Hantera personal

Som butiksägarekan du skapa enskilda medarbetare som kan logga in till Shopify-admin.

När du har skapat ett personalkonto kan du ställa in behörigheter och styra vilka delar av administratörskontot som varje anställd har åtkomst till.

Observera: För Shopify POS kan du skapa personal-PIN-koder som endast gäller för POS-anställda och som inte ger personal åtkomst till ditt Shopify admin-konto. Personalkonton som har skapats i ditt Shopify-administratörskonto måste ha lämplig behörighet att använda Shopify-administratörskontot utöver Shopify POS.

Ge dina medarbetare behörighet till din butik

Som butiksägarekan du ge personal behörighet till din butik genom att skicka inbjudningar till deras e-postadresser.

Steg:

 1. Logga in som butiksägare.

 2. Klicka på Inställningar och sedan på Plan och behörigheter i din Shopify-admin.

 3. I avsnittet Personal i Behörigheter klickar du på Lägg till personal.

 4. Ange ett förnamn, ett efternamn och en e-postadress för den nya medarbetaren. Var noga med att ange medarbetarens hela namn som det visas på ett myndighetsutfärdat ID.

Observera: Som standard har personal full åtkomst till din admin. Du kan avmarkera kryssrutan Personal har full behörighet för att begränsa denna medarbetarens behörighet för åtkomst till områden på admin.

 1. Klicka på Skicka inbjudan.

En e-postinbjudan för att skapa ett konto skickas till den nya medarbetaren.

Personalinställningar

Steg:

 1. Klicka på länken i inbjudningsmeddelandet för att acceptera inbjudan.

 2. På konfigurationssidan för personalkonton fyller du i formuläret och tillhandahåller följande information:

- E-postadress. - Förnamn och efternamn. - Telefonnummer (valfritt). - Lösenord.

 1. Klicka på Skapa konto.

Den anställde kan nu logga in på Shopify-administratörskontot genom att uppge sin e-postadress och sitt lösenord. Den anställde kan också redigera sin kontoinformation.

Hantera personal

Butiksägare och medarbetare kan redigera sina kontouppgifter och lägga till en bild för kontot när de loggar in på Shopify-admin med sina autentiseringsuppgifter. Butiksägare och medarbetare kan endast redigera informationen för sina egna konton.

Ändra kontouppgifter

Som butiksägare eller medarbetare kan du göra ändringar i ditt eget konto.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, klicka på ditt användarnamn och kontobild.

 2. Klicka på Hantera konto eller Din profil.

Obs! Om du inte har konfigurerat en gemensam inloggningser du din profil istället för Hantera konto.

 1. Uppdatera dina kontouppgifter efter behov.

 2. Klicka på Spara.

Om du har konfigurerat en gemensam inloggning ändrar du e-postadressen för alla butiker som är länkade under den gemensamma inloggningen genom att ändra e-postadressen i din profilavsnittet.
Om du är butiksägare och vill att din e-postadress ska vara annorlunda för en butik måste du lägga till en medarbetare som använder den e-postadressen och sedan överföra äganderätten till medarbetaren.
Om du är en medarbetare och vill att din e-postadress ska vara annorlunda för en butik måste du kontakta butiksägaren och be dem lägga till dig som personal i den butiken med hjälp av den olika e-postadressen och ta bort de personalen för den befintliga e-postadressen för den butiken.

Visa inloggningshistorik för medarbetare

Som butiksägare eller anställd med fullständiga tillstånd kan du se inloggningshistoriken för alla anställda. En anställd kan också se sin individuella inloggningshistorik.

Du bör regelbundet granska anställdas inloggningshistorik för att kontrollera att det inte finns någon aktivitet från okända internetleverantörer, platser eller IP-adresser. Detta kan vara ett tecken på att ett konto har haft intrång.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar och sedan på Plan och behörigheter i din Shopify-admin.

 2. I avsnittet Tillstånd klickar du på namnet på den medarbetare som du vill visa.

I avsnittet Senaste inloggningshistoriken ser du de fem senaste inloggningssessionerna och följande information om varje session:

 • Datum
 • IP-adress
 • Internetleverantör (ISP)
 • Medarbetarens plats vid inloggning
 • Webbläsare och operativsystemversion (du kan se detta genom att föra markören över informationssymbolen).

Återkalla personaltillstånd

Om dina anställda använder en enhet eller applikation för din Shopify-butik och blir av med enheten så kan du logga ut medarbetaren och kräva inloggning på nytt. Detta kan hjälpa till att förhindra att okända användare får åtkomst till din butik.

Steg:

 1. Logga in som butiksägare.

 2. Klicka på Inställningar och sedan på Plan och behörigheter i din Shopify-admin.

 3. Klicka på medarbetarens namn i avsnittet för behörighet.

 4. I avsnittet Applikationer väljer du att Återkalla åtkomst intill rätt enhet eller applikation.

 5. Klicka på Återkalla i bekräftelsedialogrutan för att bekräfta.

Din medarbetare kan inte komma åt din butik genom att använda den enheten utan att logga in igen.

Inaktivera eller återaktivera medarbetare

Du kan inaktivera personal för att återkalla deras åtkomst till din butik. Du har möjligheten att när som helst återaktivera dem.

Inaktivera medarbetare

Steg:

 1. Logga in som butiksägare.

 2. Klicka på Inställningar och sedan på Plan och behörigheter i din Shopify-admin.

 3. Klicka på medarbetarens namn i avsnittet Personalkonton.

 4. Klicka på Inaktivera personal eller Stäng av åtkomst.

 5. Klicka på Inaktivera eller Stäng av i bekräftelsedialogrutan.

Medarbetaren visas inte längre i listan över personal i din sida för plan och dina behörigheter och kan inte längre komma åt din butik.

Återaktivera medarbetare

Steg:

 1. Logga in som butiksägare.

 2. Klicka på Inställningar och sedan på Plan och behörigheter i din Shopify-admin.

 3. I avsnittet Personalkonton väljer du Visa inaktiverade konton.

 4. Klicka på den inaktiverade medarbetarens namn.

 5. Klicka på Aktivera eller Återaktivera.

Medarbetaren finns nu listad i avsnittet Personal.

Ta bort medarbetare

Medarbetare kan permanent radera sitt konto från en butik. Personalen kan också raderas av butiksägare. Den här åtgärden kan inte ångras.

Skapa separata personalmedlemskonton för dina aktiva medarbetare innan du raderar konton som delas av medarbetare.

Ta bort personalmedlemskonton

Som butiksägare kan du ta bort alla medarbetare från en butik.

 1. Logga in som butiksägare.

 2. Klicka på Inställningar och sedan på Plan och behörigheter i din Shopify-admin.

 3. Klicka på medarbetarens namn i avsnittet Personalkonton.

 4. Klicka på Radera personal eller Ta bort personal för att permanent radera medarbetaren från din butik.

 5. Klicka på Radera i bekräftelsedialogrutan.

Medarbetaren raderas permanent från din butik och visas inte längre i listan över personal på din sida för plan och dina behörigheter och kan inte längre komma åt din butik.

Ta bort ditt eget personalkonto

 1. Logga in i Shopify-butiken.

 2. Klicka på Inställningar och sedan på Plan och behörigheter i din Shopify-admin.

 3. Klicka på ditt namn i avsnittet Personal.

 4. Klickar på Ta bort min personalåtkomst på personalinformationssidan.

 5. Klicka på Ta bort i bekräftelsedialogrutan.

Ta bort samarbetspartners

Du kan permanent radera medarbetare från din butik. Den här åtgärden kan inte ångras.

Steg:

 1. Logga in som butiksägare.

 2. Klicka på Inställningar och sedan på Plan och behörigheter i din Shopify-admin.

 3. Klicka på samarbetspartnerns namn i avsnittet Samarbetsparter.

 4. I avsnittet Ta bort samarbetspartnerkonto klickar du på Radera bort samarbetspartnerkonto eller Ta bort samarbetspartnerkonto.

 5. Klicka på Radera i bekräftelsedialogrutan.

Samarbetspartnern raderas permanent från din butik och visas inte längre i listan över samarbetspartners på sidan Plan och behörigheter och kan inte längre komma åt din butik.

Om du vill ge en samarbetspartner åtkomst igen måste du be denne att skicka sin förfrågan om att bli samarbetspartner igen. Se Ge partners åtkomst till din butik för mer information.

Överför butiksägande till en annan medarbetare

Du kan välja att en annan anställd blir butiksägare och sedan överföra butiksägandet till den anställde.

Överväganden för överföring av butiksägande

Överväg följande innan du överför butiksägande:

 • Din butik kan endast ha en butiksägare åt gången, och endast butiksägaren kan ha full åtkomst till varje del av Shopify-administratören och hantera kontouppgifter och fakturering. Om du väljer att en annan medarbetare ska vara butiksägare förlorar du denna obegränsade åtkomst och du kan inte hantera personalbehörigheter i framtiden.

 • Om du överför äganderätten för din butik via en Exchange Marketplace-transaktion initierar teamet för Shopify-konton överföring av äganderätten. Om du försöker överföra äganderätten själv under en Exchange Marketplace-transaktion blir du permanent avstängd från att använda Exchange Marketplace.

 • Den här proceduren gäller endast för överföring av butiksägande. Om du vill överföra organisationsägande måste du kontakta Shopify Plus-supporten.

Steg:

 1. Logga in som butiksägare.

 2. Klicka på Inställningar och sedan på Plan och behörigheter i din Shopify-admin.

 3. Klicka på Överför ägande i avsnittet Behörigheter.

 4. I dialogrutan Överför butiksägande anger du den nya butiksägarens e-postadress. Om den nya butiksägaren inte är en befintlig medarbetare måste du även ange namnet.

 5. Ange ditt lösenord för att bekräfta ändringen.

 6. Klicka på Överför butiksägande.

Relaterade länkar

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis