Søk etter produkter og filtrer produktlisten

Alle produktene dine er oppført i Produkter-omrdået i Shopify. 50 produkter er oppført på hver side. Hvis du vil organisere produktlisten og finne produkter i en liste som strekker seg over flere sider, kan du sortere, søke i og filtrere listen.

Som standard sorteres produktlisten alfabetisk (fra A til Å) etter produktnavn.

På denne måten vil ikke produktene som sorteres eller filtreres i Produkter-området påvirke hvordan produktene vises i nettbutikken. Hvis du må endre måten produktene vises på for kunder i nettbutikken, kan du endre sorteringsrekkefølgen for produktene i en samling.

Sorter produktlisten

Du kan sortere produktlisten etter produktnavn (standard), lagerbeholdning, produkttype eller selger.

Sortering påvirker rekkefølgen på produktene i Shopify-administrator, men ikke i nettbutikken. Du kan sortere produktlisten for å hjelpe deg med å finne produktene som du må oppdatere eller gå gjennom. Hvis du for eksempel vil se hvilke produkter som er i ferd med å gå tom på lager, kan du sortere produktlisten etter lagerbeholdning.

Steg:

  1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Alle produkter.

  2. Klikk på en kolonneoverskrift. Hvis du for eksempel vil se alle produktene sortert etter lagerantall, klikker du på Lagerbeholdning-kolonneoverskriften.

    Sortering etter lagerantall

    Hvis du vil snu rekkefølgen på listen, kan du klikke på den lille trekanten ved siden av kolonneoverskriften.

Filtrer produktlisten

Som standard vil alle produktene føres opp i Produkter-området. Du kan filtrere denne listen for å vise en mindre delmengde av produkter.

Filtrering av produktlisten kan hjelpe deg med å finne de spesifikke produktene som du trenger for å redigere, gå gjennom eller oppdatere.

Hvis du for eksempel selger klær og vil se en liste over bare t-skjorter, kan du filtrere etter produkttype T-shirt. Bare produkter av denne typen vises i produktlisten, og det blir dermed lettere for deg å gå gjennom og oppdatere denne delmengden av produkter.

Hvis du legger til mer enn ett filter, vil bare produktene som matcher alle betingelsene bli vist.

Søk etter et produkt

Lagre et produktsøk eller en filtrert produktliste

Etter du søker etter eller filtrerer produktene, kan du lagre søket eller filteret slik at du enkelt finner det igjen neste gang.

Etter du har satt opp filtrene eller søkt etter ord, klikker du på Lagre søk og navngir søket:

Lagre et søk

Søket lagres som en fane på Produkter-siden på datamaskiner, og produkter-skjermen i appen.

Neste gang du må finne produkter som matcher med samme søkeord eller filtre, klikker du på kategorien som er merket med søkenavnet. Produktlisten blir umiddelbart oppdatert med delmengden av produkter.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis