การกําหนดค่า Shopify Inbox

หลังจากที่คุณ ติดตั้งแอป Shopify Inbox ในร้านค้าของคุณแล้ว คุณสามารถกําหนดการแจ้งเตือนที่คุณได้รับ การตอบกลับด่วน และการกําหนดลักษณะข้อความของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไปที่ Shopify Inbox แล้วคลิกที่ การตั้งค่า

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี