การจัดการผู้ใช้ SCIM สำหรับองค์กรที่ใช้แผน Shopify Plus ของคุณ

หลังจากที่คุณได้ตรวจสอบยืนยันโดเมนของคุณและตั้งค่าการยืนยันตัวตนด้วยภาษามาร์กอัปการยืนยันความปลอดภัย (SAML) ให้กับองค์กรของคุณแล้ว คุณจะสามารถสร้างโทเค็น API ของระบบการจัดการข้อมูลระบุตัวตนข้ามโดเมน (SCIM) ได้ การสร้างโทเค็น SCIM ให้กับผู้ใช้ในองค์กรของคุณสามารถใช้งานได้กับองค์กรในแผน Shopify Plus เท่านั้น

ฟีเจอร์

การส่งโทเค็น API ของ SCIM ให้กับผู้ให้บริการข้อมูลระบุตัวตนจะช่วยให้คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ผ่านผู้ให้บริการข้อมูลระบุตัวตนได้:

 • สร้างผู้ใช้
 • มอบหมายหรืออัปเดตบทบาทของผู้ใช้
 • ปิดใช้งานผู้ใช้

ข้อกำหนด

ก่อนที่คุณจะตั้งค่าการจัดการผู้ใช้ SCIM คุณต้องตรวจสอบยืนยันโดเมนของคุณและสร้างการกําหนดค่า SAML คุณสามารถจัดการเฉพาะผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับโดเมนที่คุณได้ตรวจสอบยืนยันให้กับองค์กรที่ใช้แผน Shopify Plus ของคุณเท่านั้น

กำหนดค่าการจัดการผู้ใช้ SCIM

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกที่ “การตั้งค่า
 2. ในส่วนองค์กร ให้คลิกที่ “ผู้ใช้” > “ความปลอดภัย
 3. ในส่วนการผสานการทำงาน SCIM ให้คลิกที่ “สร้างโทเค็น API
 4. คลิกที่ “คัดลอก” เพื่อคัดลอกโทเค็นที่สร้างขึ้นไปยังคลิปบอร์ด
 5. ใส่โทเค็นไปยังผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวของคุณ ขั้นตอนสำหรับการเพิ่มโทเค็นขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวที่คุณใช้

หลังจากที่คุณเพิ่มโทเค็น API ไปยังผู้ให้บริการข้อมูลระบุตัวตนเรียบร้อยแล้ว คุณจะสามารถเพิ่มหรือลบผู้ใช้ผ่านบริการดังกล่าวได้ แต่การดำเนินการส่วนนี้อาจเปลี่ยนแปลงวิธีการเข้าสู่ระบบ Shopify ของผู้ใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะภายใน Shopify ของผู้ใช้รายนั้นๆ และผู้ให้บริการข้อมูลระบุตัวตนของคุณ

ผลกระทบของการสร้างผู้ใช้ในผู้ให้บริการข้อมูลระบุตัวตน
สถานะผู้ใช้ ผลกระทบภายใน Shopify
ผู้ใช้ที่มีอยู่แล้วในองค์กรของคุณ หากคุณเพิ่มผู้ใช้ในผู้ให้บริการข้อมูลระบุตัวตน ผู้ใช้รายดังกล่าวก็จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบโดยใช้การยืนยันตัวตน SAML หากข้อความทั้งหมดต่อไปนี้เป็นจริง:

 • มีผู้ใช้รายดังกล่าวอยู่แล้วใน Shopify
 • มีผู้ใช้รายดังกล่าวอยู่แล้วในองค์กรของคุณ
 • คุณเลือกการบังคับใช้แบบผู้ใช้ที่ระบุ
ผลลัพธ์ของการลบสิทธิ์เข้าถึงของผู้ใช้ผ่านทางผู้ให้ข้อมูลระบุตัวตนของคุณจะขึ้นอยู่กับสถานะผู้ใช้ หากคุณลบสิทธิ์เข้าถึง Shopify ของผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ด้วยผู้ให้บริการข้อมูลระบุตัวตน ผู้ใช้ดังกล่าวจะถูกระงับในองค์กรของคุณ หากคุณลบผู้ใช้ด้วยผู้ให้บริการข้อมูลระบุตัวตนแบบถาวร ผู้ใช้ดังกล่าวอาจถูกลบออกจากองค์กรของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าผู้ให้ข้อมูลระบุตัวตนของคุณ
ผู้ใช้อยู่ใน Shopify แต่ไม่อยู่ในองค์กรของคุณ หากคุณเพิ่มผู้ใช้ในผู้ให้บริการข้อมูลระบุตัวตน ระบบก็จะเพิ่มผู้ใช้รายดังกล่าวไปยังองค์กร อีกทั้งจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบโดยใช้การยืนยันตัวตน SAML ด้วยเช่นกัน หากข้อความทั้งหมดต่อไปนี้เป็นจริง:

 • มีผู้ใช้รายดังกล่าวอยู่แล้วใน Shopify
 • ไม่มีผู้ใช้รายดังกล่าวอยู่ในองค์กรที่เฉพาะเจาะจงของคุณ
 • คุณเลือกการบังคับใช้แบบ “จำเป็น” หรือ “ผู้ใช้ที่ระบุ
ไม่มีผู้ใช้ใน Shopify หากคุณเพิ่มผู้ใช้ในผู้ให้บริการข้อมูลระบุตัวตน ระบบก็จะเพิ่มผู้ใช้รายดังกล่าวไปยังองค์กร อีกทั้งผู้ใช้นั้นจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบโดยใช้การยืนยันตัวตน SAML ด้วยเช่นกัน หากข้อความทั้งหมดต่อไปนี้เป็นจริง:

 • ไม่มีผู้ใช้รายดังกล่าวใน Shopify
 • คุณเลือกการบังคับใช้แบบ “จำเป็น” หรือ “ผู้ใช้ที่ระบุ
เมื่อผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ส่วนผู้ดูแล Shopify เป็นครั้งแรก ผู้ใช้รายดังกล่าวก็จะต้องลงชื่อเข้าใช้ผ่านผู้ให้บริการข้อมูลระบุตัวตน ไม่ใช่ผ่านหน้าการเข้าสู่ระบบ Shopify แต่อย่างใด

หลังจากเพิ่มโทเค็น API เมื่อคุณเพิ่มผู้ใช้รายใหม่ที่ไม่เคยอยู่ใน Shopify ผ่านผู้ให้บริการข้อมูลระบุตัวตนหรือการตั้งค่าองค์กรของคุณ ระบบจะตั้งค่าผู้ใช้ใหม่ของคุณเป็นสถานะรอดำเนินการ หากผู้ใช้ของคุณจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบโดยใช้ SAML พวกเขาจะยังคงอยู่ในสถานะรอดำเนินการจนกว่าจะเข้าสู่ระบบโดยใช้ผู้ให้บริการข้อมูลระบุตัวตนของคุณ

การมอบหมายบทบาทใน SCIM

หลังจากกําหนดค่า SCIM เสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถมอบหมายบทบาทให้กับผู้ใช้ SCIM ผ่านผู้ให้บริการข้อมูลระบุตัวตนได้ตามต้องการ ก่อนที่คุณจะมอบหมายบทบาทให้กับผู้ใช้ ให้ตรวจสอบยืนยันว่ามีบทบาทดังกล่าวอยู่ในองค์กรของคุณหรือไม่ ผู้ใช้ SCIM ที่มีอยู่จะไม่ได้รับการอัปเดตหากยังไม่ได้สร้างบทบาทดังกล่าวให้กับองค์กรของคุณ

การกำหนดบทบาทในผู้ให้บริการข้อมูลระบุตัวตนที่รองรับ

แอป Entra, OneLogin และ Okta รองรับการมอบหมายบทบาทแล้ว การสร้างและมอบหมายชื่อบทบาทจะแตกต่างกันไปตามผู้ให้ข้อมูลระบุตัวตนแต่ละราย

การมอบหมายบทบาทในผู้ให้บริการข้อมูลระบุตัวตนที่ไม่รองรับ

หากผู้ให้บริการข้อมูลระบุตัวตนของคุณไม่มีแอป Shopify Plus คุณจะต้องแก้ไขการกําหนดค่า SCIM ด้วยตนเอง ก่อนที่คุณจะเริ่ม ให้ตรวจสอบยืนยันว่าผู้ให้บริการข้อมูลระบุตัวตนของคุณสามารถเพิ่มบทบาทเป็นช่อง SCIM ได้

หากต้องการมอบหมายหรืออัปเดตบทบาทผู้ใช้ SCIM เนื้อหา JSON ในคำขอ POST, PUT และ PATCH จะต้องมี:

{
 "name": {
  "givenName": "given_name"
  "familyName": "family_name"
 },
 "userName": "email",
 "roles": [{"value": "role_name"}]
}

เนื้อหา SCIM JSON ต้องมีคีย์ที่ชื่อว่า roles โดยคีย์ roles ต้องเป็นอาร์เรย์ที่มีแฮชที่จัดเก็บชื่อบทบาท หากมีแฮชชื่อบทบาทหลายรายการ ระบบจะใช้แฮชชื่อบทบาทล่าสุดในการมอบหมายบทบาทเท่านั้น หากชื่อบทบาทไม่ถูกต้องหรือเนื้อหา SCIM JSON ไม่ตรงกับเทมเพลตข้างต้น ระบบจะไม่มอบหมายหรืออัปเดตบทบาท

การยกเลิกการมอบหมายบทบาท

หากต้องการยกเลิกการมอบหมายบทบาทของผู้ใช้ ให้ใช้การตั้งค่าองค์กรดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกการมอบหมายบทบาทผู้ใช้ใน Shopify

การลบการผสานการทำงาน SCIM ออก

หากไม่ต้องใช้การผสานการทำงาน SCIM อีกต่อไป คุณก็สามารถลบออกได้ ทั้งนี้การดำเนินการนี้ไม่สามารถเลิกทำได้ ส่วนในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดใช้งานการผสานการทำงานดังกล่าวอีกครั้ง คุณก็จะต้องสร้างโทเค็น API ขึ้นมาใหม่

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกที่ “การตั้งค่า
 2. ในส่วนองค์กร ให้ไปที่ “ผู้ใช้” > “การรักษาความปลอดภัย
 3. ในส่วนการผสานการทำงาน SCIM ให้คลิกที่ ... ด้านข้างโทเค็น API
 4. คลิกที่ลบโทเค็น

ข้อกำจัด

คุณไม่สามารถลบเจ้าของร้านและเจ้าขององค์กรออกโดยใช้ผู้ให้ข้อมูลระบุตัวตนได้ ดังนั้นจำเป็นต้องโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของทั้งสองประเภทนี้ก่อนจึงจะลบผู้ใช้ออกได้ หากต้องการเปลี่ยนเจ้าของร้าน คุณสามารถดำเนินการได้จากส่วนผู้ดูแล Shopify หากคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนเจ้าขององค์กร โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify Plus

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี