Tilordne lagerbeholdning til utsalgssteder

Hvis butikken din har flere lokalisasjoner, vises lagerbeholdningen ved hver lokalisasjon på Lagerbeholdning-siden, masseredigeringsprogrammet for lagerbeholdning, lagerbeholdnings-CSV-filer, og detaljsiden for hvert produkt.

Når du oppretter et produkt lagerføres produktet ved alle lokalisasjoner som standard. Du kan endre listen over lokalisasjoner som lagerfører et produkt og justere lagerbeholdningsnivåene for produktet på hvert sted, med følgende begrensninger:

 • Alle produktene må oppbevares på minst ett sted.
 • Du kan ikke fjerne lagerbeholdningsprodukter fra steder som har oppfylte bestillinger eller overføringer som krever lagerbeholdning for dette produktet.

Hvis du har behov for å oppdatere lagerantall for mange produkter på tvers av utsalgssteder, kan du bruke en CSV-fil.

Endre listen over steder som lagerfører et produkt

Hvis du lagerfører produkter ved mer enn ett lagersted, kan du velge hvilke lokalisasjoner du lagerfører et produkt eller variant ved fra detaljsiden. Når du fjerner en lokalisasjon fra listen over lokalisasjoner som lagerfører et produkt, slettes lagerantallet ved denne lokalisasjonen.

Hvis du aktiverer Spor antall for et produkt, kan du spore produktantallet for hver lokalisasjon der produktet lagerføres.

Steg:

Lagre produkter på steder ved hjelp av masseredigering

Du kan endre stedene som lagrer et produkt ved å bruke masseredigering på Lagerbeholdning-siden.

Steg:

 1. Gå til Produkter > Lagerbeholdning.
 2. Velg lokalisasjonen som lagerfører produktene du vil endre. Produkter som ikke er lagerført på en lokalisasjon vises ikke i lagerlisten for denne lokalisasjonen.
 3. Merk av for produktvariantene du vil endre.
 4. Klikk på Masseredigering.
 5. I masseredigering klikker du på Kolonner og legger til felt for lokalisasjonene du vil lagerføre produktet ved.
 6. Oppdater lagerantallene for hver produktvariant ved de aktuelle lokalisasjonene.
 7. Klikk på Lagre.

Finn ut mer om masseredigering av lagerbeholdning.

Administrere lagerbeholdning fra flere lokalisasjoner eller oppfyllelsesapper

Du kan administrere lagerbeholdning for produkter fra flere lokalisasjoner, som kan inkludere én eller flere butikklokalisasjoner samt én eller flere oppfyllelsesapper som har fler-administrert lagerbeholdning aktivert.

Fler-administrert lagerbeholdning tar deg administrere noe av lagerbeholdningen for et produkt ved butikklokalisasjoner, mens noe av lagerbeholdningen administreres av oppfyllelsesappen. Oppfyllelsesappene kan inkludere direktefraktingsapper, logistikktjenester og tilpassede oppfyllelsestjenester. En app kan for eksempel være et lager som oppfyller bestillinger på dine vegne.

Når du administrerer butikkens lagerbeholdning ved flere lokalisasjoner, må du angi produktets lagerbeholdning til å bli lagerført ved Flere lokalisasjoner før du kan oppdatere lagerantallet når følgende er innfridd:

 • Produktet er lagerført ved flere butikklokalisasjoner.
 • Produktet er lagerført ved én eller flere butikklokalisasjoner, og noe av lagerbeholdningen administreres av én eller flere oppfyllelsesapper som tillater fler-administrert lagerbeholdning.

Du kan administrere lagerantall for flere lokalisasjoner fra detaljsiden for et produkt eller en variant.

Steg

 1. Velg et produkt fra Produkter-siden.
 2. Velg en variant dersom produktet har varianter.
 3. Sørg for at Flere lokalisasjoner er valgt fra listen Lagerbeholdningen lagerføres ved i seksjonen Lagerbeholdning.
 4. Hvis du vil legge til eller fjerne lokalisasjoner, klikker du på Rediger lokalisasjoner og merker av eller fjerner avmerkingen i listen, før du klikker på Lagre.
 5. Hvis du vil oppdatere lagerantallet for en lokalisasjon, klikker du på antallet som er oppført under Tilgjengelig for å justere eller angi antall, og klikker deretter på Lagre.
 6. Hvis du vil aktivere sporing for produktet eller varianten, merker du av for Spor antall.
 7. Hvis du har gjort endringer, klikker du på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis