Organisationstilladelser i Shopify Plus med Organisationsindstillinger

På organisationsniveau er der flere tilladelseskategorier. Disse tilladelser giver medarbejdere mulighed for at foretage ændringer i alle butikker i din organisation, herunder i butikker, hvor disse brugere ikke har tilladelser på butiksniveau.

Hvis du f.eks. har fire butikker i din organisation, kan du give en medarbejder tilladelsen Brugere og adgang til kun én af de fire butikker.I dette tilfælde kan denne medarbejder administrere brugeradgang, tilladelser og sikkerhedsindstillinger, herunder i butikker, hvor denne medarbejder ikke har tilladelser på butiksniveau.

Organisationstilladelser er adskilt fra butikstilladelser. Nogle tilladelser giver medarbejderne mulighed for at gøre ting, som ikke kan udføres i en butiks Shopify-administrator, som f.eks. at oprette en ny butik. Andre tilladelser giver medarbejdere mulighed for at udføre handlinger, som normalt kun kan udføres af butiksejeren, som f.eks. at give medarbejdere adgang til en butik.

Beskrivelse af organisationstilladelser i Organisationsindstillinger

Nedenstående tabel beskriver de forskellige tilladelser på organisationsniveau.

Beskrivelse af tilladelser på organisationsniveau.
Tilladelse Beskrivelse
Butikker

Giver medarbejderne mulighed for at administrere butikkerne i din organisation. En medarbejder med denne tilladelse kan oprette nye butikker og godkende eventuelle ekstra abonnementsgebyrer, der skal betales for butikken. Hvis du f.eks. opretter en butik, der ikke er omfattet af din kontrakt, kan en medarbejder med tilladelsen Butikker godkende gebyret for den nye butik.

Denne tilladelse giver ikke brugerne mulighed for at godkende følgende gebyrer:

 • kontraktgebyrer
 • appgebyrer
Brugere

Giver medarbejdere mulighed for at administrere andre brugere i din organisation. Denne tilladelse er til administration af medarbejdere på organisationsniveau. Få mere at vide om medarbejdertilladelser på butiksniveau under Tilladelser til brugeradministration.

En bruger med denne tilladelse kan udføre følgende opgaver:

 • Tilføj og fjern medarbejdere.
 • Oprette og administrere roller samt tildele roller til medarbejdere.
 • Suspender og genaktiver medarbejdere.
 • Giv og fjern tilladelser på organisationsniveau, herunder Brugere.
 • Give og fjerne adgang til butikker og angive medarbejderens butikstilladelser.
 • Kræv, at medarbejdere anvender totrinsgodkendelse.
 • Bekræft et domæne for din organisation.
 • Nulstil totrinsgodkendelse for en bruger.

Tilladelsen Brugere giver ikke medarbejdere mulighed for at ændre en butiks ejer. Det er kun en butiksejer, der kan overføre ejerskab, og ejerskabet kan kun overføres fra selve butikken.

Organisationsejeren får som standard tilladelsen Brugere. Du kan ikke fjerne denne tilladelse fra organisationsejeren.

Analyseoversigt

Giver medarbejdere mulighed for at se salgs- og ordredata. En medarbejder med denne tilladelse kan udføre følgende opgaver:

 • Se salgs- og ordredata for alle butikker i organisationen.
 • Se salgs- og ordredata for specifikke butikker.
 • Få adgang til detaljerede rapporter i en butiks Shopify-administrator.

Medarbejdere med denne tilladelse kan se samlede data for alle butikker på tværs af en organisation i Shopify-administratoren. Hvis du vil se detaljerede rapporter i en butiks Shopify-administrator, skal medarbejderen have tilladelsen Rapporter for den pågældende butik.

Fakturering

Giver medarbejdere mulighed for at se fakturaer og faktureringspræferencer, betale fakturaer og redigere faktureringsprofilen, afhængigt af den tildelte tilladelse.

 • Se fakturaer og præferencer, herunder tilladelse til betalingsmetoder, giver medarbejderne mulighed for at gennemgå tidligere og kommende fakturaer, eksportere fakturaer og se oplysningerne på siden Faktureringsprofil .
 • Betal fakturaer og rediger præferencer, herunder tilladelse til betalingsmetoder, giver medarbejderne mulighed for at gennemgå tidligere og kommende fakturaer, eksportere fakturaer, godkende og prøve at betale mislykkede fakturaer igen og ændre oplysningerne på siden Faktureringsprofil.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis