Shopify Inbox

Shopify Inbox จะสร้างกล่องจดหมายเพื่อรวมการโต้ตอบทั้งหมดของลูกค้าออนไลน์ไว้ในที่เดียว Shopify Inbox ช่วยให้คุณสามารถจัดการการสนทนากับลูกค้า ปรับแต่งรูปลักษณ์ของแชทบนร้านค้าออนไลน์ของคุณ สร้างการตอบกลับอัตโนมัติ และดูการวิเคราะห์การสนทนาจาก Shopify admin ของคุณได้ โดย Shopify Inbox จะพร้อมให้ใช้งานบนเว็บที่ shopifyinbox.com และสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานบนอุปกรณ์มือถือ iOS และ Android ได้เช่นกัน

Shopify Inbox ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มแชทไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณได้อย่างง่ายดาย ทำให้ลูกค้าสามารถส่งข้อความถึงคุณขณะซื้อของได้ คุณยังสามารถรับข้อความ Inbox จากลูกค้าที่ใช้ช่องทางการส่งข้อความอื่นๆ ได้ เช่น Facebook Messenger Shopify Inbox ช่วยให้คุณสามารถดูและตอบกลับข้อความเหล่านี้จากหน้าเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือของคุณได้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ Shopify Inbox เพื่อส่งข้อความหรือรูปภาพถึงสมาชิกในทีมที่มีข้อมูลเข้าสู่ระบบของพนักงานในร้านค้า Shopify ของคุณได้ด้วย

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี