Hantera säljarinformation

Säljare representerar ursprunget eller källan för de produkter som du säljer. Om du gör alla dina produkter själv så är du den enda säljaren. Om du däremot säljer produkter från olika källor så kan hantering av säljarinformation bidra till att effektivisera din verksamhet, spåra lagerkällor och optimera din övergripande försäljningsstrategi.

Säljaren som är associerad med dina produkter kan antingen vara du själv eller en annan handlare. Om du till exempel säljer honung och gör dina egna honungsprodukter så fungerar du som säljare för alla artiklar. Men om du köper honungslager från flera olika lantbruksföretag så blir varje lantbruk som du köper honung från en distinkt säljare i ditt system.

Du kan använda säljarinformation i din Shopify-admin för att effektivisera uppgifter såsom organisering, sortering och filtrering av produkter samt för att generera rapporter baserade på säljare. Oavsett om du uteslutande hanterar produktskapande eller samarbetar med olika leverantörer så erbjuder organisering av säljarinformation värdefulla insikter i din affärsverksamhet.

Fördelar med att hantera säljarinformation

Utöver att hålla dina produktdata i Shopify så fullständiga och omfattande som möjligt så kan tillägg av säljarinformation också ge följande fördelar:

 • Lagerspårning: Genom att koppla säljare till specifika produkter kan du spåra vilken säljare som levererar varje artikel. Denna information är viktig för att fylla på lagret med populära lagerartiklar och hantera leverantörsrelationer effektivt.
 • Prestationsutvärdering: Genom att tilldela säljare produkter kan du analysera försäljningstrender och utvärdera varje säljares resultat. Dessa uppgifter kan hjälpa dig att fatta välgrundade beslut om provision eller incitament baserat på produktförsäljning.

Använda produktsäljare i admin

I Shopify-admin kan du skapa säljare och tilldela dem till produkter i avsnittet Produktorganisation på varje produktinformationssida. Här följer några exempel på hur du kan använda säljarinformation på ett effektivt sätt:

 • Tilldela säljare: Varje produkt kan tilldelas en säljare. Om en ny produkt inte tilldelas en säljare så kommer fältet Säljare som standard att vara ditt butiksnamn.
 • Sortering och filtrering: Du kan använda värdet Produktsäljare för att sortera och filtrera din produktlista, samt generera anpassade rapporter baserat på säljare.

Sortera produkter efter säljare

Du kan sortera din produktlista med hjälp av sorteringsalternativet Säljare för att organisera produkter i produktlistan i Shopify-admin. Du kan organisera den i alfabetisk eller omvänd alfabetisk ordning. Sorteringsfunktionen påverkar inte visningsordningen för produkter i din webbshop. Mer information om att söka efter produkter och filtrera din produktlista.

Steg:

 1. Gå till Produkter i din Shopify-administratör.

 2. Klicka på kolumnnamnet Säljare.

Filtrera produkter efter säljare

Alla dina produkter visas som standard i listan Produkter. Du kan använda filtret Produktsäljare för att endast visa produkter som är kopplade till en specifik leverantör i din produktlista. Mer information om att söka efter produkter och filtrera din produktlista.

Steg:

 1. Gå till Produkter i din Shopify-administratör.

 2. Klicka på ikonen sök och filtrera.

 3. Klicka på menyn Produktsäljare.

 4. Välj de säljare som du vill visa i listan.

 5. Valfritt: Klicka på kolumnnamnet Säljare för att sortera dina säljare i alfabetisk eller omvänd alfabetisk ordning.

 6. Valfritt: Om du vill spara den här vyn klickar du på Spara som för att ange ett namn för den sparade vyn och klickar sedan på Spara vy.

Sortera och filtrera dina rapporter efter säljare

Du kan sortera och filtrera dina rapporter efter säljare i Shopify-admin. Alla rapporttyper inkluderar inte produktsäljare som ett tillgängligt filter, eftersom alla typer av rapporter inte visar produktfokuserade data. Förvärvs- och Beteenderapporter kan till exempel inte sorteras eller filtreras efter säljare.

Steg:

 1. I din Shopify-admin går du till Analys > Rapporter.
 2. Klicka på den rapport som du vill filtrera efter säljare.
 3. Klicka på ikonen Kolumner och välj Produktsäljare för att visa den som en kolumn i rapporten.
 4. Valfritt: Om du vill sortera dina rapportdata efter säljare i alfabetisk eller omvänd alfabetisk ordning så klickar du på kolumntiteln Produktsäljare.
 5. Valfritt: Om du vill filtrera dina rapportdata efter säljare så klickar du på filterikonen och väljer sedan Produktleverantör som filter. Justera filtret för att inkludera eller exkludera en specifik säljare och klicka sedan på Tillämpa filter.

Massredigera säljare

På samma sätt som annan produktinformation kan du redigera säljarinformation för dina produkter i bulk med hjälp av massredigeraren eller en CSV-fil.

Visa produktsäljare i din webbshop

Att visa produktsäljarinformation i din webbshop kan vara användbart för dina kunder när de vill söka efter produkter från en specifik säljare eller ett specifikt varumärke som du säljer.

I alla teman som skapats av Shopify kan du visa säljarinformation på olika sidmallar med hjälp av avsnitt eller block på följande sätt:

 • I avsnittet Utvalda produktserier väljer du Visa säljare för att visa säljarinformation för varje produkt i produktrutnätet.
 • Lägg till ett Textblock i avsnittet Utvald produkt och klicka sedan på ikonen Anslut dynamisk källa. Välj Säljare för att visa säljaren dynamiskt för den utvalda produkten.

Om du har tredjepartsteman så kan du läsa supportdokumentationen för ditt tema eller kontakta temautvecklaren. Mer information om var du kan hitta support för ditt tema.

Säljare i andra Shopify-funktioner

Termen säljare används i andra Shopify-funktioner och kanske inte nödvändigtvis är relaterade till fältet Säljare i dina produktdetaljer. Några andra Shopify-funktioner som hänvisar till säljare inkluderar:

 • Shopify Bill Pay: Handlare i vissa regioner kan lagra butiksfakturor och fakturor och betala säljare som du köper lager eller tjänster från direkt i Shopify-admin. Dessa säljare är inte kopplade till din produktlista i din Shopify-admin. Mer information om hur du hanterar säljare via Shopify Bill Pay.
 • Stocky: Stocky för Shopify kassasystem importerar automatiskt produktsäljare från din Shopify-admin, men du kan använda appen för att skapa mer detaljerade säljarprofiler som kallas leverantörer. Att skapa leverantörer inom Stocky ger dig större kontroll över ditt lager, eftersom produkter kan tilldelas flera leverantörer. Mer information om säljare och leverantörer i Stocky.
 • B2B (endast Plus): Om du är en grossist och dina kunder är säljare så kan du konfigurera dem som företag och tilldela dem unika prissättningskataloger för dina produkter. Mer information om B2B-företag.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis