Eksport eller import av lagerbeholdning med en CSV-fil

Du kan eksportere en lagerbeholdnings-CSV-fil som inneholder lagerantall ved lokalisasjonene. Du kan bruke denne eksporterte CSV-filen som mal for å oppdatere lagerantallene. Deretter kan du importere CSV-filen for å oppdatere Shopify med lagerantallet for hvert produkt ved hver lokalisasjon.

Eksporter lagerbeholdning

Du kan eksportere en lagerbeholdning-CSV-fil enten for å opprette en mal som inneholder de unikt identifiserte produktene eller produktvariantene for de angitte lokalisasjonene, eller for å eksportere lagerantall som skal brukes i andre systemer eller prosesser.

Hvis du har flere lokalisasjoner kan du angi hvorvidt du ønsker å eksportere dataene for alle lokalisasjonene, eller bare for én bestemt lokalisasjon.

Steg:

 1. Gå til Produkter > Lagerbeholdning.
 2. Klikk på Eksporter.
 3. Angi radene du ønsker å eksportere, og hvorvidt du vil eksportere fra en enkeltlokalisasjon eller fra alle lokalisasjoner hvis du har mer enn én.
 4. Klikk på Eksporter lagerbeholdning.

Oppdater lagerbeholdningene

Etter at du har eksportert CSV-filen for å få en mal, må du oppdatere lagerbeholdningen i filen.

CSV-filen har flere kolonner som hjelper deg med å identifisere produktet, som beskrevet i filformatet for lagerbeholdning. Når du konverterer butikken for å bruke flere steder, må du bare redigere stedskolonnene.

Steg:

 1. Åpne den eksporterte CSV-filen i et regnearkprogram.
 2. Oppdater antall på hånden i en lokalisasjonsrad for en bestemt variant. Tallet du angir i hver enkelt rad kan være positivt, negativt eller 0. Du kan også angi Not stocked for å indikere at produktet aldri lagerføres ved lokalisasjonen.
 3. Lagre CSV-filen.

Importer lagerbeholdning

Før du importerer lagerbeholdningen må du kontrollere at du har opprettet en CSV-fil i riktig filformat.

Hvis du ikke ønsker å oppdatere antall for en bestemt lokalisasjon, må du sikre at radene for lokalisasjonen er fjernet fra CSV-filen.

Importprosedyren oppdaterer og overskriver bare lagerantall som er på hånden. Den overstyrer ikke noen andre lagertilstandsantall. Den oppretter ikke en lokalisasjon eller oppdaterer verdier som identifiserer produkter.

Import av lagerantall overskriver lagerbeholdningsdata, så du bør bare importere lagerbeholdninger når andre lagerbeholdningsjusteringer, for eksempel pågående salg eller manuelle endringer, ikke finner sted.

Steg:

 1. Gå til Produkter > Lagerbeholdning.
 2. Klikk på Import.
 3. Klikk på Legg til fil og velg CSV-filen.
 4. Klikk på Last opp fil
 5. Bekreft hva du vil importere og klikk på Start import.

Format for lagerbeholdning-CSV-fil

Lagerbeholdnings-CSV-filen inneholder informasjon som unikt identifiserer produkter, produktvarianter og deres lagerantall ved din lokalisasjon eller de spesifiserte lokalisasjonene. Den ligner på andre CSV-filer som du bruker med Shopify, men har forskjellige kolonner.

Hvis du planlegger å importere lagerantall, må du opprette en CSV-fil som har følgende kolonner:

 • Handle – kallenavn er unike navn for hvert produkt. De kan inneholde bokstaver, bindestreker og tall, men ikke mellomrom. Et kallenavn brukes i nettadressen for hvert produkt.
 • Title – Navn-kolonnen er valgfri. Hvis du inkluderer den, kan verdiene stå stomme.
 • Option1 Name – hvis et produkt har et alternativ, angir du navnet på det. For eksempel, Color. Hvis et produkt ikke har alternativer, skal dette angis til Title.
 • Option1 Value – hvis et produkt har et alternativ, angir du verdien på det. For eksempel, Black. For produktene uten alternativer skal dette angis til Default Title.
 • Option2 Name – som ovenfor, men kan stå tom.
 • Option2 Value – som ovenfor, men kan stå tom.
 • Option3 Name – som ovenfor, men kan stå tom.
 • Option3 Value – som ovenfor, men kan stå tom.
 • SKU – SKUer (lagerbeholdningsenheter) er koder som du kan bruke til intern sporing av lagerbeholdning og rapportering av salg. SKU-kolonnen er valgfri. Hvis du inkluderer den, kan verdiene være tomme. For nøyaktig lagersporing og rapportering må SKU-ene du legger til være unike.
 • HS Code - HS Code (Harmonized System Code)-kolonnen brukes til å estimere tollplikter og avgifter for internasjonale kunder. Denne kolonnen er valgfri. Hvis du inkluderer den, kan verdiene stå tomme.
 • COO - COO-kolonnen (Country/Region of Origin) brukes for å estimere tollplikter og avgifter for internasjonale kunder. Aksepterte verdier er ISO 3166-1 alpha-2 landkoder. Denne kolonnen er valgfri. Hvis du inkluderer den kan verdiene stå tomme.
 • <Name of location> – Lagerantallet på stedet som er angitt av kolonnenavnet.

 • Incoming – Lagerbeholdning som er på vei til din lokalisasjon. Innkommende lagerbeholdning som ikke er tilgjengelig for salg før den er mottatt.

 • Unavailable – Utilgjengelig lagerbeholdning henviser til antall enheter som er reservert for bestillingsutkast eller satt til side av apper. Den er ikke tilgjengelig for salg.

 • Committed – Antall enheter som er en del av en registrert bestilling, men som ikke er oppfylt.

 • Available – Lagerbeholdning du kan selge. Tilgjengelig lagerbeholdning er ikke forpliktet til noen bestillinger, eller reservert for noen bestillingsutkast.

 • On hand – Antall enheter du har ved en lokalisasjon. Lagerbeholdning på hånden består av totalen av forpliktet, utilgjengelig og tilgjengelig lagerbeholdning.

Hvis du vil unikt identifisere en variant, angir du verdier for kolonnene Handle, Option1 Value, Option2 Value og Option3 Value.

Lagerbeholdning-CSV-filen må være i riktig format og ha en .csv-filutvidelse.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis