Shopify Inbox

Shopify Inbox นั้นคือกล่องจดหมาย ที่ช่วยให้คุณสามารถเสนอให้ลูกค้าสามารถสนทนากับคุณผ่านการแชทในร้านค้าออนไลน์และใน แอป Shopได้ จาก Shopify Inbox คุณสามารถตอบกลับข้อความของลูกค้า ส่งลิงก์สินค้า ส่งรหัสส่วนลด และส่งรูปภาพได้

คุณสามารถเข้าถึง Shopify Inbox บนเดสก์ท็อปได้ที่ inbox.shopify.comและผ่าน แอป iOS บนมือถือและแอป Android บนมือถือ

เมื่อลูกค้าส่งข้อความถึงคุณ คุณสามารถตอบกลับได้จากเดสก์ท็อปหรืออุปกรณ์มือถือของคุณ และจัดการการสนทนาร่วมกับพนักงานทุกคน

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี