Địa điểm

Địa điểm là một nơi thực tế hoặc ứng dụng mà trong đó, bạn thực hiện bất kỳ hoặc tất cả các hoạt động sau:

  • bán sản phẩm
  • vận chuyển hoặc thực hiện đơn hàng
  • lưu kho hàng hóa

Bạn có thể thiết lập nhiều địa điểm trong cửa hàng Shopify để theo dõi hàng trong kho và thực hiện đơn hàng tại địa điểm của bạn. Địa điểm của bạn có thể là cửa hàng bán lẻ, nhà kho, cửa sổ bật lên, đơn vị bán hàng trung gian hoặc bất kỳ nơi nào khác mà bạn quản lý hoặc lưu hàng trong kho. Với nhiều địa điểm, bạn có thể thấy hàng tồn kho trong cả doanh nghiệp một cách rõ ràng hơn.

Để đảm bảo số lượng hàng tồn kho chính xác, các địa điểm sẽ được chỉ định đơn hàng trực tuyến và đợt bán trực tiếp. Nếu một số mặt hàng trong kho hết hàng tại một địa điểm, nhưng vẫn còn hàng tại địa điểm khác, bạn có thể sử dụng Shopify để phân chia đơn hàng để có thể thực hiện từ nhiều địa điểm.

Nếu bán hàng từ địa điểm thực tế bằng ứng dụng Shopify POS, bạn có thể thêm địa điểm vào thiết bị bán hàng để theo dõi chính xác hàng trong kho.

Số lượng địa điểm tối đa có thể có phụ thuộc vào gói của bạn. Địa điểm mà bạn hủy kích hoạt không được tính vào giới hạn địa điểm. Những ứng dụng giúp bạn lưu hàng trong kho hoặc thực hiện đơn hàng được xem là địa điểm, nhưng không tính vào giới hạn đó. Khi bạn thêm ứng dụng như vậy vào cửa hàng, ứng dụng sẽ được tự động thêm dưới dạng địa điểm.

Nếu có ứng dụng tùy chỉnh được phát triển riêng cho cửa hàng, bạn có thể phải cập nhật ứng dụng để sử dụng tính năng theo dõi hàng tồn kho đối với nhiều địa điểm. Nhà phát triển có thể tìm hiểu thêm về cách di chuyển để hỗ trợ nhiều địa điểm.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí