Chỉ định hàng trong kho cho các địa điểm

Nếu cửa hàng của bạn có nhiều địa điểm, hàng trong kho tại mỗi địa điểm sẽ hiển thị trên trang Hàng trong kho, trang chỉnh sửa hàng loạt hàng trong kho, CSV hàng trong kho và trang thông tin chi tiết của từng sản phẩm.

Khi bạn tạo một sản phẩm, sản phẩm đó sẽ được lưu kho tại tất cả địa điểm theo mặc định. Bạn có thể thay đổi danh sách địa điểm lưu kho sản phẩm và điều chỉnh mức hàng trong kho của sản phẩm tại mỗi địa điểm với các hạn chế sau:

 • Toàn bộ sản phẩm cần lưu kho ở tối thiểu một địa điểm.
 • Bạn không thể lấy sản phẩm từ trong kho ra khỏi những địa điểm có đơn hàng hoặc đợt chuyển chưa thực hiện đòi hỏi sản phẩm đó phải có hàng trong kho.

Nếu bạn cần cập nhật số lượng hàng tồn kho cho nhiều sản phẩm tại nhiều địa điểm, hãy sử dụng tệp CSV.

Thay đổi danh sách địa điểm lưu kho sản phẩm

Nếu lưu kho sản phẩm tại nhiều địa điểm cửa hàng, bạn có thể chọn địa điểm lưu kho sản phẩm hoặc mẫu mã từ trang thông tin chi tiết. Khi bạn xóa địa điểm khỏi danh sách địa điểm lưu kho sản phẩm, số lượng hàng trong kho tại địa điểm đó sẽ bị xóa.

Khi bật Theo dõi số lượng cho một sản phẩm, bạn có thể theo dõi số lượng sản phẩm tại mỗi địa điểm lưu kho sản phẩm.

Các bước thực hiện:

Lưu kho sản phẩm tại địa điểm bằng trang chỉnh sửa hàng loạt

Bạn có thể thay đổi địa điểm lưu kho sản phẩm bằng cách sử dụng trang chỉnh sửa hàng loạt trên trang Hàng trong kho.

Các bước thực hiện:

 1. Chuyển đến Sản phẩm > Hàng trong kho.
 2. Chọn địa điểm lưu kho sản phẩm bạn muốn thay đổi. Những sản phẩm không được lưu kho tại một địa điểm sẽ không hiển thị trong danh sách hàng trong kho của địa điểm đó.
 3. Tích chọn mẫu mã sản phẩm bạn muốn thay đổi.
 4. Nhấp vào Chỉnh sửa hàng loạt.
 5. Trong trang chỉnh sửa hàng loạt, nhấp vào Cột và thêm trường cho địa điểm bạn muốn lưu kho sản phẩm.
 6. Cập nhật số lượng hàng trong kho cho từng mẫu mã sản phẩm tại địa điểm liên quan.
 7. Nhấp vào Lưu.

Tìm hiểu thêm về chỉnh sửa hàng loạt hàng trong kho.

Quản lý hàng trong kho từ nhiều địa điểm hoặc ứng dụng thực hiện

Bạn có thể quản lý hàng trong kho của sản phẩm từ nhiều địa điểm, trong đó bao gồm ít nhất một địa điểm cửa hàng cũng như ít nhất một ứng dụng thực hiện đơn hàng đã bật tính năng quản lý hàng trong kho từ nhiều địa điểm.

Tính năng quản lý hàng trong kho từ nhiều địa điểm cho phép bạn quản lý lượng nhỏ hàng trong kho của một sản phẩm tại các địa điểm cửa hàng trong khi lượng nhỏ hàng trong kho khác sẽ do ứng dụng thực hiện quản lý. Ứng dụng thực hiện đơn hàng có thể bao gồm ứng dụng bán hàng trung gian, dịch vụ kho vận và dịch vụ hoàn tất đơn hàng tự chọn. Ví dụ: Một ứng dụng có thể là kho hàng thay bạn thực hiện đơn hàng.

Khi quản lý hàng trong kho của cửa hàng từ nhiều địa điểm, bạn cần thiết lập sao cho hàng trong kho của sản phẩm được lưu tại Nhiều địa điểm, từ đó cập nhật số lượng hàng trong kho trong các trường hợp sau đây:

 • Sản phẩm được lưu kho tại nhiều địa điểm cửa hàng.
 • Sản phẩm được lưu kho tại ít nhất một địa điểm cửa hàng và một lượng nhỏ hàng trong kho được quản lý bởi một hoặc nhiều ứng dụng thực hiện đơn hàng cho phép tính năng quản lý hàng trong kho từ nhiều địa điểm.

Bạn có thể quản lý số lượng hàng trong kho tại nhiều địa điểm từ trang chi tiết sản phẩm hoặc chi tiết mẫu mã.

Các bước thực hiện

 1. Trong trang Sản phẩm, chọn một sản phẩm.
 2. Nếu sản phẩm có nhiều mẫu mã, hãy chọn một mẫu mã.
 3. Trong mục Hàng trong kho, đảm bảo đã chọn Nhiều địa điểm trong danh sách Hàng trong kho sẽ được lưu tại.
 4. Nếu muốn thêm hoặc xóa địa điểm, bạn nhấp vào Chỉnh sửa địa điểm và tích chọn hoặc bỏ chọn địa điểm trong danh sách, rồi nhấp vào Lưu.
 5. Nếu muốn cập nhật số lượng hàng trong kho tại một địa điểm, bạn nhấp vào số lượng được liệt kê trong mục Có sẵn để điều chỉnh hoặc đặt số lượng, rồi nhấp vào Lưu.
 6. Nếu muốn bật tính năng theo dõi đối với sản phẩm hoặc mẫu mã, hãy tích chọn Theo dõi số lượng.
 7. Nếu đã thực hiện thay đổi, bạn nhấp vào Lưu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí