Tidslinje

Med Tidslinjen kan du se detaljerad historik och skriva anteckningar och kommentarer för ordrar, orderutkast, kunder och överföringar i Shopify. Alla anteckningar och kommentarer är interna och kommer inte att vara synliga för dina kunder. Om du använder Shopify-appen kan du få meddelanden när du nämns i en tidslinjekommentation.

Kommunicera med tidslinjen

All kommunikation med tidslinjen är intern för din butik.

 • När du kommenterar något i din Shopify-admin, är kommentaren bifogad den ordern, orderutkastet, kunden eller överföringen.
 • Om du @nämner en annan medarbetare, får den medarbetaren en avisering via e-post med din kommentar.
 • Om du @nämner en annan medarbetare som använder Shopify-appen får den medarbetaren en pushnotis på sin telefon med din kommentar.
 • Om du inte @nämner någon, meddelar Shopify inte någon om din kommentar.

Lägg till kommentarer till tidslinjen

Du kan lägga till kommentarer till ordrar, orderutkast, kunder och överföringar.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin:

- klicka på Ordrar (eller tryck på G O) för att se dina ordrar. - klicka på Ordrar och klicka sedan på Utkast för att se dina orderutkast. - klicka på Kunder (eller tryck på G C) för att se dina kunder. - klicka på Produkter och klicka sedan på Överföringar (eller tryck på G P T) för att se dina överföringar.

 1. Klicka på ordern, orderutkastet, kunden eller överföringen som du vill lägga till en kommentar på.

 2. I avsnittet Tidslinje klickar du för att välja rutan märkt Lämna en kommentar....

 3. Skriv din kommentar. I kommentarstexten kan du länka till medarbetare, ordrar, kunder eller produkter.

 4. Klicka på Publicera för att lägga till din kommentar.

Använd emojis på tidslinjen

Du kan använda emojis i dina konversationer.

Steg:

 1. När du skriver en kommentar klickar du på knappen i kommentarsfältet.

 2. Klicka på emojin som du vill lägga till i din kommentar.

Nämn medarbetare på tidslinjen

Du kan @nämna dina butiksmedarbetare i kommentarer. Medarbetare får e-postmeddelanden när de nämns i en kommentar. Om de använder Shopify-appen och de har pushnotiser aktiverade, får de också ett meddelande på mobilenheten.

Steg:

 1. När du skriver en kommentar skriver du in en @ och börjar därefter skriva en medarbetares namn. Shopify kommer att föreslå medarbetare som matchar det du angivit.

 2. Om Shopify föreslår flera namn använder du down- och up-piltangenterna för att välja ett namn. Tryck på enter eller return för att bekräfta ditt val.

Länka och bädda in ordrar, överföringar, kunder eller produkter på tidslinjen

På samma sätt som du nämner medarbetare i kommentarer, kan du också länka och bädda in andra ordrar, överföringar, kunder och produkter. När en resurs bäddas in i din butik skapas en länk från din kommentar så att folk kommer att veta exakt vad du pratar om.

Steg:

 1. Tänk på följande när du skriver en kommentar:

- skriv #o för att nämna en order - skriv #d för att nämna ett orderutkast - skriv #t för att nämna en överföring - Skriv #c för att nämna en kund - Skriv #p för att nämna en produkt - skriv #v för att nämna en variant

 1. Fortsätt att ange namnet på den resurs som du vill bädda in. Shopify kommer att föreslå resurser som matchar det du angivit.

  Till exempel, för att nämna en produkt som heter ylletröja, kan du skriva in #pwool.

 2. Om Shopify föreslår flera alternativ, använd då down och up piltangenterna för att välja en resurs och tryck på enter eller return för att bekräfta ditt val.

Bifoga filer på din tidslinje

Du kan bifoga filer för att lägga till sammanhang eller mer information till dina konversationer. Till exempel:

 • Du kan bifoga ett foto av ett objekt för att visa dess skick före leverans.
 • Du kan bifoga kopior av dina lageröverföringskvitton för att hålla all information på samma plats.
 • Du kan bifoga ett foto av en QR-kod på en fraktsedel.

Steg:

 1. När du skriver en kommentar klickar du på gemet i kommentarsfältet.

 2. Välj den fil som du vill bifoga med dialogrutan och klicka sedan på Öppna.

Filen bifogas som en del av din kommentar.

Lägg till ett profilfoto som visas på din tidslinje

Du kan också lägga till ett anpassat foto i din profil så att den visas bredvid dina kommentarer.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, klicka på ditt användarnamn och kontobild.

 2. Klicka på ditt konto eller din profil.

Obs! Om du inte har konfigurerat en gemensam inloggningser du din profil istället för ditt konto.

 1. Klicka på Ladda upp foto.

 2. I dialogrutan letar du rätt p¨å den bild du vill använda och klickar sedan på Öppna.

 3. Klicka på Spara för att bekräfta ändringarna i din profil.

Kommunicera med tidslinjen

All kommunikation med tidslinjen är intern för din butik:

 • När du kommenterar något i Shopify-appen är kommentaren bifogad den ordern.
 • Om du @nämner en annan medarbetare, får den medarbetaren en avisering via e-post med din kommentar.
 • Om du @nämner en medarbetare som använder Shopify-appen, får de en push-notis på sin telefon med din kommentar.
 • Om du inte @nämner någon, meddelar Shopify inte någon om din kommentar.

Lägg till kommentarer till tidslinjen

Steg:

 1. Tryck på en order på skärmen Ordrar i Shopify appen.
 2. Dra skärmen ner till avsnittet Tidslinje så visas kommentarsfältet.
 3. Skriv in din kommentar och tryck sedan på publiceringsknappen:

Nämn medarbetare på tidslinjen

Du kan @nämna dina butiksmedarbetare i kommentarer. Medarbetare får e-postmeddelanden när de nämns i en kommentar.

Steg:

 1. När du skriver en kommentar skriver du in en @ och börjar därefter skriva den anställdes namn. Shopify kommer att föreslå medarbetare som matchar det du angivit.

 2. När du ser den medarbetare som du vill @nämna, trycker du på deras namn.

Redigera kommentarer på tidslinjen

Steg:

 1. Från skärmen Shopify App Ordrar, trycker du på ordern med den kommentar som du vill redigera.
 2. Tryck på knappen ... bredvid kommentaren:
 3. Tryck på Redigera kommentar.
 4. Redigera din kommentar och tryck sedan på Spara.

Radera kommentarer

Steg:

 1. På skärmen Shopify App Ordrar, tryck på ordern med den kommentar som du vill radera.
 2. Tryck på knappen ... bredvid kommentaren:
 3. Tryck på Radera kommentar.
 4. Tryck på Radera för att bekräfta.

Aktivera tidslinje-aviseringar

Du kan använda Shopify-appen för att aktivera tidslinje-aviseringar så att du får ett meddelande på din iPhone när en annan anställd @nämner dig.

Steg:

 1. Tryck på Butik och sedan Inställningar i Shopify-appen.
 2. Under App-inställningar trycker du på Meddelanden.
 3. Under Pushnotiser, aktivera Tidslinjen nämner:

Lägg till en bilaga på tidslinjen

Du kan bifoga filer för att lägga till sammanhang eller mer information till dina konversationer. Det finns flera anledningar till att du kanske vill bifoga filer till dina konversationer:

 • Du kan bifoga ett foto av ett objekt för att visa dess skick före leverans.
 • Du kan bifoga kopior av dina lageröverföringskvitton för att hålla all information på samma plats.
 • Du kan bifoga ett foto av en QR-kod på en fraktsedel.

Steg:

 1. När du lägger till en kommentar trycker du på den infogade knappen:
 2. Välj en fil från en av de tillgängliga källorna:

  - Välj en av dina senaste bilder.

  • Tryck på Ta ett foto för att ta ett nytt foto med din iPhones kamera.
  • Tryck på Välj från bibliotek för få åtkomst till alla bilderna på din iPhone.
  • Tryck på Importera fil från... för att bläddra i dina filer som är lagrade på en molnbaserad tjänst.
 3. Skriv en kommentar som bifogas bilagan.

 4. Klicka på knappen publicera.

Kommunicerar med tidslinjen

All kommunikation med tidslinjen är intern för din butik:

 • När du kommenterar något i Shopify-appen är kommentaren bifogad den ordern.
 • Om du @nämner en annan medarbetare, får den medarbetaren en avisering via e-post med din kommentar.
 • Om du @nämner en medarbetare som använder Shopify-appen, får de en push-notis på sin telefon med din kommentar.
 • Om du inte @nämner någon, meddelar Shopify inte någon om din kommentar.

Lägg till kommentarer till tidslinjen

Steg:

 1. Tryck på en order, från skärmen Ordrar i Shopify appen.
 2. Dra skärmen ner till avsnittet Tidslinje så visas kommentarsfältet.
 3. Skriv in din kommentar och tryck sedan på publiceringsknappen:

Nämn medarbetare på tidslinjen

Du kan @nämna dina butiksmedarbetare i kommentarer. Medarbetare får e-postmeddelanden när de nämns i en kommentar.

Steg:

 1. När du skriver en kommentar skriver du in en @ och börjar därefter skriva den anställdes namn. Shopify kommer att föreslå medarbetare som matchar det du angivit.

 2. När du ser den medarbetare som du vill @nämna, trycker du på deras namn.

Redigera kommentarer på tidslinjen

Steg:

 1. På skärmen Ordrar i Shopify-appen trycker du på ordern med den kommentar du vill redigera.
 2. Tryck på knappen bredvid kommentaren:
 3. Tryck på Redigera kommentar.
 4. Redigera din kommentar och tryck sedan på SPARA.

Ta bort kommentarer på tidslinjen

Steg:

 1. På skärmen Ordrar i Shopify-appen trycker du på ordern med den kommentar du vill radera.
 2. Tryck på knappen bredvid kommentaren:
 3. Tryck på Radera kommentar.
 4. Tryck på RADERA för att bekräfta.

Aktivera tidslinje-aviseringar

Du kan använda Shopify-appen för att aktivera tidslinje-aviseringar så att du får ett meddelande på din Android när en annan medarbetare @nämner dig.

Steg:

 1. Från Shopify-appen, klicka på Butik.
 2. På skärmen Butik trycker du på Inställningar.
 3. Under Allmänt trycker du på Meddelanden.
 4. Aktivera alternativet Omnämnanden på tidslinjen:
 5. Klicka på kryssrutan för att spara dina ändringar.

Lägg till en bilaga på tidslinjen

Du kan bifoga filer för att lägga till sammanhang eller mer information till dina konversationer. Det finns flera anledningar till att du kanske vill bifoga filer till dina konversationer:

 • Du kan bifoga ett foto av ett objekt för att visa dess skick före leverans.
 • Du kan bifoga kopior av dina lageröverföringskvitton för att hålla all information på samma plats.
 • Du kan bifoga ett foto av en QR-kod på en fraktsedel.

Steg:

 1. När du lägger till en kommentar trycker du på den infogade knappen:
 2. Välj en fil från en av de tillgängliga källorna: - Tryck på Ta foto för att ta ett foto med din Android-enhetens kamera.

  • Tryck på Välj från fil för att lägga till en fil som sparats på din Andriod-enhet.
 3. Skriv en kommentar som bifogas bilagan.

 4. Klicka på knappen publicera.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis