Shopify Inbox

Shopify Inbox จะสร้างกล่องจดหมายเพื่อรวมการโต้ตอบทั้งหมดของลูกค้าออนไลน์ของคุณไว้ในที่เดียว Shopify Inbox ช่วยให้คุณสามารถจัดการการสนทนากับลูกค้า ปรับแต่งรูปลักษณ์ของแชทบนร้านค้าออนไลน์ของคุณ สร้างการตอบกลับอัตโนมัติ และดูการวิเคราะห์การสนทนาจาก Shopify admin ของคุณได้ โดย Shopify Inbox จะพร้อมให้ใช้งานบนเว็บที่ inbox.shopify.com และยังสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้บนอุปกรณ์มือถือระบบ iOS และ Android

Shopify Inbox ช่วยให้คุณเพิ่มแชทไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณได้อย่างง่ายดาย ทำให้ลูกค้าสามารถส่งข้อความถึงคุณขณะซื้อของได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถรับข้อความ Inbox จากลูกค้าที่ใช้ช่องทางการส่งข้อความอื่นๆ ได้ เช่น Messenger โดย Shopify Inbox ช่วยให้คุณสามารถดูและตอบกลับข้อความเหล่านี้จากหน้าเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือของคุณได้

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี