Søgningen efter produkter og filtrering af din produktliste

Alle dine produkter er angivet i området Produkter i Shopify. Der er angivet 50 produkter på hver side. Du kan organisere listerne over produkter og finde produkter på en liste, der strækker sig over mange sider, ved at sortere, søge i og filtrere listen.

Produktlisten er som standard sorteret i alfabetisk rækkefølge (fra A til Å) efter produktnavn.

Den måde, som dine produkter sorteres eller filtreres på i området Produkter i administratoren, påvirker ikke den måde, dine produkter vises på i din webshop. Hvis du har brug for at ændre den måde, dine produkter vises til kunder på i din webshop, skal du ændre sorteringsrækkefølgen for produkterne i en kollektion.

Sortér produktlisten

Du kan sortere produktlisten efter produktnavn (standard), lagerbeholdning, produkttype eller leverandør.

Sortering påvirker produkternes rækkefølge i Shopify-administratoren, men ikke i din webshop. Du kan sortere produktlisten, så du kan finde de produkter, som du har brug for at opdatere eller gennemgå. Hvis du f.eks. har brug for at se, hvilke produkter der har lav lagerbeholdning, kan du sortere produktlisten efter lagerbeholdning.

Fremgangsmåde:

  1. Gå til Produkter > Alle produkter i Shopify-administrator.

  2. Klik på en kolonneoverskrift. Hvis du f.eks. vil have vist alle produkter sorteret efter lagerantal, skal du klikke på kolonneoverskriften Lager.

    Sortering efter lagerantal

    Hvis du vil vende sorteringsrækkefølgen i listen om, skal du klikke på den lille trekant ved siden af kolonneoverskriften.

Filtrer produktlisten

Som standard er alle dine produkter angivet i området Produkter, og der vises 50 produkter pr. side. Du kan filtrere denne liste for at vise en mindre undergruppe af produkterne.

Filtrering af produktlisten kan gøre det nemmere at finde specifikke produkter, som du vil redigere, gennemgå eller opdatere.

Hvis du f.eks. sælger tøj og vil se en liste, der kun omfatter T-shirts, kan du filtrere efter produkttype T-shirt. Derefter er det kun denne type produkter, der vises i produktlisten, hvilket gør det nemmere for dig at gennemgå og opdatere denne undergruppe af produkter.

Hvis du tilføjer mere end ét filter, vises der kun produkter, som matcher alle betingelserne.

Fremgangsmåde:

  1. Gå til Produkter > Alle produkter i Shopify-administrator.

  2. Klik på Filtrer produkter.

  3. Vælg en filtermulighed i menuen Vis alle produkter hvor. Vælg derefter værdien eller betingelsen i den anden menu eller det andet felt. Du kan vælge mellem følgende filtre:

- Tilgængelighed – Viser de produkter, som er tilgængelige eller ikke tilgængelige i en salgskanal. - Udgivelsesfejl – Hvis du bruger andre salgskanaler end Webshop, vises de produkter, som har udgivelsesfejl i den salgskanal, du vælger. - Produkttype – Viser de produkter, som er af den valgte produkttype. - Produktleverandør – Viser de produkter, som er fra den valgte produktleverandør. - Tagget med – Viser de produkter, som er tagget med den angivne værdi. - Kollektion – Viser de tilgængelige produkter i en kollektion. Når du har valgt et filter for en kollektion, kan du ikke søge via eller tilføje andre filtre eller sortere efter lagerbeholdning. Hvis du bruger søgningen, eller hvis du andre filtre er valgt, deaktiveres muligheden for at filtrere efter kollektion.

  1. Klik på Tilføj filter.

Eksempel på filtrering af en produktliste

John ejer en webshop med tøj og tilbehør og har et stort antal produkter. Han vil gerne opdatere nogle af billederne blot for de skjorter, han sælger.

Først åbner han siden Produkter:

Liste over alle produkter

Som standard er alle produkterne angivet efter navn i alfabetisk orden.

Han klikker på Filtrer produkter:

Menuen Filtrer produkter

John vælger derefter filteret Produkttype og vælger værdien for Skjorter:

Værdier for Filtrer produkter

Til sidst klikker han på knappen Tilføj filter. Siden Produkter viser nu kun de produkter, som er skjorter, og John kan nemt åbne de produkter, hvis billeder skal opdateres:

Liste over filtrerede produkter

Filteret vises lige under knappen Filtrer produkter. Når han er færdig med at arbejde med disse produkter, kan John klikke på x for at fjerne filteret, eller han kan klikke på Gem søgning, hvis han vil bevare denne filtrerede produktliste til fremtidig brug.

Søg efter et produkt

Gem en produktsøgning eller en filtreret produktliste

Når du har søgt efter eller filtreret dine produkter, kan du gemme søgningen eller filteret, så du nemt kan bruge dem igen senere.

Når du har konfigureret dine filtre eller søgninger efter ord, skal du klikke på Gem søgning og give din søgning et navn:

Sådan gemmer du en søgning

Søgningen gemmes som en fane på siden Produkter.

Næste gang du har brug for at finde de produkter, der matcher de samme søgeord eller filtre, skal du klikke på fanen med navnet på søgningen. Produktlisten vil straks blive opdateret med undergruppen af produkter.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis