Söker efter produkter och filtrerar din produktlista

Alla dina produkter listas i Produktområdet i Shopify. 50 produkter listas på varje sida. För att organisera listan över produkter och hitta produkter i en lista som spänner över många sidor kan du sortera, söka och filtrera listan.

Som standard sorteras din produktlista alfabetiskt (från A till Z) efter produktnamn.

Det sätt på vilket dina produkter sorteras eller filtreras i produktområdet i admin påverkar inte hur dina produkter visas i din online-butik. Om du behöver ändra hur dina produkter visas för kunderna i din online-butik, ändrar du sorteringsordningen för produkterna i en serie.

Sortera din produktlista

Du kan sortera din produktlista efter produktnamn (standardinställning), lager, produkttyp eller leverantör.

Sortering påverkar ordningen på produkterna i Shopify-admin, men inte i din online-butik. Du kan sortera din produktlista för att hjälpa dig att hitta de produkter som du behöver uppdatera eller granska. Till exempel, för att se vilka av dina produkter som har låga lagernivåer, kan du sortera din produktlista efter lagerförteckning.

Steg:

  1. Gå till Produkter > Alla produkter från din Shopify-admin.

  2. Välj en kolumnrubrik Om du vill se alla produkter sorterade efter lagerkvantitet klickar du på kolumnrubriken Lager.

    Sortering efter lagerkvantitet

    För omvänd sorteringsordning på din lista, klicka på den lilla triangeln bredvid kolumnrubriken.

Filtrera din produktlista

Som standard listas alla dina produkter i Produktområdet. Du kan filtrera den här listan för att visa en mindre delmängd av produkterna.

Om du filtrerar din produktlista kan du hitta de specifika produkter som du behöver redigera, granska eller uppdatera.

Om du till exempel säljer kläder och vill visa en lista med endast dina T-shirts, kan du filtrera efter produkttypen T-shirt. Endast produkter av den typen visas då i produktlistan, vilket gör det enklare för dig att granska och uppdatera den delmängden av produkter.

Om du lägger till fler än ett filter, visas bara de produkter som matchar alla villkor.

Sök efter en produkt

Spara en produktsökning eller en filtrerad produktlista

När du har sökt efter eller filtrerat dina produkter kan du spara sökningen eller filtret så att du enkelt kan använda det igen senare.

När du har konfigurerat dina filter eller söker efter ord klickar du på Spara sökning och ger din sökning ett namn:

Spara en sökning

Sökningen sparas som en flik på sidan Produkter på skrivbordet, och produktskärmen i appen.

Nästa gång du behöver hitta de produkter som matchar samma sökord eller filter klickar du på fliken som är märkt med söknamnet. Produktlistan uppdateras omedelbart med delmängden av produkter.

Observera: Sökningar kan bara sparas på din dator.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis