Beskrivning av personalens behörigheter

Om du vill ge dina medarbetare tillgång till att hjälpa dig att driva din butik måste du ge dem tillgång till specifika delar av din Shopify-admin och till specifika funktioner. Du kan ge medarbetare en hög åtkomstnivå eller begränsa deras åtkomst till mycket specifika funktioner, beroende på deras roll i din butik.

I vissa fall måste du ge medarbetare flera behörigheter för att slutföra uppgifter inom ett visst område i din Shopify-admin.

Personal med nedsatt behörighet har en enklare vy över Shopify-admin så snart du sparar behörigheterna.

Allmänna personalbehörigheter

Tillstånd

Hem

Behörigheter i avsnittet Start på sidan Användare och behörigheter.
Tillstånd Beskrivning
Start (Hem) Gör det möjligt för personal att se startsidan som innehåller försäljningsinformation och annan butiksinformation.

Ordrar

Behörigheter i orderavsnittet på sidan Användare och behörigheter.
Tillstånd Beskrivning
Visa Gör det möjligt för personal att visa ordrar.
Hantera orderinformation Tillåt personal att redigera och uppdatera icke-radartikelrelaterade attribut, till exempel kundinformation, leveransinformation, taggar och metafält, samt vidta åtgärder såsom att skicka en faktura, arkivera ordrar eller ta bort order från arkivering.
Redigera poster Gör det möjligt för personal att lägga till eller ta bort radartiklar från ordrar.
Tillämpa rabatter Gör det möjligt för personal att tillämpa rabatter på befintliga eller nya radartiklar i en order.
Ange betalningsvillkor Tillåt personal att lägga till betalningsvillkor i en order eller redigera befintliga betalningsvillkor.
Debitera kontokort Gör det möjligt för personal att hämta in betalning genom att ange kreditkortsinformation.
Debitera kort med krypterade kortuppgifter Gör det möjligt för personal att debitera ett kreditkort i valv, vilket är kreditkortsinformation som är lagrad i ett kreditkortsvalv. Behörigheten gäller endast för produkter som har köpts genom ett inköpsalternativ med uppskjuten betalning, till exempel förbeställningar eller prova innan köp.
Markera som betald Gör det möjligt för personal att märka ordrar som betalda.
Registrera betalningar Gör det möjligt för personal att ta emot betalningar för ordrar manuellt.
Distribuera och leverera Gör det möjligt för personal att distribuera och leverera ordrar.
Köp fraktsedlar Gör det möjligt för personal att skapa och köpa fraktsedlar.
Gå tillbaka Gör det möjligt för personal att skapa och bearbeta returer.
Återbetalning Gör det möjligt för personal att återbetala och återföra ordrar till lager.
Avbryt Gör det möjligt för personal att annullera ordrar.
Exportera Tillåt personal att exportera ordrar.
Radera Gör det möjligt för personal att radera ordrar.
Övergivna kassor
Hantera Gör det möjligt för personal att hantera övergivna varukorgar.

Orderutkast

Behörigheter i avsnittet Orderutkast på sidan Användare och behörigheter.
Tillstånd Beskrivning
Visa Gör det möjligt för personal att visa orderutkast.
Skapa och redigera Gör det möjligt för personal att skapa och redigera orderutkast, duplicera ordrar, skicka och dela en faktura och uppdatera kundens kontakt- och leveransinformation.
Behörigheten kräver minst en betalningsbehörighet för att personal ska kunna konvertera ett orderutkast till en order. Betalningsbehörigheter inkluderar Konfigurera betalningsvillkor, Debitera kreditkort eller Markera orderutkast som betalda.
Tillämpa rabatter Gör det möjligt för personal att tillämpa och ta bort anpassade post- och orderrabatter. Personalen behöver även behörigheten Rabatter för att kunna tillämpa rabattkoder.
Ange betalningsvillkor Gör det möjligt för personal att ställa in betalningsvillkor för orderutkast och konvertera orderutkastet till en order.
Debitera kontokort Gör det möjligt för personal att hämta in betalning genom att ange kreditkortsinformation.
Markera som betald Gör det möjligt för personal att markera orderutkast som betalda.
Exportera Gör det möjligt för personal att exportera orderutkast.
Radera Gör det möjligt för personal att radera orderutkast.

Produkter

Behörigheter i avsnittet Produkter på sidan Användare och behörigheter.
Tillstånd Beskrivning
Visa Låter personal visa produkter.
Med denna behörighet kan personal inte se produktkostnader.
Visa kostnad Låter personal se produktkostnad.
Skapa och redigera Gör det möjligt för personal att skapa, redigera, importera, publicera, dela och arkivera produkter och produktserier.
Denna behörighet tillåter inte personal att redigera produktkostnad eller produktpris.
Redigera kostnad Låter personal redigera produktkostnad.
Redigera priser Tillåt personal att redigera produktpris.
Exportera Tillåter personal att exportera produkter och lager.
Radera Gör det möjligt för personal att radera produkter, varianter och produktserier.
Lagerförteckning
Hantera Gör det möjligt för personal att skapa, överföra, spåra, importera och exportera lager.
Gör det möjligt för personal att redigera lagerkvantiteter, lagerhållningsenheter och streckkoder.
Gör det möjligt för personal att visa historiken för lagerjusteringar för produkter och varianter vars lager spåras av Shopify och analysera ändringar av lagernivåer i avsnittet Lagerrapporter.

Kataloger

Behörigheter i avsnittet Kataloger på sidan Användare och behörigheter.
Tillstånd Beskrivning
Visa Gör det möjligt för personal att visa kataloger.
Skapa och redigera Gör det möjligt för personal att visa, skapa, redigera, arkivera och importera kataloger.
Radera Gör det möjligt för personal att radera kataloger.

Presentkort

Behörigheter i avsnittet Presentkort på sidan Användare och behörigheter.
Tillstånd Beskrivning
Visa, skapa och radera Gör det möjligt för personal att se, skapa och radera presentkort samt exportera presentkort till en CSV-fil. Om din personal behöver skapa eller redigera kunder från presentkortssidan måste du också ge dem Kund-tillstånd.

Innehåll

Behörigheter i avsnittet Innehåll på sidan Användare och behörigheter.
Tillstånd Beskrivning
Metaobjektsdefinitioner
Visa Tillåt personalen att se metaobjektsdefinitioner, inklusive uppgifter och alla tillhörande poster.
Skapa och redigera Gör det möjligt för personal att skapa och redigera definitioner för metaobjekt.
Radera Gör det möjligt för personal att radera definitioner för metaobjekt.
Poster
Visa Tillåt personalen att visa metaobjektsposter.
Skapa och redigera Tillåter personalen att skapa och redigera metaobjektsposter.
Radera Tillåter personalen att radera metaobjektsposter.

Kunder

Behörigheter i avsnittet Kunder på sidan Användare och behörigheter.
Tillstånd Beskrivning
Kunder Gör det möjligt för personal att se, skapa, redigera och radera kundprofiler.
Radera personuppgifter Gör det möjligt för medarbetaren att begära att en kunds uppgifter raderas.
Begär uppgifter Gör det möjligt för medarbetaren att begära att en kunds data exporteras i CSV-format för att skickas till kunden.
Exportera Denna behörighet krävs för att personal ska kunna exportera kundprofiler.
Slå samman Gör det möjligt för personal att sammanfoga kundprofiler.
Visa värdecheckstransaktioner Gör det möjligt för medarbetaren att se uppgifter om kontotransaktioner med värdecheckar.
Redigera värdecheck Gör det möjligt för medarbetaren att debitera och kreditera en kunds värdecheckskonto.

Företag

Personalbehörigheter i Plus-organisationer måste ställas in manuellt för varje enskild butik de har åtkomst till, om du inte väljer att skapa en roll. Läs mer om hur du hanterar användare med organisationsinställningar.

Behörigheter exklusiva för Plus i avsnittet Företag på sidan Butiksbehörigheter .
Tillstånd Beskrivning
Visa företag Gör det möjligt för personal att se företag och företagsplatser.
Skapa och redigera företag Gör det möjligt för personal att visa, skapa och redigera företag och företagsplatser.
Tilldela annan personal till företagsplatser Gör det möjligt för personal att tilldela andra medarbetare till specifika företagsplatser.
Radera företag Gör det möjligt för personal att radera företag och företagsplatser.
Begränsa behörigheter till tilldelade företagsplatser Begränsar administratören till att endast visa ordrar, orderutkast, kunder och företag som är kopplade till de företagsplatser som tilldelats personalen.

Inga andra sidor i administratören kommer att filtreras efter företag. Vissa kundvärden, till exempel Belopp som spenderats ordervärden, visar summor för alla platser istället för bara totalsumman för de platser som personalen har tilldelats.

Analysverktyg

Behörigheter i avsnittet Analyser på sidan Användare och behörigheter.
Tillstånd Beskrivning
Rapporter Gör det möjligt för personal att se och skapa rapporter, som inkluderar försäljningsinformation och andra butiksdata. Du kan inte ange vilka rapporter som personal kan komma åt.
Informationspaneler Gör det möjligt för personal att se sidorna Översikt och Live-vy, som inkluderar försäljningsinformation, samt andra uppgifter om butiken och försäljningskanaler.

Marknadsföring

Behörigheter i avsnittet Marknadsföring på sidan Användare och behörigheter.
Tillstånd Beskrivning
Se, skapa och radera kampanjer Gör det möjligt för personal att visa, skapa och automatisera marknadsföringskampanjer. Om du marknadsför med hjälp av en app eller en försäljningskanal, till exempel med Shopify e-post, behöver du även lämplig åtkomstbehörighet för appar och kanaler.
Personal måste också ha Hem- och Rapporter-behörigheter för att se marknadsföringsanalyser på sidan Marknadsföring.

Rabatter

Behörigheter i avsnittet Rabatter på sidan Användare och behörigheter.
Tillstånd Beskrivning
Visa, skapa och radera Gör det möjligt för personal att se och skapa rabattkoder och automatiska rabatter och exportera rabatter till en CSV-fil.

Webbshop

Behörigheter i avsnittet Webbshop på sidan Användare och behörigheter.
Tillstånd Beskrivning
Teman Gör det möjligt för personal att visa, ändra och publicera gratisteman eller betalteman i avsnittet Temabibliotek på sidan Teman i din Shopify-admin. Det ger även personal tillgång till verktyget kommandotolk.

Användare behöver även vissa App- och kanalbehörigheter för att installera ytterligare teman från Shopify Theme Store eller för att köpa befintliga testteman i temabiblioteket. Behörigheten Hantera och installera appar och kanaler krävs för att installera ytterligare teman, och Godkänna appavgifter krävs för att installera teman som har en kostnad.
Redigera kod Gör det möjligt för personal att ändra temakoden direkt via kodredigeraren.
Behörigheten hindrar inte åtkomst till Assets API.
Åtkomst till CLI-verktyget ges fortfarande som en del av temabehörigheten.
Blogginlägg och sidor Gör det möjligt för personal att se, skapa, ändra, publicera och ta bort blogginlägg och sidor.
Navigering Gör det möjligt för personal att se, skapa, ändra och radera navigering.

Användare

Behörigheter i avsnittet Användarhantering på sidan Användare och behörigheter.
Tillstånd Beskrivning
Redigera behörigheter Gör det möjligt för personal att se och ändra behörigheter för medarbetare och samarbetspartner.Butiksägaren kan alltid redigera personalbehörigheter. Personal med behörighet att redigera behörigheter kan redigera behörigheter för andra medarbetare men endast behörigheter som de redan har.

En medarbetare som har behörighet att redigera behörigheter och hantera inställningar måste exempelvis även ha behörighet för teman för att kunna ge eller ta bort behörighet för teman till en annan medarbetare.

Om en medarbetare har behörighet att redigera behörigheter kan den medarbetaren ge en annan medarbetare behörighet att redigera behörigheter. En medarbetare som ger en annan medarbetare behörighet att redigera behörigheter, måste av säkerhetsskäl ha samma behörigheter som den medarbetare som får behörigheten.
Lägg till och ta bort Gör det möjligt för medarbetaren att lägga till andra medarbetare och uppdatera eller ta bort personalkonton.
Externa inloggningstjänster Gör det möjligt för medarbetaren att se eller uppdatera externa inloggningstjänster på sidan Användare och behörigheter.
Återkalla åtkomsttokens Gör det möjligt för medarbetaren att återkalla enhetsbehörigheter för Shopify-appar såsom Kassasystem, Shopify Inbox eller Shopify Mobile. Alla anställda kan återkalla sin egen åtkomst, men endast medarbetare med denna behörighet kan återkalla åtkomst för annan personal.
Samarbetspartner
Hantera förfrågningar från samarbetspartners Gör det möjligt för medarbetaren att granska, acceptera eller avvisa samarbetspartnerförfrågningar för butiken.

Apputveckling

Behörigheter i avsnittet Apputveckling på sidan Användare och behörigheter.
Tillstånd Beskrivning
Se appar utvecklade av personal och samarbetspartner Gör det möjligt för personal att se appar som dina medarbetare eller samarbetspartner har utvecklat.
Utveckla Gör det möjligt för medarbetaren att skapa och uppdatera anpassade appar som är installerade i din butik.
Aktivera utveckling Gör det möjligt för medarbetare att tillåta personal och samarbetspartner att utveckla anpassade appar. Som standard är utveckling av anpassade appar inte tillåtet.

Butiksinställningar

Behörigheter i avsnittet Butiksinställningar på sidan Användare och behörigheter.
Tillstånd Beskrivning
Hantera inställningar Gör det möjligt för personal att komma åt de flesta administrationsalternativen på sidan Inställningar och sidan Preferenser i din Shopify-admin och för att skapa webhooks.

Läs om minsta nödvändiga behörigheter för åtkomst till administrativa uppgifter på sidan Inställningar.
Frakt och leverans Gör det möjligt för personal att hantera frakt- och leveransinställningar.
Skatter och tullavgifter Gör det möjligt för personal att hantera skatter och tullar.
Platser Gör det möjligt för personal att skapa, ändra och ta bort de platser där du lagerför eller hanterar lager.
Värdecheck Gör det möjligt för medarbetaren att hantera värdechecksinställningar.
Domäner Gör det möjligt för personal att se och redigera domäninställningar.
Flytta domän till en annan Shopify-butik Gör det möjligt för medarbetaren att överföra butikens domän till en annan Shopify-butik. För att överföra domänen måste den anställda uppfylla följande kriterier:
  • vara anställd i båda butikerna
  • ges detta tillstånd i båda butikerna
Visa kundhändelser Gör det möjligt för personal att visa kundhändelser, inklusive app-pixlar och anpassade pixlar.
Hantera och lägg till anpassade pixlar Gör det möjligt för personal att hantera och lägga till anpassade pixlar.
Butikspolicyer Gör det möjligt för personal att skapa och hantera butikspolicyer.

Finans

Behörigheter i avsnittet Ekonomi på sidan Användare och behörigheter.
Tillstånd Beskrivning
Visa fakturering och få e-post om fakturering Gör det möjligt för medarbetaren att visa, ladda ner eller exportera Shopify-fakturor. De kan också se faktureringsinformation, betalningsmetoder och få faktureringsrelaterade e-postmeddelanden. Bidragsgivare med denna behörighet får dock inte fakturerings-e-post.
Redigera betalningsmetoder för fakturor och betala fakturor Gör det möjligt för medarbetaren att lägga till en betalningsmetod på faktureringssidan och betala fakturor om betalningen misslyckas.
Hantera plan Gör det möjligt för personal att göra ändringar i butikens prenumerationsplan. Endast butiksägaren kan pausa eller inaktivera butiken.
Hantera appfakturering Gör det möjligt för medarbetaren att se appfaktureringsavgifter för enskilda inköp, app-användning och app-prenumerationer.
Visa Shopify Payments-utbetalningar Gör det möjligt för medarbetaren att se inställningar, utbetalningar och transaktioner för Shopify Payments.

För att använda denna behörighet måste behörigheten Hantera inställningar också aktiveras.
Hantera andra betalningsinställningar Gör det möjligt för medarbetaren att hantera andra betalningsmetoder än Shopify Payments, inklusive PayPal, tredjepartsleverantörer, manuella betalningar och ytterligare betalningstyper

För att använda denna behörighet måste behörigheten Hantera inställningar också aktiveras.
Se aktivitet på Balance-kontot Gör det möjligt för medarbetaren att se Shopify Balance-transaktioner och det belopp som finns tillgängligt att spendera.
Visa all Shopify Credit-kontoaktivitet Gör det möjligt för medarbetaren att se Shopify Credit-transaktioner, uppgifter om kortinnehavare, deras utgiftsgränser och användning samt återstående kredit.

Behörigheter för appar och kanaler

Medarbetaren kan visa och öppna de appar och försäljningskanaler som du anger.

Behörigheter i avsnittet Appar och kanaler på sidan Användare och behörigheter gör det möjligt för personal att installera och hantera appar och försäljningskanaler.
Tillstånd Beskrivning
Hantera och installera appar och kanaler Gör det möjligt för medarbetare att hantera appar och kanaler om deras behörigheter matchar de behörigheter som appen eller kanalen kräver. Medarbetaren kan lägga till, komma åt eller radera appar och kanaler. Om några nya appar eller kanaler installeras i framtiden kan medarbetaren komma åt eller radera dessa appar eller kanaler utan att du uppdaterar den här behörigheten.

Användare behöver tillståndet Hantera och installera appar och kanaler för att kunna installera ytterligare teman från Shopify Theme Store.
Godkänn appavgifter Gör det möjligt för medarbetaren att installera appar eller teman från Shopify Theme Store som har en kostnad kopplad till sig, till exempel en engångsavgift eller en återkommande prenumeration. Medarbetare måste fortfarande ha behörigheten Godkänna appavgifter för att kunna installera appar som erbjuder en gratis provperiod som sedan blir en betald prenumeration.
Specifika appar och försäljningskanaler Om du markerar specifika appar och försäljningskanaler kan medarbetaren endast öppna dessa appar och försäljningskanaler. De kan inte installera eller radera appar. Om några nya appar installeras i framtiden måste du uppdatera behörigheten för att ge medarbetaren åtkomst till dem.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis