Cài đặt và truy cập Shopify Inbox

Sau khi cài đặt Shopify Inbox cho cửa hàng Shopify, bạn có thể truy cập các cuộc trò chuyện trên web hoặc cài đặt ứng dụng trên thiết bị iOS hoặc Android. Khách hàng có thể bắt đầu cuộc trò chuyện trong mục trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến hoặc qua ứng dụng Shop, bạn có thể đọc và phản hồi tin nhắn của khách hàng bằng máy tính để bàn hoặc bằng ứng dụng Shopify Inbox trên thiết bị iOS hoặc Android.

Yêu cầu về quyền

Quyền mà nhân viên cửa hàng được cấp sẽ quyết định họ có thể sử dụng tính năng nào của Shopify Inbox. Để biết thêm thông tin, tham khảo Quyền của nhân viên đối với Shopify Inbox.

Yêu cầu đối với quyền của iOS 14

Nếu bạn đã cập nhật thiết bị của mình lên iOS 14 hoặc cao hơn và dùng ứng dụng Shopify bên thứ ba thì có thể bạn cần kích hoạt tính năng Theo dõi trang web chéo trong phần cài đặt iOS. Tính năng theo dõi trang web chéo cho phép ứng dụng Shopify bên thứ ba mà bạn đã cài đặt trên trang quản trị Shopify duy trì kết nối trong Shopify Inbox, Hệ thống bán hàng Shopify và ứng dụng Shopify.

Để kích hoạt tính năng Theo dõi trang web chéo, thực hiện theo các bước sau:

  1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị của bạn.
  2. Chạm vào Shopify, Shopify POS hoặc Shopify Inbox.
  3. Kích hoạt Cho phép Theo dõi trang web chéo.

Cài đặt Shopify Inbox cho cửa hàng Shopify

Để sử dụng Shopify Inbox, đầu tiên bạn cần cài đặt ứng dụng này trong cửa hàng Shopify. Để biết chi tiết về cách cài đặt ứng dụng này, tham khảo Cài đặt ứng dụng.

Sau khi cài đặt ứng dụng Shopify Inbox cho cửa hàng, bạn có thể thiết lập cài đặt và giao diện trò chuyện cũng như định cấu hình cài đặt hộp thư đến.

Truy cập Shopify Inbox để quản lý tin nhắn

Sau khi cài đặt ứng dụng Shopify Inbox cho cửa hàng, bạn có thể truy cập và quản lý tin nhắn trên máy tính để bàn hoặc tải xuống ứng dụng Shopify Inbox dành cho iOS hoặc Android. Bạn có thể truy cập các cuộc trò chuyện bằng một trong những cách sau:

Chuyển đổi giữa nhiều hộp thư đến

Nếu đã cài đặt Inbox trên nhiều cửa hàng, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các hộp thư đến của từng cửa hàng. Bạn cũng sẽ nhận được thông báo cho mỗi cửa hàng logged in đến. Để hủy đăng ký nhận thông báo cho một cửa hàng, bạn có thể đăng xuất khỏi cửa hàng bằng cách nhấp vào nút log out of <store name>. Tìm hiểu cách quản lý tùy chọn thông báo tại đây.

Bước:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí