Eksport eller import av lagerbeholdning med en CSV-fil

Du kan eksportere en CSV-fil med lagerbeholdning som inneholder lagerantall ved lokalisasjoner. Du kan bruke den eksporterte CSV-filen som en mal for å oppdatere lagerantall. Når du har oppdatert lagerantall, kan du importere CSV-filen for å oppdatere Shopify-administrator med lagerantall for hvert produkt ved hver lokalisasjon.

Eksporter lagerbeholdning

Du kan eksportere en lagerbeholdning-CSV-fil enten for å opprette en mal som inneholder de unikt identifiserte produktene eller produktvariantene for de angitte lokalisasjonene, eller for å eksportere lagerantall som skal brukes i andre systemer eller prosesser.

Hvis du har flere lokalisasjoner kan du angi hvorvidt du ønsker å eksportere dataene for alle lokalisasjonene, eller bare for én bestemt lokalisasjon.

Steg:

 1. Gå til Produkter > Lagerbeholdning.
 2. Klikk på Eksporter.
 3. Gjør én av følgende:

  • Hvis du har flere lokalisasjoner, velger du lokalisasjonen du ønsker å eksportere lagerbeholdning fra.
  • Velg Alle lokalisasjoner for å eksportere lagerbeholdning fra alle lokalisasjoner.
 4. Velg en av følgende antall fra seksjonen Antallstype:

  • Kun tilgjengelige antall: Dette alternativet eksporterer bare en CSV-fil som inneholder Available antall under lokalisasjonsnavnet. Du kan bare gjøre endringer i verdien for Available når du importerer en redigert CSV-fil ved hjelp av Bare tilgjengelige antall.
  • Alle antallstyper: Dette alternativet eksporterer en CSV-fil som bare inneholder kolonnene Available, Unavailable, Committed, On hand og Incoming. Hvis du vil gjøre endringer i denne filen og deretter importere den til Shopify-administrator, redigerer du bare On hand-verdier. Lagerbeholdning som er Available beregnes basert på importerte verdier for On hand.
 5. Velg en av følgende varianter fra seksjonen Eksporter:

  • Gjeldende side: Dette alternativet eksporterer alle varianter på den gjeldende siden.
  • Alle varianter: Dette alternativet eksporterer alle varianter.
  • Utvalgte varianter: Dette alternativet eksporterer alle varianter du har valgt på en side, hvis noen er valgt.
 6. Velg en av følgende CSV-typer fra seksjonen Eksporter som:

  • CSV for Excel, Numbers eller andre regnearkprogrammer
  • Vanlig CSV-fil
 7. Klikk på Eksporter varianter.

Eksempler på CSV-filer for eksport av lagerbeholdning

Se gjennom følgende eksempler på hvordan CSV-filen ser ut, basert på antallstypen du velger.

Når Only Available quantities er valgt

Lokalisasjonsnavnene brukes i overskriftsraden, med tilgjengelige antall vist i radene nedenfor.

Eksempeltabell som indikerer hvilke kolonner som vises når «Bare tilgjengelige antall» er valgt som ønsket «Antallstype»
Kallenavn Tittel ... Ottawa New York
jrdbrsltety Jordbærsyltetøy ... 10 50
brngbrsltety Bringebærsyltetøy ... 25 35

Når All quantity types er valgt

Lokalisasjon er en overskrift, med hvert lokalisasjonsnavn på radene nedenfor. Denne versjonen av CSV-filen for lagerbeholdning inneholder også kolonner for innkommende, utilgjengelige, forpliktede, tilgjengelige lagerantall og lagerantall på hånden.

Eksempeltabell som indikerer hvilke kolonner som er synlige når «Alle antallstyper» er valgt som ønsket «Antallstype»
Kallenavn Tittel ... Steder Innkommende Utilgjengelig Forpliktet Tilgjengelige På hånden
jrdbrsltety Jordbærsyltetøy ... Ottawa 20 3 5 10 18
jrdbrsltety Jordbærsyltetøy ... New York 0 1 10 50 61
brngbrsltety Bringebærsyltetøy ... Ottawa 15 0 3 25 28
brngbrsltety Bringebærsyltetøy ... New York 0 5 6 35 46

Oppdater lagerbeholdningene

Etter at du har eksportert CSV-filen for å få en mal, må du oppdatere lagerbeholdningen i filen.

CSV-filen har flere kolonner som hjelper deg med å identifisere produktet, som beskrevet i filformatet for lagerbeholdning. Når du konverterer butikken for å bruke flere steder, må du bare redigere stedskolonnene.

Steg:

 1. Åpne den eksporterte CSV-filen i et regnearkprogram.
 2. Oppdater lagerantallene:

  • Hvis du eksporterte med alternativet for CSV-filer med Bare tilgjengelige antall, oppdaterer du antallet for Available under lokalisasjonsnavnet.
  • Hvis du eksporterte med alternativet for CSV-filer med Alle antallstyper, oppdaterer du antallet for On hand.
 3. Tallet du angir i hver enkelt rad kan være positivt, negativt eller 0. Du kan også angi not stocked for å indikere at produktet aldri lagerføres ved lokalisasjonen.

 4. Lagre CSV-filen.

Importer lagerbeholdning

Før du importerer lagerbeholdningen må du kontrollere at du har opprettet en CSV-fil i riktig filformat.

Hvis du valgte Bare tilgjengelige antall når du eksporterte lagerbeholdningen, kan CSV-filen du eksporterte bare oppdatere og overskrive lagerantall for Available.

Hvis du valgte Alle antallstyper når du eksporterte lagerbeholdningen, kan CSV-filen du eksporterte bare oppdatere og overskrive lagerantall for On hand når du importerer filen tilbake til Shopify-administrator. Den overstyrer ikke noen andre lagertilstandsantall. Antallet for Available beregnes basert på det nye antallet for On hand.

Import av lagerantall overskriver lagerdata. Du må bare importere lagerbeholdning når andre justeringer av lagerbeholdning, som generelt løpende salg eller manuelle endringer, ikke skjer.

Steg:

 1. Gå til Produkter > Lagerbeholdning.
 2. Klikk på Import.
 3. Klikk på Legg til fil og velg CSV-filen.
 4. Klikk på Oppdater fil.
 5. Bekreft hva du vil importere og klikk på Start import.

Format for lagerbeholdning-CSV-fil

Lagerbeholdnings-CSV-filen inneholder informasjon som unikt identifiserer produkter, produktvarianter og deres lagerantall ved din lokalisasjon eller de spesifiserte lokalisasjonene. Du kan laste ned og se en eksempel-CSV-fil for lagerbeholdning, som du kan bruke som mal. Den ligner på andre CSV-filer som du bruker med Shopify, men har forskjellige kolonner.

Hvis du planlegger å importere lagerantall, må du opprette en CSV-fil som har følgende kolonner:

 • Handle – kallenavn er unike navn for hvert produkt. De kan inneholde bokstaver, bindestreker og tall, men ikke mellomrom. Et kallenavn brukes i nettadressen for hvert produkt.
 • Title – Navn-kolonnen er valgfri. Hvis du inkluderer den, kan verdiene stå stomme.
 • Option1 Name – hvis et produkt har et alternativ, angir du navnet på det. For eksempel, Color. Hvis et produkt ikke har alternativer, skal dette angis til Title.
 • Option1 Value – hvis et produkt har et alternativ, angir du verdien på det. For eksempel, Black. For produktene uten alternativer skal dette angis til Default Title.
 • Option2 Name – Hvis et produkt har et alternativ, angir du verdien. Dette kan stå tomt.
 • Option2 Value – Hvis et produkt har et alternativ, angir du verdien. Dette kan stå tomt.
 • Option3 Name – Hvis et produkt har et alternativ, angir du verdien. Dette kan stå tomt.
 • Option3 Value – Hvis et produkt har et alternativ, angir du verdien. Dette kan stå tomt.
 • SKU – Lagerbeholdningsenheter (SKU-er) er koder du kan bruke internt til å spore lagerbeholdning og rapportere salg. For nøyaktig lagersporing og -rapportering må SKU-ene du legger til være unike. SKU-kolonnen er valgfri. Hvis du inkluderer den, kan verdiene stå tomme.
 • HS Code - HS Code (Harmonized System Code)-kolonnen brukes til å estimere tollplikter og avgifter for internasjonale kunder. Denne kolonnen er valgfri. Hvis du inkluderer den, kan verdiene stå tomme.
 • COO - COO-kolonnen (Country/Region of Origin) brukes for å estimere tollplikter og avgifter for internasjonale kunder. Aksepterte verdier er ISO 3166-1 alpha-2 landkoder. Denne kolonnen er valgfri. Hvis du inkluderer den kan verdiene stå tomme.
 • Location – Navn på hver av lokalisasjonene. Lokalisasjonsraden skiller mellom store og små bokstaver og må være navnet på én av lokalisasjonene. Lagerbeholdningen for hver lokalisasjon vises i den tilhørende lokalisasjonsraden. Legg til en rad for hver lokalisasjon og variant du vil oppdatere lagerbeholdningen til. Fjern alle lokalisasjonsrader.
 • Incoming – Lagerbeholdning som er på vei til din lokalisasjon. Innkommende lagerbeholdning som ikke er tilgjengelig for salg før den er mottatt.
 • Unavailable – Utilgjengelig lagerbeholdning refererer til lagerbeholdning som ikke er tilgjengelig for salg eller forpliktet til en bestilling. Det er ikke tilgjengelig for salg.
 • Committed – Antall enheter som er en del av en registrert bestilling, men som ikke er oppfylt.
 • Available – Lagerbeholdning du kan selge. Tilgjengelig lagerbeholdning er ikke forpliktet til noen bestillinger, eller reservert for noen bestillingsutkast.
 • On hand – Antall enheter du har ved en lokalisasjon. Lagerbeholdning på hånden består av totalen av forpliktet, utilgjengelig og tilgjengelig lagerbeholdning. Lagerverdiene du oppgir kan være positive, negative eller 0. Du kan også angi not stocked for å indikere at produktet aldri lagerføres ved lokalisasjonen.

Hvis du vil unikt identifisere en variant, angir du verdier for kolonnene Handle, Option1 Value, Option2 Value og Option3 Value.

Lagerbeholdning-CSV-filen må være i riktig format og ha en .csv-filutvidelse.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis