Beskrivning av personalens behörigheter

För att ge dina medarbetare tillgång till hjälp för att driva din butik måste du ge dem tillgång till specifika delar av din Shopify-admin och till specifika funktioner. Du kan ge medarbetare en hög åtkomstnivå eller begränsa deras åtkomst till mycket specifika funktioner, beroende på deras roll i din butik. I vissa fall måste du ge medarbetare flera behörigheter för att slutföra uppgifter inom ett visst område i din Shopify-admin.

Allmänna personalbehörigheter

Behörigheter i sidans allmänna avsnitt gör det möjligt för personal att komma åt olika sidor i Shopify-administratören, rapporter och beställningar.
Tillstånd Beskrivning
Start (Hem) Gör det möjligt för personal att se startsidan som innehåller försäljningsinformation och annan butiksinformation.
Ordrar

Gör det möjligt för personalen att visa, skapa, uppdatera, återbetala, radera, avbryta och exportera ordrar och få orderaviseringar.

  • Redigera ordrar: Denna behörighet krävs för att personal ska kunna redigera artiklar och rabatter i en order.
  • Exportera ordrar: Denna behörighet krävs för att personal ska kunna exportera ordrar. Endast handlare som har Shopify Plus kan ge detta tillstånd till personal.
Orderutkast

Gör det möjligt för personal att skapa, ändra och ta bort orderutkast.

  • Exportera orderutkast: Denna behörighet krävs för att personal ska kunna exportera orderutkast. Endast handlare på Shopify Plus-planen kan ge personal denna behörighet.
Produkter Gör det möjligt för personal att visa, skapa, importera och ändra produkter, produktserier och lager.
Presentkort

Gör det möjligt för personal att visa, skapa, utfärda presentkort och exportera presentkort till en CSV-fil.

Om din personal behöver skapa eller redigera kunder från presentkortssidan måste du också ge dem kundens tillstånd.

Kunder

Gör det möjligt för personal att visa, lägga till, redigera och radera kundprofiler.

  • Exportera kunder: Denna behörighet krävs för att personal ska kunna exportera kundprofiler. Endast handlare som har Shopify Plus-planen kan ge personal denna behörighet.
Rapporter Gör det möjligt för personal att visa och skapa rapporter, vilket inkluderar försäljningsinformation och annan butiksdata. Du kan inte ange vilka rapporter som personal kan komma åt.
Informationspaneler Gör det möjligt för personal att visa översikts- och livevisningssidorna, som inkluderar försäljningsinformation, samt andra uppgifter om butiks- och försäljningskanaler.
Marknadsföring Gör det möjligt för personal att se, skapa och automatisera marknadsföringskampanjer. Om du utför marknadsföring med hjälp av en app eller en försäljningskanal, till exempel med Shopify e-post, behöver du även lämplig åtkomstbehörighet för appar och kanaler.
Rabatter Gör det möjligt för personal att visa, skapa rabattkoder och automatiska rabatter och exportera rabatter till en CSV-fil.

Behörigheter för webbshop

Behörigheter i webbshoppen gör det möjligt för personal att komma åt funktioner som påverkar webbshoppens utseende.
Tillstånd Beskrivning
Teman Gör det möjligt för personal att visa, ändra och publicera teman.
Blogginlägg och sidor Gör det möjligt för personal att visa, skapa, ändra, publicera och ta bort blogginlägg och sidor.
Navigering Gör det möjligt för personal att visa, skapa, ändra och radera navigering.
Domäner Gör det möjligt för personal att visa och redigera domäninställningar.

Administrationsbehörigheter

Endast butiksägaren kan göra ändringar i butikens prenumerations- eller bankinformation.

Behörigheterna i administrationsavsnittet i Shopify-administratören gör det möjligt för anställda att ge behörigheter till andra medarbetare.
Tillstånd Beskrivning
Hantera inställningar

Gör det möjligt för personal att komma åt de flesta administrationsalternativen på sidan Inställningar och sidan Preferenser i din Shopify-administratör och för att skapa webhooks.

Om du vill ha information om minsta nödvändiga behörigheter för åtkomst till administrationsaktiviteter på inställningssidan, se Åtkomst till administrationsfunktioner på inställningssidan

Hantera platser Gör det möjligt för personal att skapa, ändra och ta bort de platser där du lagerför eller hanterar lager.
Redigera behörigheter

Gör det möjligt för personal att visa och ändra behörigheter för medarbetare och samarbetspartners.

Butiksägaren kan alltid redigera alla personalbehörigheter. Personal med behörigheten Redigera behörigheter kan redigera behörigheter för medarbetare, men endast behörigheter som de redan har.

Till exempel måste en medarbetare som har behörighet att redigera behörigheter och hantera inställningar också ha behörighet för teman för att kunna ge eller ta bort behörighet för teman till en annan medarbetare

Om en medarbetare har behörighet att redigera behörigheter kan den medarbetaren ge en annan medarbetare behörighet att redigera behörigheter.. Av säkerhetsskäl, för att ge en annan medarbetare behörighet att redigera behörigheter, måste medarbetaren som ger behörigheten ha samma behörigheter som den medarbetare som får behörigheten.

  • Lägg till och ta bort personal: Gör det möjligt för medarbetaren att lägga till andra medarbetare och uppdatera eller ta bort personalkonton.
Visa Shopify Payments-utbetalningar Gör det möjligt för medarbetaren att se inställningar, utbetalningar och transaktioner för Shopify Payments.
Visa fakturering och få e-post om fakturering

Gör det möjligt för medarbetaren att göra följande:

  • visa, ladda ner och exportera Shopify-fakturor
  • visa faktureringsinformation och betalningsmetoder
  • få faktureringsrelaterade e-postmeddelanden.

Samarbetspartners som har denna behörighet får inte e-post om fakturering.

Se appar utvecklade av personal och samarbetspartner

Gör det möjligt för medarbetaren att se appar som din personal eller medarbetare har utvecklat.

  • Utveckla appar: Gör det möjligt för medarbetaren att skapa, visa, uppdatera och radera anpassade appar som är installerade i din butik.

Behörigheter för appar och kanaler

Medarbetaren kan visa och öppna de appar och försäljningskanaler som du anger.

Behörigheter i avsnittet Appar och kanaler i Shopify-administratören gör det möjligt för personal att installera och hantera appar och försäljningskanaler.
Tillstånd Beskrivning
Hantera och installera appar och kanaler

Gör det möjligt för den anställde att hantera appar och kanaler om deras behörigheter matchar de behörigheter som appen eller kanalen kräver. Den anställde kan lägga till, komma åt eller radera appar och kanaler. Om några nya appar eller kanaler installeras i framtiden kan den anställde komma åt eller radera dessa appar eller kanaler utan att du uppdaterar behörigheten.

  • Godkänn appavgifter: Gör det möjligt för medarbetaren att installera appar som har en kostnad kopplad till sig, till exempel en engångsavgift eller en återkommande prenumeration. En medarbetare måste ha detta tillstånd för att kunna installera appar som erbjuder en gratis provperiod som sedan blir en betald prenumeration.
Specifika appar och försäljningskanaler Om du markerar specifika appar och försäljningskanaler kan medarbetaren endast öppna dessa appar och försäljningskanaler. De kan inte installera eller radera appar. Om några nya appar installeras i framtiden måste du uppdatera behörigheten för att ge medarbetaren åtkomst till dem.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis