duplikere eksisterende roller.

Overvejelser for roller i Organisationsindstillinger

Gennemgå følgende overvejelser, inden du opretter og tildeler roller til medarbejdere i Organisationsindstillinger:

 • Roller, der oprettes i Organisationsindstillinger administrerer kun tilladelser på organisationsniveau og butiksniveau.
 • Der kan ikke tildeles roller til følgende typer af medarbejdere:

  • organisationsejere
  • ældre medarbejdere
  • samarbejdspartnere
 • Hvis du sletter en rolle, vil alle medarbejdere, der blev tildelt denne rolle, beholde de inkluderede rolletilladelser. Hvis rollen f.eks. indeholdte tilladelsen Brugere, vil medarbejderne fortsat have tilladelsen Brugere, indtil du udtrykkeligt fjerner den fra dem.

 • Medarbejdere på organisationsniveau kan også være medarbejdere i en butik, der ikke er en del af din organisation. Hvis denne butik føjes til din organisation, efter dine medarbejdere har fået tildelt roller, sker et af følgende:

  • Hvis medarbejderen er butiksejeren, vil han eller hun bevare rollen og forblive butiksejeren.
  • Hvis medarbejderen ikke er butiksejeren, fjernes rollen fra medarbejderen. Medarbejderen beholder dog alle de tilladelser, der er defineret i rollen. Hvis du vil administrere de medarbejdere, der bruger en rolle, skal du tildele en rolle til medarbejderen igen.

Opret roller til brugere af organisationsindstillinger

En rolle skal mindst indeholde én organisationstilladelse. Du kan dog både inkludere tilladelser på organisationsniveau og butikstilladelser i en rolle.

Trin:

 1. Klik på Indstillinger i din Shopify-administrator.
 2. I afsnittet Organisation skal du klikke på Brugere > Roller.
 3. Klik på Tilføj rolle.
 4. Angiv et navn til rollen i afsnittet Rollenavn.
 5. Vælg de organisationstilladelser, du vil føje til rollen, i afsnittet Organisationstilladelser.
 6. Valgfrit: Gør følgende for at tilføje adgang til butikker:

  1. Klik på Tilføj butiksadgang i afsnittet Butikstilladelser.
  2. Gør et af følgende:
   • Hvis du vil angive forskellige tilladelser for individuelle butikker, skal du markere én butik.
   • Hvis du vil angive de samme tilladelser for flere butikker, skal du markere alle de relevante butikker.
  3. Klik på Fortsæt.
  4. Vælg de tilladelser, der skal tildeles til brugere for rollen, og klik derefter på Udført.
  5. Hvis du vil tilføje flere butikker, som har forskellige tilladelser, skal du fortsætte med at tilføje butiksadgang og tilladelser, indtil du har tilføjet alle de relevante butikker.
 7. Klik på Gem.

Tildel roller til eksisterende brugere af organisationsindstillingerne.

På listen Brugere kan du tildele en rolle til én eller flere på én gang.

Selvom du kan tildele en rolle til en individuel medarbejder via dennes side med kontooplysninger, beskriver denne proces tildelingen af roller direkte fra listen Brugere til én eller flere medarbejdere.

Trin:

 1. Klik på Indstillinger i din Shopify-administrator.
 2. I afsnittet Organisation skal du klikke på Brugere.
 3. Vælg de relevante medarbejdere på listen Brugere og tilladelser.
 4. Klik på Tildel rolle i den modale, der vises nederst på skærmen.
 5. Vælg den relevante rolle, og klik derefter på Tildel rolle.

Dupliker roller for eksisterende administratorer af organisationsindstillingerne

Du kan duplikere en eksisterende rolle fra listen Roller. Når du har duplikeret en rolle, kan du tildele den til én eller flere medarbejdere på én gang.

Trin:

 1. Klik på Indstillinger i din Shopify-administrator.
 2. I afsnittet Organisation skal du klikke på Brugere > Roller.
 3. Klik på den rolle, du ønsker at duplikere.
 4. Klik på Handlinger, og klik derefter på Dupliker.
 5. Angiv et nyt navn på rollen, og klik derefter på Dupliker rolle.

Fjern roller fra brugere af Organisationsindstillinger

Når du fjerner en rolle fra en medarbejder, vil denne medarbejder stadig have den samme adgang og de samme butikstilladelser, som rollen indebar. Når du fjerner rollen fra medarbejderen, kan du give denne medarbejder andre adgange og butikstilladelser.

Trin:

 1. Klik på Indstillinger i din Shopify-administrator.
 2. I afsnittet Organisation skal du klikke på Brugere.
 3. Klik på navnet på den medarbejder, som du vil fjerne rollen for, på listen Brugere.
 4. Klik på ... i afsnittet Rolle, og klik derefter på Fjern rolle fra bruger.
 5. Klik på Fjern rolle.
 6. Valgfrit: Tildel medarbejderen andre adgange og butikstilladelser.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis