Tilordne lagerbeholdning til utsalgssteder

Hvis butikken din har flere lokalisasjoner, vises lagerbeholdningen ved hver lokalisasjon på Lagerbeholdning-siden, masseredigeringsprogrammet for lagerbeholdning, lagerbeholdnings-CSV-filer, og detaljsiden for hvert produkt.

Når du oppretter et produkt lagerføres produktet ved alle lokalisasjoner som standard. Du kan endre listen over lokalisasjoner som lagerfører et produkt og justere lagerbeholdningsnivåene for produktet på hvert sted, med følgende begrensninger:

  • Alle produktene må oppbevares på minst ett sted.
  • Du kan ikke fjerne lagerbeholdningsprodukter fra steder som har oppfylte bestillinger eller overføringer som krever lagerbeholdning for dette produktet.

Hvis du har behov for å oppdatere lagerantall for mange produkter på tvers av utsalgssteder, kan du bruke en CSV-fil.

Endre listen over steder som lagrer et produkt

Hvis du fjerner et sted fra listen over steder som lagrer et produkt, blir lagerantallet på dette stedet slettet.

Steg:

Lagre produkter på steder ved hjelp av masseredigering

Du kan endre stedene som lagrer et produkt ved å bruke masseredigering på Lagerbeholdning-siden.

Steg:

  1. Gå til Produkter > Lagerbeholdning.

  2. Velg lokalisasjonen som lagerfører produktene du vil endre. Produkter som ikke er lagerført på en lokalisasjon vises ikke i lagerlisten for denne lokalisasjonen.

  3. Sjekk produktene du vil endre.

  4. Klikk på Rediger varianter.

  5. I masseredigering klikker du på Legg til felt og legger til felt for stedene du vil lagre produktene i.

  6. I cellene i masseredigeringsprogrammet aktiverer eller deaktiverer du krysset for Lagerfør ved denne lokalisasjonen. Du kan også oppdatere antall ved å klikke på lagerbeholdningen ved hver lokalisasjon.

  7. Klikk på Lagre.

Finn ut mer om masseredigering av produkter og varianter. Instruksjonene for produkter gjelder også for masseredigering av lagerbeholdningen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis