Hantera användarsäkerhet för din Shopify Plus-organisation

Om du har Shopify Plus-planen och har tillgång till Organisationsinställningar så kan du hantera säkerhetsinställningarna för din organisation i Shopify-admin. Du kan göra följande från avsnittet Användare > Säkerhet i Organisationsinställningar:

  • Kräv att användare loggar in med tvåstegsautentisering.
  • Lägg till eller ta bort en verifierad domän.
  • Ställ in SAML-autentisering för dina användare.
  • Välj önskad nivå på SAML-tillämpning.
  • Återställ tvåstegsautentisering för användare.
  • Skapa en API-token för att lägga till eller ta bort användare via din identitetsleverantör med System för identitetshantering över flera domäner (SCIM).

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis