Beskrivning av personalens behörigheter

Om du vill ge dina medarbetare tillgång till att hjälpa dig att driva din butik måste du ge dem tillgång till specifika delar av din Shopify-admin och till specifika funktioner. Du kan ge medarbetare en hög åtkomstnivå eller begränsa deras åtkomst till mycket specifika funktioner, beroende på deras roll i din butik.

I vissa fall måste du ge medarbetare flera behörigheter för att slutföra uppgifter inom ett visst område i din Shopify-admin.

Personal med nedsatt behörighet har en enklare vy över Shopify-admin så snart du sparar behörigheterna.

Allmänna personalbehörigheter

Tillstånd

Hem

Behörigheter i avsnittet Start på sidan Användare och behörigheter.
Tillstånd Beskrivning
Start (Hem) Gör det möjligt för personal att se startsidan som innehåller försäljningsinformation och annan butiksinformation.

Ordrar

Behörigheter i orderavsnittet på sidan Användare och behörigheter.
Tillstånd Beskrivning
Ordrar Låter personal visa, skapa, uppdatera, radera, avbryta och exportera ordrar.
Gör det möjligt för personal att ta emot orderaviseringar.
Redigera ordrar Denna behörighet krävs för att personal ska kunna redigera artiklar och rabatter i en order.
Debitera kort med krypterade kortuppgifter Denna behörighet krävs för att personal ska kunna debitera ett kreditkort i valv, vilket är kreditkortsinformation som lagras i ett kreditkortsvalv. Behörigheten gäller endast för produkter som har köpts genom ett köp med alternativ för uppskjuten betalning, till exempel förbeställningar eller prova innan köp.
Exportera ordrar Denna behörighet krävs för att personal ska kunna exportera ordrar. Endast handlare som har Shopify Plus-planen kan ge personal denna behörighet.
Återbetala order Denna behörighet krävs för att personal ska kunna återbetala ordrar.

Orderutkast

Behörigheter i avsnittet Orderutkast på sidan Användare och behörigheter.
Tillstånd Beskrivning
Orderutkast Gör det möjligt för personal att skapa, ändra, radera och duplicera orderutkast.
Exportera orderutkast Denna behörighet krävs för att personal ska kunna exportera orderutkast. Endast handlare som har Shopify Plus-planen kan ge personal denna behörighet.

Produkter

Behörigheter i avsnittet Produkter på sidan Användare och behörigheter.
Tillstånd Beskrivning
Visa produkter Låter personal visa produkter.
Med denna behörighet kan personal inte se produktkostnader.
Se produktkostnad Låter personal se produktkostnad.
Skapa och redigera produkter Gör det möjligt för personal att skapa, redigera, importera, publicera, dela och arkivera produkter och produktserier.
Denna behörighet tillåter inte personal att redigera produktkostnad eller produktpris.
Redigera produktkostnad Låter personal redigera produktkostnad.
Redigera produktpris Tillåt personal att redigera produktpris.
Hantera lager Gör det möjligt för personal att skapa, överföra, spåra, importera och exportera lager.
Gör det möjligt för personal att redigera lagerkvantiteter, lagerhållningsenheter och streckkoder.
Gör det möjligt för personal att visa historiken för lagerjusteringar för produkter och varianter vars lager spåras av Shopify och analysera ändringar av lagernivåer i avsnittet Lagerrapporter.
Exportera produkter och lagerförteckning Tillåter personal att exportera produkter och lager.
Radera produkter och produktserier Gör det möjligt för personal att radera produkter, varianter och produktserier.

Kataloger

Behörigheter i avsnittet Kataloger på sidan Användare och behörigheter.
Tillstånd Beskrivning
Visa kataloger Gör det möjligt för personal att visa kataloger.
Skapa och redigera kataloger Gör det möjligt för personal att visa, skapa, redigera, arkivera och importera kataloger.
Radera kataloger Gör det möjligt för personal att radera kataloger.

Presentkort

Behörigheter i avsnittet Presentkort på sidan Användare och behörigheter.
Tillstånd Beskrivning
Visa, skapa och radera presentkort Gör det möjligt för personal att visa, skapa och utfärda presentkort samt exportera presentkort till en CSV-fil. Om din personal behöver skapa eller redigera kunder från presentkortssidan måste du också ge dem Kund-tillstånd.

Innehåll

Behörigheter i avsnittet Innehåll på sidan Användare och behörigheter.
Tillstånd Beskrivning
Visa metaobjektsdefinitioner Tillåt personalen att se metaobjektsdefinitioner, inklusive uppgifter och alla tillhörande poster.
Skapa och redigera metaobjektsdefinitioner Gör det möjligt för personal att skapa och redigera definitioner för metaobjekt.
Radera metaobjektsdefinitioner Gör det möjligt för personal att radera definitioner för metaobjekt.
Visa poster Tillåt personalen att visa metaobjektsposter.
Skapa och redigera poster Tillåter personalen att skapa och redigera metaobjektsposter.
Radera poster Tillåter personalen att radera metaobjektsposter.

Kunder

Behörigheter i avsnittet Kunder på sidan Användare och behörigheter.
Tillstånd Beskrivning
Kunder Gör det möjligt för personal att se, lägga till, redigera och radera kundprofiler.
Exportera kunder Denna behörighet krävs för att personal ska kunna exportera kundprofiler. Endast handlare som har Shopify Plus-planen kan ge personal denna behörighet.
Radera kunduppgifter Gör det möjligt för medarbetaren att begära att en kunds uppgifter raderas.
Begär kunduppgifter Gör det möjligt för medarbetaren att begära att en kunds data exporteras i CSV-format för att skickas till kunden.
Sammanfoga kunder Gör det möjligt för medarbetaren att sammanfoga kundprofiler.

Analysverktyg

Behörigheter i avsnittet Analyser på sidan Användare och behörigheter.
Tillstånd Beskrivning
Rapporter Gör det möjligt för personal att se och skapa rapporter, som inkluderar försäljningsinformation och andra butiksdata. Du kan inte ange vilka rapporter som personal kan komma åt.
Live-vy Gör det möjligt för personal att se sidorna Översikt och Live-vy, som inkluderar försäljningsinformation, samt andra uppgifter om butiken och försäljningskanaler.

Marknadsföring

Behörigheter i avsnittet Marknadsföring på sidan Användare och behörigheter.
Tillstånd Beskrivning
Marknadsföring Gör det möjligt för personal att visa, skapa och automatisera marknadsföringskampanjer. Om du marknadsför med hjälp av en app eller en försäljningskanal, till exempel med Shopify e-post, behöver du även lämplig åtkomstbehörighet för appar och kanaler.
Personal kan också behöva behörigheter för Startsidan för att visa marknadsföringsanalys på marknadsföringssidan.

Rabatter

Behörigheter i avsnittet Rabatter på sidan Användare och behörigheter.
Tillstånd Beskrivning
Visa, skapa och radera rabatter Gör det möjligt för personal att se och skapa rabattkoder och automatiska rabatter och exportera rabatter till en CSV-fil.

Webbshop

Behörigheter i avsnittet Webbshop på sidan Användare och behörigheter.
Tillstånd Beskrivning
Teman Gör det möjligt för personal att se, redigera och publicera teman.
Ger personal åtkomst till CLI-verktyget.
Redigera kod Gör det möjligt för personal att ändra temakoden direkt via kodredigeraren.
Behörigheten hindrar inte åtkomst till Assets API.
Åtkomst till CLI-verktyget ges fortfarande som en del av temabehörigheten.
Blogginlägg och sidor Gör det möjligt för personal att se, skapa, ändra, publicera och ta bort blogginlägg och sidor.
Navigering Gör det möjligt för personal att se, skapa, ändra och radera navigering.

Användarhantering

Behörigheter i avsnittet Användarhantering på sidan Användare och behörigheter.
Tillstånd Beskrivning
Redigera behörigheter Gör det möjligt för personal att se och ändra behörigheter för medarbetare och samarbetspartner.Butiksägaren kan alltid redigera personalbehörigheter. Personal med behörighet att redigera behörigheter kan redigera behörigheter för andra medarbetare men endast behörigheter som de redan har.

Till exempel måste en medarbetare som har behörighet att redigera behörigheter och hantera inställningar också ha behörighet för teman för att kunna ge eller ta bort behörighet för teman till en annan medarbetare

Om en medarbetare har behörighet att redigera behörigheter kan den medarbetaren ge en annan medarbetare behörighet att redigera behörigheter. En medarbetare som ger en annan medarbetare behörighet att redigera behörigheter, måste av säkerhetsskäl ha samma behörigheter som den medarbetare som får behörigheten.
Lägg till och ta bort personal Gör det möjligt för medarbetaren att lägga till andra medarbetare och uppdatera eller ta bort personalkonton.
Hantera förfrågningar från samarbetspartners Gör det möjligt för medarbetaren att granska, acceptera eller avvisa samarbetspartnerförfrågningar för butiken.
Externa inloggningstjänster Gör det möjligt för medarbetaren att se eller uppdatera externa inloggningstjänster på sidan Användare och behörigheter.
Återkalla åtkomsttokens för annan personal Gör det möjligt för medarbetaren att återkalla enhetsbehörigheter för Shopify-appar såsom Kassasystem, Shopify Inbox eller Shopify Mobile. Alla anställda kan återkalla sin egen åtkomst, men endast medarbetare med denna behörighet kan återkalla åtkomst för annan personal.

Apputveckling

Behörigheter i avsnittet Apputveckling på sidan Användare och behörigheter.
Tillstånd Beskrivning
Se appar utvecklade av personal och samarbetspartner Gör det möjligt för personal att se appar som dina medarbetare eller samarbetspartner har utvecklat.
Utveckla appar Gör det möjligt för medarbetaren att uppdatera anpassade appar som är installerade i din butik.
Aktivera apputveckling Gör det möjligt för medarbetare att tillåta personal och samarbetspartner att utveckla anpassade appar. Som standard är utveckling av anpassade appar inte tillåtet.

Butiksinställningar

Behörigheter i avsnittet Butiksinställningar på sidan Användare och behörigheter.
Tillstånd Beskrivning
Hantera inställningar Gör det möjligt för personal att komma åt de flesta administrationsalternativen på sidan Inställningar och sidan Preferenser i din Shopify-admin och för att skapa webhooks.

Läs om minsta nödvändiga behörigheter för åtkomst till administrativa uppgifter på sidan Inställningar.
Skatter och tullavgifter Gör det möjligt för personal att hantera skatter och tullar.
Platser Gör det möjligt för personal att skapa, ändra och ta bort de platser där du lagerför eller hanterar lager.
Domäner Gör det möjligt för personal att se och redigera domäninställningar.
Flytta domän till en annan Shopify-butik Gör det möjligt för medarbetaren att överföra butikens domän till en annan Shopify-butik. För att överföra domänen måste den anställda uppfylla följande kriterier:
  • vara anställd i båda butikerna
  • ges detta tillstånd i båda butikerna
Butikspolicyer Gör det möjligt för personal att skapa och hantera butikspolicyer.

Finans

Behörigheter i avsnittet Ekonomi på sidan Användare och behörigheter.
Tillstånd Beskrivning
Visa fakturering och få e-post om fakturering Gör det möjligt för medarbetaren att göra följande:
  • visa, ladda ner och exportera Shopify-fakturor
  • visa faktureringsinformation och betalningsmetoder
  • få faktureringsrelaterade e-postmeddelanden.
Samarbetspartners som har denna behörighet får inte e-post om fakturering.
Redigera betalningsmetoder för fakturor och betala fakturor Gör det möjligt för medarbetaren att lägga till en betalningsmetod på faktureringssidan och betala fakturor om betalningen misslyckas.
Hantera plan Gör det möjligt för personal att göra ändringar i butikens prenumerationsplan. Endast butiksägaren kan pausa eller inaktivera butiken.
Hantera appfakturering Gör det möjligt för medarbetaren att se appfaktureringsavgifter för enskilda inköp, app-användning och app-prenumerationer.
Visa Shopify Payments-utbetalningar Gör det möjligt för medarbetaren att se inställningar, utbetalningar och transaktioner för Shopify Payments.
Hantera betalningsinställningar Gör det möjligt för medarbetaren att hantera andra betalningsmetoder än Shopify Payments, inklusive PayPal, tredjepartsleverantörer, manuella betalningar och ytterligare betalningstyper
Se aktivitet på Balance-kontot Gör det möjligt för medarbetaren att se Shopify Balance-transaktioner och det belopp som finns tillgängligt att spendera.

Behörigheter för appar och kanaler

Medarbetaren kan visa och öppna de appar och försäljningskanaler som du anger.

Behörigheter i avsnittet Appar och kanaler på sidan Användare och behörigheter gör det möjligt för personal att installera och hantera appar och försäljningskanaler.
Tillstånd Beskrivning
Hantera och installera appar och kanaler Gör det möjligt för den anställda att hantera appar och kanaler om deras behörigheter matchar de behörigheter som appen eller kanalen kräver. Den anställda kan lägga till, komma åt eller radera appar och kanaler. Om några nya appar eller kanaler installeras i framtiden kan den anställda komma åt eller radera dessa appar eller kanaler utan att du uppdaterar behörigheten.
Godkänn appavgifter Gör det möjligt för medarbetaren att installera appar som har en kostnad kopplad till sig, till exempel en engångsavgift eller en återkommande prenumeration. En medarbetare måste ha detta tillstånd för att kunna installera appar som erbjuder en gratis provperiod som sedan blir en betald prenumeration.
Specifika appar och försäljningskanaler Om du markerar specifika appar och försäljningskanaler kan medarbetaren endast öppna dessa appar och försäljningskanaler. De kan inte installera eller radera appar. Om några nya appar installeras i framtiden måste du uppdatera behörigheten för att ge medarbetaren åtkomst till dem.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis