Định cấu hình Shopify Inbox

Sau khi cài đặt ứng dụng Shopify Inbox cho cửa hàng, bạn có thể định cấu hình thông báo mình nhận được, phản hồi nhanh cũng như tùy chọn nhắn tin. Bạn có thể thay đổi những cài đặt này bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập Shopify Inbox rồi nhấp vào Cài đặt.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí