Các cuộc trò chuyện với khách hàng

Khi bạn trả lời tin nhắn trong Shopify Inbox, phản hồi gửi qua dịch vụ nhắn tin ban đầu để khách hàng có thể nhận được câu trả lời cho tin nhắn ban đầu của họ.

Nếu khách hàng thêm hoặc xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng, sự kiện này sẽ được hiển thị với thương nhân trong cuộc trò chuyện. Nếu tên sản phẩm ngắn hơn 41 ký tự, tên sản phẩm sẽ được thêm vào mô tả sự kiện. Ngoài ra, tổng phụ giỏ hàng của khách hàng và số lượng sản phẩm trong giỏ hàng của từng mặt hàng sẽ được hiển thị với bạn.

Tìm hiểu thêm về thiết lập thông báo thông báo trên máy tính để bàn khi bạn nhận được tin nhắn mới trong Shopify Inbox.

Trả lời tin nhắn của khách hàng

Nếu khách hàng đang hoạt động trong cửa hàng của bạn, chỉ báo "Trực tuyến" sẽ hiển thị bên cạnh địa chỉ email của khách hàng trong danh sách cuộc trò chuyện. Trên thiết bị di động, chỉ báo "Trực tuyến" cũng sẽ hiển thị bênh cạnh hình đại diện của khách hàng trong cuộc trò chuyện.

Khi khách hàng rời khỏi cửa hàng, chỉ báo "Trực tuyến" sẽ ngừng hiển thị và được thay thế bằng một thông báo cho biết phản hồi của bạn sẽ được gửi đến địa chỉ email mà khách hàng cung cấp khi bắt đầu phiên trò chuyện.

Phân loại tin nhắn

Để giúp bạn quản lý và ưu tiên tin nhắn của khách hàng, Shopify Inbox sẽ tự động gắn nhãn cuộc trò chuyện bằng một chủ đề. Mỗi tin nhắn do khách hàng bắt đầu sẽ được phân tích bằng hệ thống phân loại máy học. Nếu cuộc trò chuyện đó khớp với chủ đề với độ tin cậy cao, hệ thống sẽ gắn nhãn thích hợp. Danh sách cuộc trò chuyện sẽ hiển thị tối đa hai chủ đề cho mỗi cuộc trò chuyện và chủ đề gần đây nhất sẽ xuất hiện trước.

An example of a conversation with a topic label applied

10 chủ đề có thể áp dụng cho các cuộc trò chuyện với khách hàng là:

Chủ đề phân loại tin nhắn có thể áp dụng cho Shopify Inbox
Chủ đề Tin nhắn liên quan đến
Thanh toán Thanh toán hoặc đặt đơn hàng mới.
Chỉnh sửa đơn hàng Hủy hoặc thay đổi đơn hàng.
Trạng thái đơn hàng Xác nhận đơn hàng, trạng thái đơn hàng và số dư thanh toán.
Định giá/Giảm giá Giảm giá, áp dụng giảm giá hoặc mã khuyến mãi.
Chi tiết sản phẩm Màu sắc, kích cỡ, số lượng, trọng lượng, khối lượng, hàng lưu kho và hàng tồn kho, yêu cầu tùy chỉnh hoặc yêu cầu về ảnh hay video sản phẩm.
Thị hiếu sản phẩm Câu hỏi hoặc sở thích chung về sản phẩm.
Đơn hàng trả lại/Đơn hàng đã giao Sự cố với đơn hàng đã nhận, hoàn tiền và hoàn trả đơn hàng đã nhận.
Vận chuyển Đến tận nơi lấy hàng hoặc chi phí vận chuyển.
Thông tin cửa hàng Thông tin liên hệ như số điện thoại, địa điểm, giờ làm việc của cửa hàng, chính sách trả hàng chung và yêu cầu tiếp thị.
Bán buôn Câu hỏi về bán buôn.

Hệ thống phân loại không gắn nhãn tin nhắn có đánh giá độ tin cậy dưới 90%.

Để áp dụng tính năng phân loại tin nhắn cho các cuộc trò chuyện của cửa hàng trực tuyến trong ứng dụng di động, bạn cần đảm bảo ứng dụng Shopify Inbox của mình là phiên bản 5.12.1 trở lên.

Gửi liên kết đến sản phẩm trong cuộc hội thoại

Bạn có thể chia sẻ sản phẩm có trên cửa hàng trực tuyến của mình trong Shopify Inbox. Hãy tìm hiểu thêm về trạng thái sẵn sàng trên kênh bán hàng của sản phẩm.

Các bước thực hiện:

Gửi mã giảm giá trong cuộc hội thoại

Bạn có thể chia sẻ mã giảm giá trong Shopify Inbox. Khi khách hàng nhấp vào mã giảm giá, mã giảm giá sẽ được tự động thêm vào giỏ hàng. Bạn phải tạo mã giảm giá mới có thể chia sẻ.

Các bước thực hiện:

Gửi hình ảnh trong cuộc hội thoại

Bạn có thể gửi hình ảnh cho khách hàng trong Shopify Inbox. Khách hàng không thể gửi hình ảnh cho bạn.

Các bước thực hiện:

Chi tiết cuộc hội thoại

Bạn có thể xem chi tiết cuộc hội thoại trong ứng dụng Shopify Inbox dành cho thiết bị di động. Trên màn hình chi tiết cuộc hội thoại, bạn có thể quản lý trạng thái cuộc hội thoại hoặc chỉ định cuộc hội thoại cho nhân viên.

Truy cập chi tiết cuộc hội thoại

  1. Trong ứng dụng Shopify Inbox dành cho thiết bị di động, chạm vào tab Khách hàng.
  2. Chạm vào cuộc hội thoại để mở.
  3. Trên màn hình cuộc hội thoại, chạm vào biểu tượng .

Quản lý trạng thái cuộc hội thoại

Bạn không thể xóa cuộc trò chuyện nhưng có thể đặt thành Không hoạt động trên shopifyinbox.com hoặc ứng dụng di động Shopify Inbox.

Bạn có thể thay đổi trạng thái cuộc trò chuyện từ Đã đóng thành Mở hoặc từ Mở thành Đã đóng.

Các bước thực hiện:

Chỉ định cuộc hội thoại cho nhân viên

Bạn có thể chỉ định cuộc trò chuyện cho nhân viên có quyền trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến.

Các bước thực hiện:

Nếu bạn không thấy tên nhân viên phù hợp trên màn hình Chỉ định nhân viên, nhân viên có thể không có quyền cần thiết để trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy tham khảo quyền trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí