Thiết lập Shopify Inbox

Sau khi truy cập Shopify Inbox trên trang web hoặc thêm vào thiết bị iOS hoặc Android hay truy cập bằng máy tính để bàn, bạn có thể định cấu hình tùy chọn nhắn tin cho cửa hàng Shopify. Khách hàng có thể bắt đầu cuộc trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến bằng tính năng trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến hoặc các nền tảng nhắn tin tích hợp như Apple Business Chat hoặc Facebook Messenger và bạn có thể đọc cũng như trả lời khách hàng bằng Shopify Inbox. Bạn cũng có thể thêm tin nhắn soạn sẵn để trả lời khách hàng nhanh chóng, đảm bảo khách hàng nhận được ngay câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp, tùy chỉnh tin nhắn chào mừng mà khách hàng sẽ thấy khi bắt đầu cuộc hội thoại và đặt thời gian trả lời dự kiến bằng tin nhắn phản hồi tự động đầu tiên.

Yêu cầu về quyền

Quyền mà nhân viên cửa hàng được cấp sẽ quyết định họ có thể sử dụng tính năng nào của Shopify Inbox. Để biết thêm thông tin, tham khảo Quyền của nhân viên đối với Shopify Inbox.

Yêu cầu đối với quyền của iOS 14

Nếu bạn đã cập nhật thiết bị của mình lên iOS 14 hoặc cao hơn và sử dụng ứng dụng Shopify bên thứ ba, bạn có thể cần bật tính năng Theo dõi trang web chéo trong phần cài đặt iOS. Tính năng theo dõi trang web chéo cho phép ứng dụng Shopify bên thứ ba mà bạn đã cài đặt trong trang quản trị Shopify duy trì kết nối trong Shopify Inbox, Hệ thống bán hàng Shopify và ứng dụng Shopify cho di động.

Để bật tính năng Theo dõi trang web chéo, thực hiện theo các bước sau:

  1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị của bạn.
  2. Chạm vào Shopify, Shopify POS hoặc Shopify Inbox.
  3. Bật Cho phép Theo dõi trang web chéo.

Thiết lập Shopify Inbox trên thiết bị di động

  1. Cài đặt Shopify Inbox trên một trong các thiết bị di động sau:

  2. Mở Shopify Inbox, sau đó đăng nhập vào tài khoản Shopify của bạn.

Thiết lập Shopify Inbox trên máy tính để bàn

  1. Đăng nhập vào tài khoản Shopify.
  2. Nhấp vào thanh tìm kiếm và nhập Inbox hoặc nhấp vào ứng dụng Shopify Inbox để cài đặt.

Đặt trạng thái sẵn sàng trò chuyện

Trong Shopify Inbox, bạn có thể cài đặt phản hồi đầu tiên của cửa hàng với các khung giờ cụ thể để khách hàng bắt đầu trò chuyện với cửa hàng biết thời điểm họ nhận được phản hồi. Bạn cũng có thể chọn thời điểm hiển thị tin nhắn phản hồi đầu tiên cho khách hàng.

Để biết thêm thông tin, tham khảo tài liệu về Phản hồi đầu tiên.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí