Beskrivning av personalens behörigheter

För att ge dina medarbetare tillgång till hjälp för att driva din butik måste du ge dem tillgång till specifika delar av din Shopify-admin och till specifika funktioner. Du kan ge medarbetare en hög åtkomstnivå eller begränsa deras åtkomst till mycket specifika funktioner, beroende på deras roll i din butik. I vissa fall måste du ge medarbetare flera behörigheter för att slutföra uppgifter inom ett visst område i din Shopify-admin.

Allmänna personalbehörigheter

Behörigheter i sidans allmänna avsnitt gör det möjligt för personal att komma åt olika sidor i Shopify-admin, rapporter och beställningar.
Tillstånd Beskrivning
Start (Hem) Gör det möjligt för personal att se startsidan som innehåller försäljningsinformation och annan butiksinformation.
Ordrar

Gör att personal kan visa, skapa, uppdatera, radera, avbryta och exportera ordrar och få orderaviseringar.

 • Redigera ordrar: Denna behörighet krävs för att personal ska kunna redigera artiklar och rabatter i en order.
 • Exportera ordrar: Denna behörighet krävs för att personal ska kunna exportera ordrar. Endast handlare som har Shopify Plus kan ge detta tillstånd till personal.
 • Återbetala ordrar: Denna behörighet krävs för att personal ska kunna återbetala ordrar.
 • Debitera ett ko i valv: Denna behörighet krävs för att personal ska kunna debitera ett kreditkort i valv, vilket är kreditkortsinformation som lagras i ett kreditkorts valv.Behörigheten gäller endast produkter som köpts genom ett köp med alternativ för upplupen betalning, till exempel förbeställningar eller prova innan köp.
Orderutkast

Gör det möjligt för personal att skapa, ändra och ta bort orderutkast.

 • Exportera orderutkast: Denna behörighet krävs för att personal ska kunna exportera orderutkast. Endast handlare på Shopify Plus-planen kan ge personal denna behörighet.
Produkter Gör det möjligt för personal att visa, skapa, importera och ändra produkter, produktserier och lager.
Presentkort

Gör det möjligt för personal att visa, skapa, utfärda presentkort och exportera presentkort till en CSV-fil.

Om din personal behöver skapa eller redigera kunder från presentkortssidan måste du också ge dem kundens tillstånd.

Kunder

Gör det möjligt för personal att visa, lägga till, redigera och radera kundprofiler.

 • Exportera kunder: Denna behörighet krävs för att personal ska kunna exportera kundprofiler. Endast handlare som har Shopify Plus-planen kan ge personal denna behörighet.
 • Radera kunduppgifter: Gör det möjligt för den anställde att begära att en kunds uppgifter raderas.
 • Begär kunddata: Gör det möjligt för medarbetaren att begära att en kunds data exporteras i CSV-format som ska skickas till kunden.
Rapporter Gör det möjligt för personal att visa och skapa rapporter, vilket inkluderar försäljningsinformation och annan butiksdata. Du kan inte ange vilka rapporter som personal kan komma åt.
Informationspaneler Gör det möjligt för personal att visa översikts- och livevisningssidorna, som inkluderar försäljningsinformation, samt andra uppgifter om butiks- och försäljningskanaler.
Marknadsföring Gör det möjligt för personal att se, skapa och automatisera marknadsföringskampanjer. Om du utför marknadsföring med hjälp av en app eller en försäljningskanal, till exempel med Shopify e-post, behöver du även lämplig åtkomstbehörighet för appar och kanaler.
Rabatter Gör det möjligt för personal att visa, skapa rabattkoder och automatiska rabatter och exportera rabatter till en CSV-fil.

Behörigheter för webbshop

Behörigheter i webbshopavsnittet på sidan Lägg till personal gör det möjligt för personal att komma åt funktioner som påverkar din webbshops utseende.
Tillstånd Beskrivning
Teman Gör det möjligt för personal att visa, ändra och publicera teman.
Blogginlägg och sidor Gör det möjligt för personal att visa, skapa, ändra, publicera och ta bort blogginlägg och sidor.
Navigering Gör det möjligt för personal att visa, skapa, ändra och radera navigering.
Domäner

Gör det möjligt för personal att visa och redigera domäninställningar.

 • Överför domän till en annan Shopify-butik: Gör det möjligt för den anställde att överföra butikens domän till en annan Shopify-butik. För att överföra domänen måste den anställde uppfylla följande kriterier:
  • vara anställd i båda butikerna
  • ges detta tillstånd i båda butikerna

Administrationsbehörigheter

Behörigheterna i avsnittet Administration på sidan Lägg till personal gör det möjligt för anställda att ge behörigheter till andra medarbetare.
Tillstånd Beskrivning
Hantera inställningar

Gör det möjligt för personal att komma åt de flesta administrationsalternativen på sidan Inställningar och sidan Preferenser i din Shopify-administratör och för att skapa webhooks.

Läs om minsta nödvändiga behörigheter för åtkomst till administrativa uppgifter på inställningssidan.

Platser Gör det möjligt för personal att skapa, ändra och ta bort de platser där du lagerför eller hanterar lager.
Redigera behörigheter

Gör det möjligt för personal att visa och ändra behörigheter för medarbetare och samarbetspartners.

Butiksägaren kan alltid redigera alla personalbehörigheter. Personal med behörigheten Redigera behörigheter kan redigera behörigheter för medarbetare, men endast behörigheter som de redan har.

Till exempel måste en medarbetare som har behörighet att redigera behörigheter och hantera inställningar också ha behörighet för teman för att kunna ge eller ta bort behörighet för teman till en annan medarbetare

Om en medarbetare har behörighet att redigera behörigheter kan den medarbetaren ge en annan medarbetare behörighet att redigera behörigheter.. Av säkerhetsskäl, för att ge en annan medarbetare behörighet att redigera behörigheter, måste medarbetaren som ger behörigheten ha samma behörigheter som den medarbetare som får behörigheten.

 • Lägg till och ta bort personal: Gör det möjligt för medarbetaren att lägga till andra medarbetare och uppdatera eller ta bort personalkonton.
 • Hantera samarbetspartnerförfrågningar: Gör det möjligt för medarbetaren att granska, acceptera eller avvisa samarbetspartnerförfrågningar till butiken.
Externa inloggningstjänster Gör det möjligt för medarbetaren att visa eller uppdatera externa inloggningstjänster på sidan Användare och beh;righeter.
Återkalla åtkomsttokens för annan personal Gör det möjligt för medarbetaren att återkalla enhetsbehörigheter för Shopify-appar såsom Kassasystem, Shopify Inbox eller Shopify Mobile. Alla anställda kan återkalla sin egen åtkomst, men endast medarbetare med denna behörighet kan återkalla åtkomst för annan personal.
Se appar utvecklade av personal och samarbetspartner

Gör det möjligt för medarbetaren att se appar som din personal eller medarbetare har utvecklat.

 • Utveckla appar: Aktiverar så medarbetaren kan uppdatera anpassade appar som är installerade i din butik.
 • Aktivera apputveckling: Gör det möjligt för medarbetare att tillåta personal och medarbetare att utveckla anpassade appar. Som standard är anpassad apputveckling inte tillåtet.

Ekonomibehörigheter

Behörigheter i ekonomiavsnittet på sidan Lägg till personal gör det möjligt för personal att hantera fakturor och betalningar.
Tillstånd Beskrivning
Visa fakturering och få e-post om fakturering

Gör det möjligt för medarbetaren att göra följande:

 • visa, ladda ner och exportera Shopify-fakturor
 • visa faktureringsinformation och betalningsmetoder
 • få faktureringsrelaterade e-postmeddelanden.

Samarbetspartners som har denna behörighet får inte e-post om fakturering.

 • Redigera betalningsmetoder och betala fakturor: Gör det möjligt för medarbetaren att lägga till en faktureringssida för betalningsmetod och betala fakturor om en betalning misslyckas.
 • Hantera plan: Gör det möjligt för personal att göra ändringar i butikens prenumerationsplan. Endast butiksägaren kan pausa eller inaktivera butiken.
 • Hantera app-fakturering: Gör det möjligt för medarbetaren att se appfaktureringsavgifter för enskilda inköp, app-användning och app-prenumerationer.
Visa Shopify Payments-utbetalningar Gör det möjligt för medarbetaren att se inställningar, utbetalningar och transaktioner för Shopify Payments.
Hantera betalningsinställningar Gör det möjligt för medarbetaren att hantera andra betalningsmetoder än Shopify Payments, inklusive PayPal, tredjepartsleverantörer, manuella betalningar och ytterligare betalningstyper.

Behörigheter för appar och kanaler

Medarbetaren kan visa och öppna de appar och försäljningskanaler som du anger.

Behörigheter i avsnittet Appar och kanaler på sidan Lägg till personal gör det möjligt för personal att installera och hantera appar och försäljningskanaler.
Tillstånd Beskrivning
Hantera och installera appar och kanaler

Gör det möjligt för den anställde att hantera appar och kanaler om deras behörigheter matchar de behörigheter som appen eller kanalen kräver. Den anställde kan lägga till, komma åt eller radera appar och kanaler. Om några nya appar eller kanaler installeras i framtiden kan den anställde komma åt eller radera dessa appar eller kanaler utan att du uppdaterar behörigheten.

 • Godkänn appavgifter: Gör det möjligt för medarbetaren att installera appar som har en kostnad kopplad till sig, till exempel en engångsavgift eller en återkommande prenumeration. En medarbetare måste ha detta tillstånd för att kunna installera appar som erbjuder en gratis provperiod som sedan blir en betald prenumeration.
Specifika appar och försäljningskanaler Om du markerar specifika appar och försäljningskanaler kan medarbetaren endast öppna dessa appar och försäljningskanaler. De kan inte installera eller radera appar. Om några nya appar installeras i framtiden måste du uppdatera behörigheten för att ge medarbetaren åtkomst till dem.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis