Beskrivelse af medarbejdertilladelser

Hvis du vil give dine medarbejdere mulighed for at kunne hjælpe dig med driften af din butik, skal du give dem adgangstilladelse til specifikke dele af din Shopify-administrator og til specifikke funktioner. Du kan give medarbejdere et højt adgangsniveau eller begrænse deres adgang til meget specifikke funktioner afhængigt af deres rolle i butikken.

I nogle tilfælde skal du give medarbejdere flere tilladelser, for at de kan udføre opgaver i et bestemt område af Shopify-administratoren.

Medarbejdere med nedsatte tilladelser har en skaleret visning af Shopify-administratoren, så snart du gemmer tilladelserne.

Generelle medarbejdertilladelser

Tilladelser

Startside

Tilladelser i afsnittet Start på siden Brugere og tilladelser.
Tilladelse Beskrivelse
Hjem Giver medarbejdere mulighed for at kunne se siden Startside, som indeholder oplysninger om salg og andre butiksdata.

Ordrer

Tilladelser i afsnittet Ordrer på siden Brugere og tilladelser.
Tilladelse Beskrivelse
Se Giver medarbejdere mulighed for at se ordrer.
Administrer ordreoplysninger Giver medarbejdere mulighed for at redigere og opdatere ikke-varelinjerelaterede attributter, som f.eks. kundeoplysninger, leveringsoplysninger, tags og metafelter, samt at udføre handlinger som f.eks. at sende en faktura, arkivere ordrer eller fjerne arkivering af ordrer.
Rediger varelinjer Giver medarbejdere mulighed for at tilføje eller fjerne varelinjer fra ordrer.
Anvend rabatter Giver medarbejdere mulighed for at anvende rabatter på eksisterende eller nye varelinjer i en ordre.
Angiv betalingsvilkår Giver medarbejdere mulighed for at føje betalingsbetingelser til en ordre eller redigere eksisterende betalingsbetingelser.
Debiter kreditkort Giver medarbejdere mulighed for at opkræve betaling ved at indtaste kreditkortoplysninger.
Debiter gemt kort Giver medarbejdere mulighed for at debitere et gemt kreditkort, hvilket er kreditkortoplysninger, der er gemt i en samling af kreditkort. Denne tilladelse gælder kun for produkter, der blev købt gennem en metode til udskudt betaling, f.eks. forudbestillinger eller prøv før du køber.
Markér som betalt Giver medarbejdere mulighed for at markere ordrekladder som betalt.
Registrer betalinger Giver medarbejdere mulighed for at registrere betalinger for ordrer manuelt.
Klargør og afsend Giver medarbejdere mulighed for at klargøre og afsende ordrer.
Køb fragtlabels Giver medarbejdere mulighed for at oprette og købe fragtlabels.
Returnering Giver medarbejdere mulighed for at oprette og behandle returneringer.
Refunder Giver medarbejdere mulighed for at refundere og genopfylde ordrer.
Annuller Giver medarbejdere mulighed for at annullere ordrer.
Eksportér Giver medarbejdere mulighed for at eksportere ordrer.
Slet Giver medarbejdere mulighed for at slette ordrer.
Forladte betalinger
Administrer Giver medarbejdere mulighed for at administrere forladte betalinger.

Ordrekladder

Tilladelser i afsnittet Ordrekladder på siden Brugere og tilladelser.
Tilladelse Beskrivelse
Se Giver medarbejdere mulighed for at se ordrekladder.
Opret og rediger Giver medarbejdere mulighed for at oprette og redigere ordrekladder, dupliker ordrer, sende og dele en faktura samt opdatere kundens kontakt- og leveringsoplysninger.
Denne tilladelse kræver mindst én betalingstilladelse, for at medarbejderne kan konvertere en ordrekladde til en ordre. Betalingstilladelser omfatter Angiv betalingsbetingelser, Debiter kreditkort eller Markér ordrekladder som betalt.
Anvend rabatter Giver medarbejdere mulighed for at anvende og fjerne tilpassede varelinje- og ordrerabatter. Medarbejdere skal også have tilladelsen Rabatter for at kunne anvende rabatkoder.
Angiv betalingsvilkår Giver medarbejdere mulighed for at angive betalingsvilkår for ordrekladder og konvertere ordrekladden til en ordre.
Debiter kreditkort Giver medarbejdere mulighed for at opkræve betaling ved at indtaste kreditkortoplysninger.
Markér som betalt Giver medarbejdere mulighed for at markere ordrekladder som betalt.
Eksportér Giver medarbejdere mulighed for at eksportere ordrekladder.
Slet Giver medarbejdere mulighed for at slette ordrekladder.

Produkter

Tilladelser i afsnittet Produkter på siden Brugere og tilladelser.
Tilladelse Beskrivelse
Se Giver medarbejdere mulighed for at se produkter.
Denne tilladelse giver ikke medarbejdere mulighed for at se produktpriser.
Se pris Giver medarbejdere mulighed for at se produktpriser.
Opret og rediger Giver medarbejdere mulighed for at oprette, redigere, importere, udgive, dele og arkivere produkter og kollektioner.
Denne tilladelse giver ikke medarbejdere mulighed for at redigere produktomkostningen eller produktprisen.
Rediger pris Giver medarbejdere mulighed for at redigere produktpriser.
Rediger pris Giver medarbejdere mulighed for at redigere produktpris.
Eksportér Giver medarbejdere mulighed for at eksportere produkter og lagerbeholdning.
Slet Giver medarbejdere mulighed for at slette produkter, varianter og kollektioner.
Lager
Administrer Giver medarbejdere mulighed for at oprette, overføre, spore, importere og eksportere lagerbeholdning.
Giver medarbejdere mulighed for at redigere lagerantal, SKU'er og stregkoder.
Giver medarbejdere mulighed for at se historikken for lagerjusteringer for produkter og varianter, hvis lagerbeholdning spores af Shopify, og analysere ændringer af lagerniveauer i afsnittet Lagerrapporter .

Kataloger

Tilladelser i afsnittet Kataloger på siden Brugere og tilladelser.
Tilladelse Beskrivelse
Se Giver medarbejdere mulighed for at se kataloger.
Opret og rediger Giver medarbejdere mulighed for at se, oprette, redigere, arkivere og importere kataloger.
Slet Giver medarbejdere mulighed for at slette kataloger.

Gavekort

Tilladelser i afsnittet Gavekort på siden Brugere og tilladelser.
Tilladelse Beskrivelse
Se, opret og slet Giver medarbejdere mulighed for at se, oprette og slette gavekort samt til at eksportere gavekort til en CSV-fil. Hvis dine medarbejdere skal kunne oprette eller redigere kunder fra siden Gavekort, skal du også give dem tilladelsen Kunder.

Indhold

Tilladelser i afsnittet Indhold på siden Brugere og tilladelser.
Tilladelse Beskrivelse
definitioner af metaobjekter
Se Giver medarbejderne mulighed for at se metaobjektdefinitioner, herunder deres oplysninger og alle tilknyttede poster.
Opret og rediger Giver medarbejdere mulighed for at oprette og redigere definitioner af metaobjekter.
Slet Giver medarbejdere mulighed for at slette definitioner af metaobjekter.
Poster
Se Giver medarbejderne mulighed for at se metaobjektposter.
Opret og rediger Giver medarbejdere mulighed for at oprette og redigere metaobjektposter.
Slet Giver medarbejdere mulighed for at slette metaobjektposter.

Kunder

Tilladelser i afsnittet Kunder på siden Brugere og tilladelser.
Tilladelse Beskrivelse
Kunder Giver medarbejdere mulighed for at se, oprette, redigere og slette kundeprofiler.
Slet personlige oplysninger Giver medarbejderen mulighed for at anmode om, at en kundes data bliver slettet.
Anmod om data Giver medarbejderen mulighed for at anmode om, at en kundes data skal eksporteres i et CSV-format for at blive sendt til kunden.
Eksportér Denne tilladelse er påkrævet, hvis medarbejdere skal kunne eksportere kundeprofiler.
Flet Giver medarbejdere mulighed for at flette kundeprofiler.
Se transaktioner med tilgodebevis Giver medarbejderen mulighed for at se oplysninger om transaktioner på din butiks kreditkortkonto.
Rediger tilgodebevis Giver medarbejderen mulighed for at debitere og kreditere en kundes butikskreditkonto.

Firmaer

Tilladelser for medarbejdere i Plus-organisationer skal angives manuelt for hver enkelt butik, de har adgang til, medmindre du vælger at oprette en rolle. Få mere at vide om administrering af brugere med Organisationsindstillinger.

Tilladelser kun for Plus i afsnittet Firmaer på siden Butikstilladelser.
Tilladelse Beskrivelse
Se firmaer Giv medarbejdere tilladelse til at se firmaer og firmalokationer.
Opret og rediger firmaer Giver medarbejdere mulighed for at se, oprette og redigere firmaer og firmalokationer.
Knyt andre medarbejdere til firmalokationer Giver medarbejdere mulighed for at tilknytte andre medarbejdere til specifikke firmalokationer.
Slet firmaer Giver medarbejdere mulighed for at slette firmaer og firmalokationer.
Begræns tilladelser til tildelte firmalokationer Begrænser administratoren, så der kun vises de ordrer, ordrekladder, kunder og firmaer, der er knyttet til de firmalokationer, som er tilknyttet medarbejderne.

Alle andre sider i administratoren vil ikke blive filtreret efter firma. Nogle kundeværdier, som f.eks. ordreværdierne Brugt beløb, viser den samlede værdi for alle lokationer i stedet for kun den samlede værdi for de lokationer, som medarbejderne er tilknyttet.

Analyser

Tilladelser i afsnittet Analytics på siden Brugere og tilladelser.
Tilladelse Beskrivelse
Rapporter Giver medarbejdere mulighed for at se og redigere rapporter, som indeholder oplysninger om salg og andre butiksdata. Du kan ikke angive, hvilke specifikke rapporter, som medarbejderne har adgang til.
Dashboards Giver medarbejdere mulighed for at se siderne Oversigt og Livevisning, som indeholder oplysninger om salg samt andre data for butikkens og dens salgskanaler.

Markedsføring

Tilladelser i afsnittet Markedsføring på siden Brugere og tilladelser.
Tilladelse Beskrivelse
Se, opret og slet kampagner Giver medarbejdere mulighed for at se, oprette og automatisere markedsføringskampagner. Hvis du markedsfører ved hjælp af en app eller en salgskanal, f.eks. Shopify Email, skal du også have den relevante tilladelse til Apps og kanaler.

Medarbejdere skal også have tilladelserne Startside og Rapporter for at se markedsføringsanalyser på siden Markedsføring.

Rabatter

Tilladelser i afsnittet Rabatter på siden Brugere og tilladelser.
Tilladelse Beskrivelse
Se, opret og slet Giver medarbejdere mulighed for at se og oprette rabatkoder og automatiske rabatter samt eksportere rabatter til en CSV-fil.

Webshop

Tilladelser i afsnittet Webshop på siden Brugere og tilladelser.
Tilladelse Beskrivelse
Temaer Giver medarbejdere mulighed for at se, ændre og udgive gratis eller betalte temaer i afsnittet Temabibliotek på siden Temaer i din Shopify-administrator. Giver også medarbejdere adgang til CLI-værktøjet (kommandolinjegrænseflade).

Brugere skal også have nogle Tilladelser for apps og kanaler for at kunne installere yderligere temaer fra Shopify Theme Store eller for at kunne købe eksisterende prøvetemaer i temabiblioteket. Administrer og installer apps og kanaler er påkrævet for at kunne installere yderligere temaer, og Godkend appgebyrer er påkrævet for at kunne installere temaer, der er forbundet med betaling.
Rediger kode Giver medarbejdere tilladelse til at ændre temakoden direkte via kodeeditoren.
Denne tilladelse hindrer eller blokerer ikke for adgangen til Assets API'en.
Der gives stadig adgang til CLI-værktøjet som en del af tilladelsen Temaer.
Blogopslag og sider Giver medarbejdere mulighed for at se, oprette, redigere, udgive og slette blogopslag og sider.
Navigation Giver medarbejdere mulighed for at se, oprette, redigere og slette navigation.

Brugere

Tilladelser i afsnittet Brugeradministration på siden Brugere og tilladelser.
Tilladelse Beskrivelse
Rediger tilladelser Giver medarbejdere mulighed for at se og ændre tilladelser for medarbejdere og samarbejdspartnere.

Butiksejeren kan altid redigere medarbejdertilladelser. Medarbejdere med tilladelsen Rediger tilladelser kan redigere tilladelser for andre medarbejdere, men kun de tilladelser, som medarbejderne allerede har.

En medarbejder, som f.eks. har tilladelserne Rediger tilladelser og Administrer indstillinger, skal også have tilladelsen Temaer for at kunne tildele eller fjerne tilladelsen Temaer til/fra en anden medarbejder.

Hvis en medarbejder har tilladelsen Rediger tilladelser, kan denne medarbejder give tilladelsen Rediger tilladelser til en anden medarbejder. Af sikkerhedsmæssige hensyn skal den medarbejder, der giver tilladelsen Rediger tilladelser, have de samme tilladelser som den medarbejder, der får tilladelsen.
Tilføj og fjern Giver medarbejderen mulighed for at tilføje andre medarbejdere og opdatere eller fjerne medarbejderkonti.
Eksterne logintjenester Giver medarbejderen mulighed for at se eller opdatere eksterne logintjenester på siden Brugere og tilladelser.
Tilbagekald adgangstokens Giver medarbejderen mulighed for at tilbagekalde enhedstilladelser fra medarbejdere for Shopify-apps såsom Point of Sale, Shopify Inbox eller Shopify-appen. Alle medarbejdere kan tilbagekalde deres egne tilladelser, men det er kun medarbejdere med denne tilladelse, der kan tilbagekalde adgangen fra andre medarbejdere.
Samarbejdspartnere
Administrer anmodninger fra samarbejdspartnere Giver medarbejderen mulighed for at gennemgå, acceptere eller afvise anmodninger fra samarbejdspartnere til butikken.

Appudvikling

Tilladelser i afsnittet Appudvikling på siden Brugere og tilladelser.
Tilladelse Beskrivelse
Se apps, der er udviklet af medarbejdere og samarbejdspartnere Giver medarbejderen mulighed for at se apps, der er udviklet af dine medarbejdere eller samarbejdspartnere.
Udvikl Giver medarbejderen mulighed for at oprette og opdatere tilpassede apps, der er installeret i din butik.
Aktivér udvikling Giver medarbejdere mulighed for at give medarbejdere og samarbejdspartnere tilladelse til at udvikle apps. Udvikling af tilpassede apps er som standard ikke tilladt.

Indstillinger for butik

Tilladelser i afsnittet Butiksindstillinger på siden Brugere og tilladelser.
Tilladelse Beskrivelse
Administrer indstillinger Giver medarbejdere adgang til de fleste administratormuligheder på siden Indstillinger og siden Præferencer i Shopify-administratoren og til at oprette webhooks.

Få mere at vide om minimumskravene for tilladelser for adgang til administrationsopgaver på siden Indstillinger.
Forsendelse og levering Giver medarbejdere mulighed for at administrere indstillinger for forsendelse og levering.
Skatter og told Giver medarbejdere tilladelse til at administrere skatter og told.
Lokationer Giver medarbejdere mulighed for at oprette, redigere og slette de lokationer, hvor du opbevarer eller administrerer lagerbeholdning.
Tilgodebevis Giver medarbejderen mulighed for at administrere indstillinger for butikskredit.
Domæner Giver medarbejdere mulighed for at se og administrere domæneindstillinger.
Overfør domæne til en anden Shopify-butik Giver medarbejderen mulighed for at overføre butikkens domæne til en anden Shopify-butik. Medarbejderen skal opfylde følgende kriterier for at kunne overføre domænet:
  • være medarbejder i begge butikker
  • få denne adgang i begge butikker
Se kundehændelser Giver medarbejdere mulighed for at se kundehændelser, herunder apppixels og tilpassede pixels.
Administrer og tilføj tilpassede pixels Giver medarbejdere mulighed for at administrere og tilføje tilpassede pixels.
Butikkens politikker Giver medarbejdere tilladelse til at oprette og administrere butikkens politikker.

Finans

Tilladelser i afsnittet Finans på siden Brugere og tilladelser.
Tilladelse Beskrivelse
Se fakturering og modtag faktureringsmails Giver medarbejderen mulighed for at se, downloade eller eksportere Shopify-fakturaer. De kan også se faktureringsoplysninger, betalingsmetoder og modtage faktureringsrelaterede e-mails. Bidragsydere, der har denne tilladelse, modtager dog ikke faktureringsmails.
Rediger betalingsmetoder for fakturaer, og betal fakturaer Giver medarbejderen mulighed for at tilføje en betalingsmetode på siden Fakturering og til at betale fakturaer, hvis en betaling mislykkes.
Administrer abonnement Giver medarbejdere mulighed for at foretage ændringer af butikkens abonnementsordning. Det er kun butiksejeren, der kan sætte butikken på pause eller deaktivere den.
Administrer appfakturering Giver medarbejderen mulighed for at se appfakturering for engangskøb, appbrug og appabonnementer.
Se Shopify Payments-udbetalinger Giver medarbejderen mulighed for at se indstillinger, udbetalinger og transaktioner for Shopify Payments.

Tilladelsen Administrer indstillinger skal også aktiveres, hvis du vil bruge denne tilladelse.
Administrer andre betalingsindstillinger Giver medarbejderen mulighed for at administrere andre betalingsmetoder end Shopify Payments, herunder PayPal, tredjepartsudbydere, manuelle betalinger og yderligere betalingstyper

Tilladelsen Administrer indstillinger skal også aktiveres, hvis du vil bruge denne tilladelse.
Se aktivitet på Balance-konto Giver medarbejderen mulighed for at se Shopify Balance-transaktioner og hele det tilgængelige beløb.
Se al Shopify Credit-kontoaktivitet Giver medarbejdere mulighed for at se Shopify Credit-transaktioner, kortindehaveroplysninger, deres forbrugsgrænser og faktiske forbrug samt deres resterende kreditgrænse.

Tilladelser for apps og kanaler

Medarbejderen kan se og tilgå de apps og salgskanaler, du angiver.

Tilladelser i afsnittet Apps og kanaler på siden Brugere og tilladelser giver medarbejdere mulighed for at installere og administrere apps og salgskanaler.
Tilladelse Beskrivelse
Administrer og installer apps og kanaler Giver medarbejderen mulighed for at administrere apps og kanaler, hvis vedkommendes tilladelser matcher de tilladelser, som appen eller kanalen kræver. Medarbejderen kan tilføje, tilgå eller slette apps og kanaler. Hvis der installeres nye apps eller kanaler i fremtiden, kan medarbejderen tilgå eller slette disse apps eller kanaler, uden at du skal opdatere vedkommendes tilladelser.Brugere skal have tilladelsen Administrer og installer apps og kanaler for at installere yderligere temaer fra Shopify Theme Store.
Godkend appgebyrer Giver medarbejderen mulighed for at installere apps eller temaer fra Shopify Theme Store, der er forbundet med betaling, som f.eks. en engangsbetaling eller et fast abonnement. En medarbejder skal stadig have tilladelsen Godkend appgebyrer for at kunne installere apps, der tilbyder en gratis prøveperiode, som bliver til et betalt abonnement.
Specifikke apps og salgskanaler Hvis du markerer specifikke apps og salgskanaler, vil medarbejderen kun kunne tilgå disse apps og salgskanaler. Medarbejderen kan ikke installere eller slette apps. Hvis der installeres nye apps på et senere tidspunkt, skal du opdatere denne tilladelse for at give medarbejderen adgang til dem.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis