Lägga till användare i Shopify Plus med Organisationsinställningar

Lägg till personal i din organisation genom att skicka en inbjudan till dem.

Ge organisations- och butiksbehörigheter till personal

När du lägger till personal i din organisation kan du ge behörigheter både på organisationsnivå och butiksnivå. De behörigheter som du kan bevilja beror på din egen behörighet och åtkomst.

Du kan välja att hantera din personals organisationsåtkomst och butikstillstånd genom att tilldela dem roller. Om du vill använda roller ska du verifiera att de roller som krävs har skapats innan du lägger till användare.

Om du ger personal åtkomst till en butik genom att använda Organisationsinställningar läggs de till i den butiken. Dessa medarbetare visas dock som väntande läge och kan inte komma åt butikens Shopify-admin förrän de har accepterat inbjudan att skapa ett konto.

Överväganden angående tvåstegsautentisering

Som standard rekommenderas obligatorisk tvåstegsautentisering för nya personalkonton. I det här fallet uppmanas personal att ställa in tvåstegsautentisering vid inloggning. Du kan välja att inaktivera tvåstegsautentisering när du lägger till personal.

Du kan även ändra tvåstegsautentisering så att det inte krävs för en befintlig medarbetare. Om du ändrar inställning för tvåstegsautentisering från not required till required loggas medarbetaren ut från Shopify. Innan du ändrar personalens autentiseringskrav ska du verifiera att de inte är mitt i en uppgift.

Efter att du har tagit bort kravet på tvåstegsautentisering för en befintlig medarbetare uppdateras inte medarbetarens autentiseringsinställningar automatiskt. I det här fallet måste medarbetaren ändra säkerhetsinställningarna för sitt eget konto. Medarbetaren uppmanas att slutföra konfigureringen av tvåstegsautentisering för alla butiker han/hon har tillgång till, till dess att medarbetaren har inaktiverat tvåstegsautentisering i säkerhetsinställningarna. Detta gäller oavsett om butiken är i din organisation eller inte.

Ge personal behörigheter för organisationsinställningar

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till Inställningar.
 2. Klicka på Användare i avsnittet Organisation.
 3. Klicka på Lägg till användare.
 4. Ange e-postadresserna för de medarbetare som du vill lägga till.
 5. Gör något av följande i avsnittet Välj åtkomsttyp:

  • Om du vill ge behörigheter med hjälp av roller klickar du på Tilldela en roll och väljer sedan en roll.
  • Om du vill ge behörigheter utan att använda en roll så väljer du Välj anpassade behörigheter och lägger sedan till behörigheter på organisationsnivå och behörigheter på butiksnivå.
 6. Valfritt: I avsnittet Inställningar för tvåstegsautentisering, välj Tvåstegsautentisering krävs ej för att ändra tvåstegsautentisering till att inte vara obligatoriskt.

 7. Klicka på Skicka inbjudan.

Din nya medarbetare visas nu i användarlistan med statusen Väntande. När användarna har accepterat din inbjudan ändras deras status till Aktiv.

Samarbetspartner

Du kan använda samarbetspartnerkonton för att ge Shopify Partners åtkomst till din Shopify-admin direkt via deras egen partnerinstrumentpanel eller genom att använda Shopify-appen. Behörighet för samarbetspartner ger endast partneråtkomst till de delar av din butik som du vill att de ska ha tillgång till.

Som standard måste en frilansare eller byrå ange en fyrsiffrig samarbetspartnerförfråganskod för att skicka dig en begäran om åtkomst till din butik som en extra säkerhetsnivå.

Ge åtkomst till en samarbetspartner

Du kan när som helst ändra koden för samarbetspartnerförfrågan genom att generera en ny kod. När du har genererat en ny kod för samarbetspartnerförfrågan fungerar inte längre några gamla koder.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin går du till Inställningar > Användare > Säkerhet.
 2. I avsnittet Samarbetspartner klickar du på Generera ny kod.
 3. Valfritt: Klicka på den fyrsiffriga koden för att kopiera den till dina urklipp.
 4. Ge den fyrsiffriga koden till din samarbetspartner.

Tillåt vem som helst att skicka in en förfrågan om att bli samarbetspartner

Du kan inaktivera 4-siffriga koder för samarbetspartnerförfrågan om du vill att alla ska kunna begära åtkomst till din admin.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin går du till Inställningar > Användare > Säkerhet.
 2. Klicka på papperskorgen i avsnittet Samarbetspartner.

Utgångna inbjudningar

Om inbjudningar inte accepteras är det möjligt att de förfaller. Om länken i din e-postinbjudan inte längre fungerar behöver du en ny inbjudan. Kontakta administratören som skickade inbjudan för att begära att en ny skickas.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis