Organisationsinställningar för Shopify Plus

Organisationsinställningar tillhandahåller ytterligare funktioner till Shopify-admin. Om det finns flera butiker i din organisation kan du utföra åtgärder över flera butiker i din organisation istället för att hantera varje butik individuellt.

Användare som har tillgång till Organisationsinställningar kan utföra åtgärder som påverkar användare, butikshantering och fakturering i flera butiker i din organisation. För att kunna använda Organisationsinställningar måste användare beviljas åtkomst till minst en butik i din organisation.

Fördelar med att använda organisationsinställningar

Organisationsinställningar inkluderar följande funktioner som hjälper dig att hantera din organisation mer effektivt.

Fördelarna med att använda organisationsinställningar.
Funktion Beskrivning
Hantering av användare Med hjälp av Användarhantering-inställningarna kan du göra följande:
 • Lägg till nya användare i din organisation.
 • Återaktivera, stäng av eller ta bort användare i bulk.
 • Tilldela eller ta bort åtkomst till funktioner på organisationsnivå.
 • Styr butiksåtkomst och behörigheter på butiksnivå.
 • Skapa roller som kombinerar åtkomst på organisationsnivå och behörigheter på butiksnivå samt tilldelar roller till användare.
 • Tillämpa tvåstegsautentisering.
Butikshantering Om du använder Butikshanteringsinställningar kan du göra följande:
 • Visa och få åtkomst till alla butiker i organisationen.
 • Filtrera butiker efter typ eller status.
 • Skapa nya butiker.
Fakturering Med hjälp av inställningar för Fakturering kan du göra följande:
 • Använd en enda faktureringsentitet för organisationen för alla butiker, istället för att hantera fakturor för varje butik.
 • Hantera betalning för prenumerationer, användaravgifter och engångsavgifter med en enda betalningsmetod.
 • Få tillgång till faktureringsinformation i separata avsnitt för fakturor, inställningar och rapportering.
Analysverktyg Med hjälp av Analysverktyg kan du se den totala försäljningen och ordrar för hela organisationen.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis