Visa användare i Shopify Plus med Organisationsinställningar

I avsnittet Användare i Organisationsinställningar finns en lista över alla personer som är kopplade till din organisation. Du kan filtrera listan Användare på flera sätt, bland annat efter typ eller status.

Användartyper i Organisationsinställningar

Följande tabell beskriver de olika typerna av användare i din Shopify-organisation.

Beskrivning av användartyper i Organisationsinställningar
Typ Beskrivning
Ägare av organisation

Organisationsägaren är den första person som får åtkomst till Organisationsinställningar.

Som standard får den här organisationsägaren alla behörigheter och har alltid behörigheten Användare. Som ett resultat av detta kan organisationsägaren ge medarbetare åtkomst till vilken butik som helst och alla behörigheter i din organisation.

Organisationsägare kan inte tas bort, stängas av eller raderas. Kontakta Shopify Plus-supporten för att ändra organisationsägare.

Personal Medlemmar i organisationen som är personal i dina butiker, eller som har tillgång till Organisationsinställningar.
Samarbetspartner Shopify-partners som har åtkomst till en eller flera av din organisations Shopify-butiker.
Endast POS-app Medlemmar i din organisation som endast är personal för Shopifys kassasystemsapp.
Tidigare personal

Medlemmar i din organisation som har flera, okombinerade butikskonton.

Shopify använder en enkel inloggning som kallas för Shopify-konto. Du kan inte ge organisationsledningsbehörighet till medarbetare som är märkta som Tidigare personal förrän de kombinerar sina konton. Medarbetare som har tillgång till flera butiker och som har kombinerat sina konton visas som en enda användare i din användarlista.

Samarbetspartner och användare av endast Shopify kassasystemsappen kan inte kombinera sina konton. Om dessa användare har flera butikspersonalkonton visas de flera gånger i listan Användare.

Användarstatus i Organisationsinställningar

Följande tabell beskriver de statusar som personal i din organisation kan ha.

Beskrivning av användarstatus för Organisationsinställningar
Kategori Beskrivning
Aktiv Personal som kan logga in i Organisationsinställningar eller till en butik i din organisation, enligt de behörigheter som erhållits.
Har stängts av Personal som inte kan komma åt Organisationsinställningar eller någon av dina butiker.
Pågående Personal som inte kan komma åt någon del av din organisation förrän de godkänner sin inbjudan. Dessa användare kan ha bjudits in antingen från Organisationsinställningar eller direkt från en butik. Om en användare bjöds in från Organisationsinställningar kan du skicka en inbjudan på nytt vid behov.

Visa inloggningshistorik i Organisationsinställningar

Du kan granska alla anställdas inloggningshistorik för alla butiker i din organisation. Du måste ha behörigheten Redigera behörigheter för att se inloggningshistorik. Anställda kan också se sin individuella inloggningshistorik.

Du bör regelbundet granska anställdas inloggningshistorik för att kontrollera att det inte finns någon aktivitet från okända internetleverantörer, platser eller IP-adresser. Detta kan vara ett tecken på att ett konto har haft intrång.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, klicka på Inställningar.
 2. Klicka på Användare i avsnittet Organisation.
 3. Klicka på medarbetarens namn.
 4. Gå till den butik som du vill se åtkomst till i avsnittet Butiker och klicka sedan på ....
 5. Klicka på Redigera.
 6. I avsnittet Senaste åtkomst till butiken ser du de fem senaste inloggningssessionerna och följande information om varje session:
  • Datum
  • IP adress
  • Internetleverantör (ISP)
  • medarbetarens plats vid inloggning
  • webbläsar- och operativsystemsversion, som du kan granska genom att hålla markören över informationssymbolen

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis