Massredigering

Du kan använda massredigerarverktyget för att göra ändringar i flera produkter och produktvarianter samtidigt. rån din Shopify-admin kan du välja de produkter som du vill ändra, välja vilka egenskaper du vill uppdatera och sedan göra dina ändringar. Massredigeraren visar upp till 100 produkter och produktvarianter samtidigt. Du kan även använda massredigeraren för att redigera kollektioner, kunder, lager och metafält.

Om du använder webbläsaren Microsoft Edge för att redigera produkter i bulk kan det orsaka fel på grund av en begränsad URL-längd. Överväg att använda andra webbläsare, till exempel Chrome, Firefox eller Safari.

Välj produkter att redigera

Du kan välja produkter att massredigera på sidan Produkter i din Shopify-administratör.

Steg:

  1. Klicka på Produkter från din Shopify admin.
  2. Använd kryssrutorna för att välja varje produkt som du vill redigera.
  3. Klicka på Massredigera.

Välj produktegenskaper att redigera

Massredigeraren visar de produkter du valt och några av deras egenskaper i en tabell. Du kan ändra vilka produktegenskaper som visas i tabellen.

Varje kolumn i tabellen representerar en produktegenskap, såsom pris, lagerhållningsenhet och ordinarie pris. Varje rad i tabellen representerar en vald produkt eller produktvariant.

Lägg till en produktegenskap

  1. Klicka på Kolumner i massredigeraren.
  2. Välj alla produktegenskaper som du vill lägga till i tabellen.

Ta bort en produktegenskap

  1. Klicka på Kolumner i massredigeraren.
  2. Avmarkera alla produktegenskaper som du vill ta bort från tabellen.

Massredigera produkter

När du har valt de produktegenskaper som du vill redigera kan du klicka på fälten i redigeraren för att skriva in nya data eller redigera befintliga data.

Steg:

  1. Klicka och skriv i ett fält i tabellen för att redigera produktegenskapen för den produkten eller produktvarianten.
  2. Klicka på Spara. Om det uppstår fel måste du åtgärda dem och sedan klicka på Spara igen.

Genvägar i massredigeraren

Du kan använda följande genvägar för att få hjälp att navigera bland och redigera produktegenskaper effektivt i massredigeraren:

Genvägar i massredigeraren
Åtgärd Genväg
Flytta mellan celler Klicka för att välja en tabellcell och tryck sedan på en piltangent på ditt tangentbord för att flytta till nästa redigerbara cell i den riktningen.
Välj flera celler som inte ligger intill varandra Håll in Alt-tangenten på en PC eller kommandotangenten på en Mac och klicka på olika celler.
Välj flera intilliggande celler Klicka för att välja en cell och håll sedan ned shift-tangenten och klicka på den sista cellen i det cellintervall som du vill välja.
Välj och redigera flera fält samtidigt Klicka och dra markören över flera celler. Det här fungerar för att skriva text och siffror, klicka på kryssrutor och använda rullgardinsmenyer i de valda cellerna.
Tillämpa värdet i en cell på cellerna under eller ovanför Klicka på och dra cellens fyllningshandtag över cellerna under eller ovanför.
Justera bredden på en kolumn Klicka på avgränsaren till höger om en kolumntitel och dra markören för att justera bredden på kolumnen.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis