Søk etter produkter og filtrer produktlisten

Alle produktene dine er oppført i Produkter-omrdået i Shopify. 50 produkter er oppført på hver side. Hvis du vil organisere produktlisten og finne produkter i en liste som strekker seg over flere sider, kan du sortere, søke i og filtrere listen.

Som standard sorteres produktlisten alfabetisk (fra A til Å) etter produktnavn.

Måten produkter sorteres og filtreres i Produkter-området i administrator påvirker ikke hvordan produktene vises i nettbutikken. Hvis du har behov for å endre hvordan produkter vises til kunder i nettbutikken, kan du endre sorteringsrekkefølgen for produkter i en samling.

Sorter produktlisten

Du kan sortere produktlisten med følgende sorteringsalternativer:

 • produktnavn
 • dato opprettet
 • dato oppdatert
 • lagerbeholdning
 • produktkategori
 • produkttype
 • vendor
 • alfabetisk

Sortering påvirker rekkefølgen på produktene i Shopify-administrator, men ikke i nettbutikken. Du kan sortere produktlisten for å hjelpe deg med å finne produktene som du må oppdatere eller gå gjennom. Hvis du for eksempel vil se hvilke av produktene som snart er utsolgt, kan du sortere produktlisten etter lagerbeholdning.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Produkter.

 2. Klikk på sorteringsknappen.

 3. Velg et sorteringsalternativ.

Filtrer produktlisten

Alle produkter er oppført i Produkter-området som standard. Du kan filtrere denne listen for å vise et mindre delsett produkter.

Filtrering av produktlisten kan hjelpe deg med å finne de spesifikke produktene som du trenger for å redigere, gå gjennom eller oppdatere. Følgende filtreringsalternativer er tilgjengelig:

 • Produktselger – Viser produkter fra den valgte produktselgeren.
 • Tagget med – Viser produkter som er tagget med den angitte verdien.
 • Status – Viser produkter med status arkivert, aktivt eller utkast.
 • Suspenderinger – Viser produkter som er suspendert eller ventes suspendert.
 • Salgskanal – Viser produkter som er inkludert i eller ekskludert fra en salgskanal.
 • Marked – Viser produkter som er inkludert i eller ekskludert fra et marked.
 • B2B-katalog – Viser produkter som er inkludert i eller ekskludert fra en B2B-katalog.
 • Produktkategori – Viser produktene som er i den valgte standard produktkategorien.
 • Produkttype – Viser produkter av den valgte produkttypen.
 • Samling – Viser produkter som er tilgjengelige i en samling.
 • Publiseringsfeil – Hvis du bruker andre salgskanaler enn nettbutikken, viser dette produkter med publiseringsfeil i salgskanalen du velger.
 • Gavekort – Viser produktgavekort som er tilgjengelige i butikken.
 • Metafelter – Viser produkter med en bestemt metafeltverdi. For å bruke denne funksjonen, må du ha Bruk som filter i administrator aktivert i metafeltdefinisjonen.
 • Tittel – Viser produkter med titler som samsvarer med teksten i søkefeltet.

Hvis du for eksempel selger klær og ønsker å se en liste over kun T-skjorter, kan du filtrere etter produkttypen T-shirt. Bare produkter av denne typen vises dermed i produktlisten, slik at det blir enklere å gå gjennom og oppdatere dette delsettet av produkter.

Hvis du legger til mer enn ett filter, vises bare produkter som samsvarer med alle betingelsene.

Hvis du har produkter som krever oppmerksomhet for samsvarsrelaterte hensyn vises en automatisk, forhåndsfiltrert visning over suspensjoner.

Søk etter et produkt

Søk etter produkter

Du kan søke etter produkter med en søkespørring for å forbedre nøyaktigheten i søkeresultatene.

Se Søkesyntaks på Shopify.dev for å finne ut mer om spørringer og hvordan du kan bruke dem.

Søk etter produkter ved hjelp av tittel

Du kan søke etter produkter etter tittel. Skriv title:[search-term] i søkefeltet, og bytt ut [search-term] med produkttittelen. Hvis du for eksempel vet den eksakte produkttittelen du leter etter, som Pitcher, kan du søke etter title:Pitcher.

For å finne varer med en tittel som inneholder ordet hoodie, kan du søke etter title:hoodie*. Delvise søk må inneholde en stjerne (*) på slutten av produkttittelen du søker etter.

Søk etter produkter som bruker et bestemt metafelt

Du kan søke etter produkter etter metafelt. Du har et metafelt for produktene dine med en tilpasset materialdefinisjon som har aktivert Bruke som filter i administrator. Metafeltverdien i produktet er silk.

For å søke etter produktene som bruker metafeltverdien silk, må du begrense resultatene til produkter og deretter søke etter:

metafields.custom.material:silk

Finn ut mer om metafelter.

Søk etter en produkttagg

For å vise produkter som er tagget med new, kan du søke etter:

tag:new

Hvis ordet i produkttaggen brukes i andre produkter, for eksempel New Zealand, må du ekskludere resultatene for de andre taggene. Begrens resultatene til produkter, og søk deretter etter:

tag:new AND NOT tag:"new zealand"

Lagre et produktsøk eller en filtrert produktliste

Når du har søkt etter eller filtrert produkter, kan du lagre søket eller filteret slik at du kan bruke det igjen senere.

Når du har konfigurert filtre eller søk etter ord klikker du på Lagre som for å gi søket et navn, og klikker deretter på Lagre visning.

Søket lagres som en fane på Produkter-siden på datamaskiner, og produkter-skjermen i appen.

Neste gang du har behov for å finne produkter som samsvarer med de samme søkeordene eller filterne kan du klikke eller trykke på fanen som er merket med søkenavnet. Produktlisten oppdateres umiddelbart med delsettet av produkter.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis