Các cuộc trò chuyện với khách hàng

Khi bạn trả lời tin nhắn trong Shopify Inbox, phản hồi gửi qua dịch vụ nhắn tin ban đầu để khách hàng có thể nhận được câu trả lời cho tin nhắn ban đầu của họ.

Nếu khách hàng thêm hoặc xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng thì sự kiện này sẽ hiển thị với thương nhân trong cuộc trò chuyện. Nếu tên sản phẩm ngắn hơn 41 ký tự thì tên sản phẩm sẽ có trong phần mô tả sự kiện. Ngoài ra, tổng phụ giỏ hàng của khách hàng và số lượng sản phẩm trong giỏ hàng của từng mặt hàng sẽ hiển thị với bạn trong tiêu đề cuộc trò chuyện khi có giỏ hàng đang hoạt động.

Trả lời tin nhắn của khách hàng

Nếu khách hàng đang hoạt động trên cửa hàng của bạn thì chỉ báo "Trực tuyến" sẽ hiển thị bên dưới tên khách hàng trong danh sách cuộc trò chuyện. Trong chế độ xem cuộc trò chuyện, chỉ báo "Trực tuyến" cũng hiển thị bên cạnh tên khách hàng trong tiêu đề cuộc trò chuyện.

Khi khách hàng rời khỏi cửa hàng, chỉ báo "Trực tuyến" sẽ biến mất và được thay thế bằng một tin nhắn thông báo rằng phản hồi của bạn sẽ được gửi đến địa chỉ email mà khách hàng đã cung cấp khi bắt đầu phiên trò chuyện.

Phân loại tin nhắn

Để giúp bạn quản lý và ưu tiên tin nhắn của khách hàng, Shopify Inbox sẽ tự động gắn nhãn cuộc trò chuyện bằng một chủ đề. Mỗi tin nhắn do khách hàng bắt đầu sẽ được phân tích bằng hệ thống phân loại máy học. Nếu cuộc trò chuyện đó khớp với chủ đề với độ tin cậy cao, hệ thống sẽ gắn nhãn thích hợp. Danh sách cuộc trò chuyện sẽ hiển thị tối đa hai chủ đề cho mỗi cuộc trò chuyện và chủ đề gần đây nhất sẽ xuất hiện trước.

Ví dụ về cuộc trò chuyện có gắn nhãn chủ đề

10 chủ đề có thể áp dụng cho các cuộc trò chuyện với khách hàng là:

Chủ đề phân loại tin nhắn có thể áp dụng cho Shopify Inbox
Chủ đề Tin nhắn liên quan đến
Thanh toán Thanh toán hoặc đặt đơn hàng mới.
Chỉnh sửa đơn hàng Hủy hoặc thay đổi đơn hàng.
Trạng thái đơn hàng Xác nhận đơn hàng, trạng thái đơn hàng và số dư thanh toán.
Định giá/Giảm giá Giảm giá, áp dụng giảm giá hoặc mã khuyến mãi.
Chi tiết sản phẩm Màu sắc, kích cỡ, số lượng, trọng lượng, khối lượng, hàng lưu kho và hàng tồn kho, yêu cầu tùy chỉnh hoặc yêu cầu về ảnh hay video sản phẩm.
Thị hiếu sản phẩm Câu hỏi hoặc sở thích chung về sản phẩm.
Đơn hàng trả lại/Đơn hàng đã giao Sự cố với đơn hàng đã nhận, hoàn tiền và hoàn trả đơn hàng đã nhận.
Vận chuyển Đến tận nơi lấy hàng hoặc chi phí vận chuyển.
Thông tin cửa hàng Thông tin liên hệ như số điện thoại, địa điểm, giờ làm việc của cửa hàng, chính sách trả hàng chung và yêu cầu tiếp thị.
Bán buôn Câu hỏi về bán buôn.

Hệ thống phân loại không gắn nhãn tin nhắn có đánh giá độ tin cậy dưới 90%.

Để áp dụng tính năng phân loại tin nhắn cho các cuộc trò chuyện của cửa hàng trực tuyến trong ứng dụng di động, bạn cần đảm bảo ứng dụng Shopify Inbox của mình là phiên bản 5.12.1 trở lên.

Gửi liên kết đến sản phẩm trong cuộc hội thoại

Bạn có thể chia sẻ sản phẩm có trên cửa hàng trực tuyến của mình trong Shopify Inbox. Hãy tìm hiểu thêm về trạng thái sẵn sàng trên kênh bán hàng của sản phẩm.

Các bước thực hiện:

Gửi mã giảm giá trong cuộc hội thoại

Bạn có thể chia sẻ mã giảm giá trong Shopify Inbox. Khi khách hàng nhấp vào mã giảm giá, mã giảm giá sẽ được tự động thêm vào giỏ hàng. Bạn phải tạo mã giảm giá mới có thể chia sẻ.

Các bước thực hiện:

Gửi hình ảnh trong cuộc hội thoại

Bạn có thể gửi hình ảnh cho khách hàng trong Shopify Inbox. Khách hàng không thể gửi hình ảnh cho bạn.

Các bước thực hiện:

Chi tiết cuộc hội thoại

Mở cuộc trò chuyện trong ứng dụng Shopify Inbox dành cho máy tính để bàn hoặc thiết bị di động. Tất cả chi tiết cuộc trò chuyện sẽ hiển thị trong hồ sơ khách hàng.

Quản lý trạng thái cuộc hội thoại

Bạn không thể xóa các cuộc trò chuyện nhưng có thể đặt thành Đã đóng.

Bạn có thể thay đổi trạng thái cuộc trò chuyện từ Đã đóng thành Mở hoặc từ Mở thành Đã đóng. Bạn cũng có thể đánh dấu cuộc trò chuyện là "Chưa đọc". Nếu bạn thay đổi trạng thái cuộc trò chuyện thành Mở hoặc Đã đóng thì cuộc trò chuyện sẽ di chuyển sang danh sách liên quan.

Các bước thực hiện:

Quản lý chỉ định cuộc trò chuyện

Bạn có thể chỉ định cuộc trò chuyện cho nhân viên có quyền trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến trong danh sách cuộc trò chuyện hoặc cửa sổ trò chuyện.

Nhấp vào menu ... để truy cập các tùy chọn trò chuyện.

Các bước thực hiện:

Nếu bạn không thấy tên nhân viên phù hợp trên màn hình Chỉ định nhân viên, nhân viên có thể không có quyền cần thiết để trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy tham khảo quyền trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến.

Bối cảnh

Bạn có thể xem hồ sơ của khách hàng trong các cuộc trò chuyện qua Inbox. Hồ sơ khách hàng hiển thị thông tin chi tiết như trạng thái của khách hàng (khách hàng mới hoặc khách hàng quen), địa điểm và múi giờ của khách hàng và bối cảnh đơn hàng (nếu có). Bạn cũng có thể để lại ghi chú về khách hàng được hiển thị cho nhân viên.

Hồ sơ khách hàng

Xem hồ sơ của khách hàng từ bất kỳ cuộc trò chuyện mở hoặc đóng nào trong trang web hoặc ứng dụng di động của Shopify Inbox.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí