Ägaröverföring i Shopify Plus med Organisationsinställningar

Du kan överföra äganderätten till en butik eller en organisation i dina Organisationsinställningar. När det gäller organisationsägande kan du endast överföra det till användare i din organisation. Om du vill överföra äganderätten för din organisation till någon utan ett användarkonto i din organisation så måste du bjuda in dem först.

Överväganden för överföring av butiksägande

Granska följande överväganden innan du överför butiksägande:

Överför butiksägande

För att överföra butiksägande i Organisationsinställningar krävs att du är den aktuella butiksägaren.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till Inställningar.
 2. Klicka på Användare i avsnittet Organisation.
 3. Klicka på ditt användarnamn.
 4. Klicka på ... bredvid den butik som du vill överföra äganderätten till i avsnittet Butiksbehörigheter.
 5. Klicka på Redigera.
 6. Klicka på Överför ägande.
 7. Ange den nya ägarens e-postadress och namn.
 8. Ange ditt lösenord och klicka sedan på Överför butiksägande.

Överväganden vid överföring av organisationsägande

Granska följande överväganden innan du överför organisationsägande:

Överlåt ägande av organisation

Överföring av organisationsägande i organisationsinställningarna kräver att du är organisationsägare.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till Inställningar.
 2. Klicka på Användare i avsnittet Organisation.
 3. Klicka på ditt användarnamn.
 4. Klicka på Överför ägande i kortet högst upp på användarprofilsidan (korttiteln bör indikera att du är den nuvarande organisationsägaren).
 5. Ange den nya ägarens e-postadress. Den nya ägaren måste vara en befintlig användare i avsnittet Användare i Organisationsinställningar. Du kan behöva autentisera på nytt beroende på hur länge sedan det var du senast loggade in.
 6. Klicka på Överför organisationsägande.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis