Shopify Inbox

Shopify Inbox เป็นกล่องจดหมายที่รวมการโต้ตอบของลูกค้าออนไลน์ทั้งหมดไว้ในที่เดียว คุณสามารถใช้งานแอปดังกล่าวเพื่อจัดการการสนทนากับลูกค้า ปรับแต่งรูปลักษณ์ของแชทบนร้านค้าออนไลน์ สร้างการตอบกลับอัตโนมัติ และดูการวิเคราะห์การสนทนาจากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณได้ โดย Shopify Inbox พร้อมให้ใช้งานบนเว็บที่ inbox.shopify.com และยังสามารถดาวน์โหลดบนอุปกรณ์มือถือระบบ iOS และ Android

คุณสามารถใช้ Shopify Inbox เพื่อเพิ่มแชทไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณ ซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถส่งข้อความถึงคุณขณะช้อปได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถรับข้อความจากลูกค้าที่ใช้ช่องทางการส่งข้อความอื่นๆ ได้ เช่น Messenger คุณสามารถใช้ Shopify Inbox เพื่อดูและตอบกลับข้อความเหล่านี้จากเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือของคุณได้

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี