Åtkomst till administrationsalternativ på sidan Inställningar

Personal behöver behörighet för att hantera inställningar för att komma åt de flesta men inte alla administrationsalternativ inställningssidan i Shopify-administratören. I den här tabellen listas de minsta nödvändiga behörigheterna som personal behöver för att komma åt de olika alternativen på inställningssidan. Personal behöver dock vanligtvis ha mer behörighet för att redigera inställningarna inom varje alternativ.

Om du vill ha mer information om personalbehörigheter, se Beskrivning av personalbehörigheter.

tabellbeskrivning
Inställningsalternativ Beskrivning Minsta nödvändiga behörigheter
Uppgifter om butiken Gör att du kan visa och uppdatera dina butiksuppgifter.
 • Hantera inställningar
Plan

Låter dig se din Shopify-plan.

Alla anställda kan se planuppgifterna, men endast butiksägaren eller anställda med behörighet att hantera plan kan göra ändringar i planen. Endast butiksägaren kan pausa eller inaktivera butiken.

Fakturering

Gör att du hantera dina betalningsmetoder för inköp och räkningar i Shopify.

För handlare i USA finns det här alternativet i avsnittet ekonomi på Shopify-admin.

 • Visa fakturering och få e-post om fakturering
Användare och behörigheter

Gör att du kan hantera vad personalen kan se och hantera i din butik.

Om en medarbetare inte har några administratörsbehörigheter kan de redigera sin egen kontoinformation men de kan inte hantera några andra personalkonton. Om du vill ha mer information om de behörigheter som krävs för att hantera andra personalkonton, se beskrivningen av personalbehörigheter.

Betalningar

Gör att du kan aktivera och hantera butikens betalningsleverantörer och utbetalningsinformation.

Om en medarbetare endast har behörigheten Hantera inställningar kan de endast komma åt betalningsinformationen.

Om en medarbetare har både behörigheten Hantera inställningar och Hantera andra betalningsinställningar kan de hantera betalningsinställningarna.

Om en medarbetare har både behörigheten Hantera inställningar och Visa Shopify Payments utbetalningar kan de få tillgång till utbetalningsinformation för Shopify Payments.

Observera: För handlare i USA finns alternativet Utbetalning i avsnittet Ekonomi i Shopify-admin.

 • Hantera inställningar
Kassa Gör att du kan anpassa din kassaprocess online.
 • Hantera inställningar
Frakt och leverans Gör det möjligt för dig att hantera hur du levererar ordrar till dina kunder.
 • Hantera inställningar
Skatter och tullavgifter Gör att du kan hantera hur din butik debiterar skatter och tullavgifter.
 • Hantera inställningar
Platser Gör att du kan hantera på vilka platser du har lager, distribuerar ordrar och säljer produkter.
 • Platser
Presentkort Gör att du kan aktivera Apple Wallet-pass och ställa in förfallodatum för presentkort.
 • Presentkort
Marknader Gör att du kan hantera vilka olika länder och regioner du säljer dina produkter och tjänster i.
 • Hantera inställningar
 • Domäner
 • Informationspaneler
 • Rapporter
 • Produkter
Appar och försäljningskanaler Gör att du kan hantera vilka appar och försäljningskanaler som du använder för att sälja dina produkter och tjänster.
 • Hantera och installera appar och kanaler
Domäner Gör att du kan köpa en ny domän via Shopify eller ansluta din tredjepartsdomän till Shopify.
 • Domäner
Varumärke Gör att du kan hantera dina varumärkestillgångar så att du kan använda dem över flera försäljningskanaler.
 • Hantera inställningar
Aviseringar Gör att du kan hantera vilka aviseringar som skickas till dig och till dina kunder.
 • Hantera inställningar
Anpassade data Låter dig utöka din butik genom att lägga till metafält för följande resurser:
 • Produkter
 • Varianter
 • Produktserier
 • Kunder
 • Ordrar
 • Platser
 • Sidor
 • Bloggar
 • Blogginlägg
  • Definitioner för metafält och deras värden har samma användarbehörigheter som den resurs de är associerade med. Produktmetafält kräver till exempel produktbehörigheter.
  Låter dig utöka din butik genom att lägga till objekt med flera fält för anpassat innehåll eller datastrukturer.
  • Metaobjektsdefinitioner
  • Metaobjektsposter
  Språk Gör att du kan hantera vilka språk som dina kunder kan se i din butik.
  • Hantera inställningar
  Policyer Gör att du kan hantera din butiks policyer om återbetalningar, sekretess och användarvillkor samt leverans.
  • Hantera inställningar

  Är du redo att börja sälja med Shopify?

  Prova gratis