Produktmedia

Produktmedia kan innehålla bilder, 3D-modeller och videoklipp. Om du använder media som 3D-modeller för dina produkter får din kund en bättre förståelse för en artikels funktion och omfång, vilket ökar kundernas förtroende för kvaliteten på dina produkter.

För att visa dina 3D-modeller eller videoklipp i webbutiken måste du använda den mest aktuella versionen av ett tema som stöder 3D-modeller och videoklipp. Alternativt kan du ändra ditt aktuella tema genom att följa anvisningarna i temahandledningen.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis