Hantera personal

Du kan lägga till personal i din butik så att din personal kan slutföra uppgifter i din Shopify-administratör. Du kan ge behörigheter till din personal så att du kan hantera vad din butiks personal kan se och vad de kan göra i din Shopify-administratör eller Shopify POS. Prissättningsplanen som din butik har avgör hur många medarbetare du kan lägga till utöver butiksägaren.

Som standard har personal inga behörigheter och behöver få behörigheter. Det finns vissa åtgärder som endast en butiksägare har behörighet att göra. Överväg noggrant vilka behörigheter du ger till din personal. Av säkerhetsskäl kan du endast skapa en personal-inloggning per medarbetare.

Om du ger en anställd en personalinloggning kan de även få mer specialiserad support. Shopify-supporten erbjuder råd och hjälp baserat på den anställdes behörigheter. Om din anställde har ett personalkonto kan Shopify-supporten ge detaljerad support inom alla områden i administratören som den anställde har tillgång till. Om din anställde inte har ett personalkonto kan Shopify-supporten endast tillhandahålla allmänna råd.

Lägg till personal

Du kan lägga till personalkonton i din Shopify-butik för att låta personal logga in som separata användare. Om du vill lägga till personal måste du vara butiksägare eller ha behörigheterna Redigera behörigheter och Lägg till och ta bort personal.

Om du vill lägga till personal som kan logga in i din administratör och till Shopify POS för att endast lägga till personal för POS-app, behöver du även behörighet för att hantera Point of sale-personal och de nödvändiga Shopify POS-behörigheterna.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Användare och behörigheter från din Shopify-admin.
 2. Klicka på Lägg till personal.
 3. Ange medarbetarens fullständiga namn som det visas på ett myndighetsutfärdat ID, samt medarbetarens e-postadress.
 4. Gör något av följande:

  • Välj vilka behörigheter du vill ge medarbetaren.
  • För att ge medarbetaren alla tillgängliga behörigheter väljer du Välj alla.
 5. Klicka på Skicka inbjudan.

Personalen får en e-postinbjudan. Inbjudningar till att skapa en personal-inloggning löper ut efter 7 dagar.

Skapa personal

När du har lagt till en medarbetare måste medarbetaren acceptera din inbjudan för att slutföra konfigurationen av sin persona-inloggning.

Steg:

 1. Klicka på Skapa personal i e-postinbjudan och klicka sedan på acceptera inbjudan.
 2. Valfritt: Ange följande information för att skapa ett Shopify-ID:

  • E-postadress
  • för- och efternamn
  • telefonnummer (valfritt)
  • lösenord
 3. Klicka på Skapa konto.

Ge Shopify POS-behörigheter

Om du är butiksägare eller personal med behörigheten Redigera behörigheter, kan du ge befintlig personal åtkomst till din Shopify-admin och Point of sale-app (POS).

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Användare och behörigheter från din Shopify-admin.
 2. Klicka på medarbetarens namn.
 3. Klicka på Kassasytem i avsnittet tillgång till Kassasytem
 4. Välj den roll du vill tilldela medarbetaren från listan POS-roll.
 5. Valfritt: Om du vill skapa en annan PIN än standard-PIN, ska du i PIN-avsnittet klicka på Skapa slumpmässig PIN eller ange en PIN. Personal använder denna PIN-kod för att komma åt Shopify POS. Se till att personalen känner till sina PIN-koder.
 6. Klicka på Spara.

Du kan även skapa och tilldela roller till din Shopify kassasystemspersonal. Läs mer om hur du hanterar kassasystemspersonal.

Hantera personal

Butiksägare och personal kan redigera sina kontouppgifter och lägga till en bild på kontot när de loggar in på Shopify-admin med sina inloggningsuppgifter. Du kan endast redigera uppgifterna för ditt eget konto.

Redigera personalbehörigheter

Du måste vara butiksägare eller ha behörighet att redigera andra medarbetares behörigheter. Vilka behörigheter du kan redigera för andra medarbetare beror på vilka behörigheter du har. Det kan hända att du inte kan redigera personalbehörigheter i vissa fall. Läs mer om behörigheten Redigera behörigheter.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Användare och behörigheter.
 2. Klicka på medarbetarens namn.
 3. Gör något av följande:

  • Välj de behörigheter som du vill ge till medarbetaren.
  • Rensa de behörigheter som du vill ta bort.
  • För att ge medarbetaren alla tillgängliga behörigheter väljer du Välj alla.
 4. Klicka på Spara.

Uppdatera personaluppgifter

Du kan alltid göra ändringar i din egen inloggning för att uppdatera dina kontouppgifter.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, klicka på ditt användarnamn och kontobild.

 2. Klicka på Hantera konto.

 3. Uppdatera dina kontouppgifter.

 4. Klicka på Spara.

Uppdatera e-postadresser för personal

Om du använder ett Shopify-ID och du ändrar din e-postadress uppdateras din e-postadress för alla butiker som är länkade till ditt Shopify-ID.

 • Om du behöver uppdatera e-postadressen för befintlig personal, lägg till en ny medarbetare och ange den nya e-postadressen.
 • Om du behöver uppdatera e-postadressen för butiksägaren, lägg till en ny medarbetare och överför sedan äganderätten till medarbetaren.

Annullera behörigheter för personalenheten

Om en befintlig medarbetare använder en enhet eller en applikation för att komma åt din Shopify-butik men förlorar enheten, kan du logga ut den anställde och kräva att de loggar in igen. Detta kan förhindra att okända användare kommer åt din butik.

Endast butiksägaren eller en medarbetare med åtkomsttoken för återkallande av andra personalbehörigheter kan återkalla behörigheter för personalenheten.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Användare och behörigheter från din Shopify-admin.
 2. Klicka på medarbetarens namn.
 3. Klicka på Återkalla åtkomst intill enheten eller applikationen.
 4. Klicka på Återkalla för att bekräfta.

Din personal kan inte komma åt din butik genom att använda den enheten utan att logga in igen.

Inaktivera eller återaktivera en medarbetares konto

Du kan inaktivera en medarbetares konto så att medarbetaren inte kan logga in i din butik längre. Av säkerhetsskäl kan du inaktivera oanvända personalinloggningar.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Användare och behörigheter från din Shopify-admin.
 2. Klicka på medarbetarens namn.
 3. Klicka på Avbryt åtkomst.
 4. Klicka på Avbryt.

Du kan när som helst återaktivera medarbetarens konto genom att klicka på Återaktivera.

Ta bort en medarbetares konto från din butik

Butiksägare och personal med behörighet att lägga till och ta bort personal kan ta bort en medarbetares konto från en butik. Du kan inte ångra den här åtgärden. Om en eller flera medarbetare delar det konto du vill radera kan du skapa separata personalkonton för din aktiva medarbetare först.

 1. Klicka på Inställningar > Användare och behörigheter från din Shopify-admin.
 2. Klicka på medarbetarens namn.
 3. Om du vill ta bort personal permanent från din butik klickar du på Ta bort *personalnamn*.
 4. Ange lösenordet för det personalkonto du är inloggad på och klicka sedan på Ta bort.

Den anställdes konto tas bort permanent från din butik och är inte längre tillgänglig från din Shopify-admin.

Ta bort ett samarbetspartnerkonto

Du kan permanent radera ett samarbetspartnerkonto från din butik. Du kan inte ångra den här åtgärden.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Användare och behörigheter från din Shopify-admin.
 2. Klicka på medarbetarens namn.
 3. Klicka på Ta bort samarbetspartner-konto.
 4. Ange ditt lösenord och klicka på Ta bort.

Samarbetspartnerkontot tas bort permanent från din butik och är inte längre tillgängligt från din Shopify-admin. Om du vill ge en samarbetspartner åtkomst igen måste samarbetspartnern skicka sin förfrågan om att bli samarbetspartners igen.

Överför ägandeskap av butik

Butiksägaren kan välja en annan medarbetare som butiksägare och överföra butiksägandet till dem. Denna process gäller endast för överföring av butiksägande. Kontakta Shopify Plus-supporten om du vill överföra organisationsägande.

Att tänka på vid överföring av ägandeskap av butik

Överväg följande innan du överför butiksägande:

 • Din butik kan bara ha en butiksägare åt gången. Endast butiksägaren har fullständig åtkomst till alla delar av Shopify-admin och kan hantera kontouppgifterna. Om du väljer att en annan personal ska vara butiksägare förlorar du denna obegränsade åtkomst och kan inte hantera personalbehörigheter i framtiden.
 • När du säljer eller presentar en butik till en ny ägare, kom ihåg att uppdatera fakturerings- och Shopify Payments-informationen om dessa är konfigurerade. Den nya ägaren måste slutföra följande steg så snart som möjligt efter överföringen:
  • Uppdatera faktureringsinformationen. Detta är viktigt för att undvika en avgift för de ursprungliga ägarnas betalningsmetod.
  • Kontakta supporten och be att få uppdatera befintliga Shopify Payments-uppgifter till sina egna uppgifter. Detta är viktigt av skatteskäl.

Steg:

 1. Logga in i din butik som butiksägare.

 2. Klicka på Inställningar > Användare och behörigheter från din Shopify-admin.

 3. Klicka på Överför ägande.

 4. Ange den nya butiksägarens e-postadress. Om den nya butiksägaren inte är befintlig personal måste du även ange deras namn.

 5. Ange ditt lösenord för att bekräfta ändringen.

 6. Klicka på Överför butiksägande.

Visa inloggningshistorik

Som butiksägare eller personal med behörigheten Redigera behörigheter kan du granska inloggningshistorik för all personal. En anställd kan också se sin individuella inloggningshistorik.

Du bör regelbundet granska anställdas inloggningshistorik för att kontrollera att det inte finns någon aktivitet från okända internetleverantörer, platser eller IP-adresser. Detta kan vara ett tecken på att ett konto har haft intrång.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Användare och behörigheter från din Shopify-admin.
 2. Klicka på medarbetarens namn.
 3. I avsnittet Senaste inloggningshistoriken ser du de fem senaste inloggningssessionerna och följande information om varje session:
  • Datum
  • IP-adress
  • Internetleverantör (ISP)
  • medarbetarens plats vid inloggning
  • webbläsar- och operativsystemsversion, som du kan granska genom att hålla markören över informationssymbolen

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis