SCIM-användarhantering för din Shopify Plus-organisation

När du har verifierat din domän och konfigurerat SAML-autentisering (Security Assertion Markup Language) för din organisation så kan du skapa ett SCIM API-token (System for Cross-domain Identity Management). Generering av SCIM-token för användare i organisation är endast tillgängligt för organisationer som har Shopify Plus-planen.

Funktioner

Att tillhandahålla SCIM API-token till din leverantör av identitetstjänster gör det möjligt för dig att vidta följande åtgärder via din identitetsleverantör:

 • Skapa användare
 • Tilldela eller uppdatera användarroller
 • Inaktivera användare

Krav

Innan du ställer in SCIM-användarhantering måste du verifiera din domän och skapa en SAML-konfiguration. Du kan bara hantera användare som är kopplade till en domän som du har verifierat för din Shopify Plus-organisation.

Ställ in SCIM-användarhantering

 1. Från din Shopify-admin, gå till Inställningar.
 2. Klicka på Användare > Säkerhet i avsnittet Organisation.
 3. Klicka på Skapa API-token i avsnittet SCIM-integration.
 4. Klicka på Kopiera för att kopiera den skapade token till ditt urklipp.
 5. Ange token till din leverantör av identitetstjänster. Hur du går till väga för att lägga till token beror på vilken leverantör av identitetstjänster du använder.

Du kan lägga till eller ta bort användare efter det att du har lagt till din API-token i din leverantör av identitetstjänster. Detta kan förändra inloggningen till Shopify, beroende på användarens Shopify-status och din leverantör av identitetstjänster.

Resultat av att skapa en användare i en identitetsleverantör
Användarstatus Resultat inom Shopify
Användaren finns redan i din organisation Om du lägger till en användare i din leverantör av identitetstjänster måste användaren logga in med SAML-autentisering om allt detta stämmer:

 • användaren finns redan i Shopify
 • användaren finns redan i din organisation
 • Du tillämpar Specifika användare
Resultatet av att ta bort en användares åtkomst via din identitetsleverantör beror på användarens status. Om du tar bort en aktiv användares åtkomst till Shopify med hjälp av din leverantör av identitetstjänster, blir användaren avstängd i din organisation. Beroende på hur din identitetsleverantör är konfigurerad så kan en användare raderas från din organisation om du raderar honom eller henne permanent med hjälp av din leverantör av identitetstjänster.
Användaren finns i Shopify, men inte i din organisation Om du lägger till en användare i din leverantör av identitetstjänster, läggs användaren till i din organisation och måste logga in med SAML-autentisering om allt detta stämmer:

 • användaren finns redan i Shopify
 • användaren existerar inte i din specifika organisation
 • du tillämpar Obligatoriskt eller Specifika användare
Användaren existerar inte i Shopify Om du lägger till en användare i din leverantör av identitetstjänster, läggs användaren till i din organisation och måste logga in med SAML-autentisering om allt det följande stämmer:

 • användaren finns inte i Shopify
 • du tillämpar Obligatoriskt eller Specifika användare
När användaren loggar in i Shopify-administratören för första gången måste användaren göra det via identitetsleverantören, inte via Shopifys inloggningssida.

När du har lagt till API-token och lägger till en ny användare som inte tidigare fanns i Shopify, antingen via din identitetsleverantör eller organisationsinställningarna, får din nya användare en väntande status. Om din användare måste logga in med SAML kommer hen att fortsätta ha väntande status tills hen loggar in med din identitetsleverantör.

Rolltilldelning i SCIM

När du har slutfört SCIM-konfigurering kan du även tilldela roller till SCIM-användare via din leverantör av identitetstjänster. Verifiera att rollen finns i din organisation innan du tilldelar en användare en roll. Befintliga SCIM-användare uppdateras inte om rollen inte har skapats för din organisation.

Tilldela roller i identitetstjänstleverantörer som stöds

Rolltilldelning stöds i apparna Entra, OneLogin och Okta. Skapande av rollnamn och tilldelning skiljer sig åt för varje identitetsleverantör.

Tilldela roller till leverantörer av identitetstjänster som inte stöds

Om din leverantör av identitetstjänster inte har en Shopify Plus-app måste du manuellt redigera din SCIM-konfiguration. Verifiera att din leverantör av identitetstjänster kan lägga till roller som ett SCIM-fält innan du börjar.

Om du vill tilldela eller uppdatera en SCIM-användarroll så måste JSON-brödtexten i POST-,PUT- och PATCH-förfrågningar innehålla följande:

{
 "name": {
  "givenName": "given_name"
  "familyName": "family_name"
 },
 "userName": "email",
 "roles": [{"value": "role_name"}]
}

SCIM JSON-brödtexten måste innehålla en nyckel som heter roles. Nyckeln roles måste vara en matris som innehåller ett hash som lagrar rollnamnet. Om flera rollnamnshash anges används endast den sista rollnamnshashen för att tilldela en roll. Om rollnamnet är ogiltigt eller om SCIM JSON-brödtexten inte matchar mallen ovan, tilldelas eller uppdateras inte roller.

Ta bort tilldelning av roller

Använd Organisationsinställningar för att ta bort tilldelning av användarroll. Läs mer om att ta bort tilldelning av användarroller i Shopify.

Ta bort SCIM-integration

Om du inte längre kräver SCIM-integration kan du ta bort den. Den här åtgärden kan inte ångras. Om du behöver återaktivera din integration måste du skapa en ny API-token.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till Inställningar.
 2. Gå till Användare > Säkerhet i avsnittet Organisation.
 3. Klicka på ... bredvid API-token i avsnittet SCIM-integration.
 4. Klicka på Radera token.

Begränsningar

Butiksägare och organisationsägare kan inte tas bort via en leverantör av identitetstjänster. Båda typerna av ägande måste överföras innan användaren kan tas bort. Om du behöver ändra butiksägaren kan du göra det från din Shopify-admin. Om du behöver ändra organisationsägaren kontaktar du Shopify Plus-supporten.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis