Anpassade data

Shopifys plattform innehåller datamodeller för grundläggande handelsbegrepp såsom produkter, produktserier och ordrar. Om du behöver mer komplexa eller specifika datamodeller hjälper anpassade data dig dock att utöka Shopifys datamodeller och skapa dina egna med hjälp av följande resurser:

 • Metafält: definiera och associera ett anpassat eller standardfält med olika delar av Shopify, till exempel produkter, kunder eller bloggar.

  • Om du till exempel har en klädaffär och vill lägga till skötselinstruktioner för dina produkter kan du lägga till ett metafält till produkten som heter "Skötselinstruktioner". Du kan sedan lägga till särskilda skötselinstruktioner för en eller alla dina produkter.
 • Metaobjekt: definiera och skapa anpassade datastrukturer med Shopify.

  • Om du till exempel har en skönhets- och hudvårdsbutik och du vill hämta och visa information om dina främsta influerare kan du bygga ett metaobjekt som heter ”Influerarprofil”. Du kan sedan inkludera fält för en rubrik, bild och beskrivning och sedan skapa poster för varje influerare. Du kan visa detta i ditt tema eller bara använda det i din admin.

Typer av metafält

Du kan skapa följande typer av metafält:

 • Metafält med definitioner: Dessa kan vara standarddefinitioner eller anpassade definitioner.

  • Standard: Dessa definitioner konfigureras automatiskt för dig och är utformade för att vara allmänt kompatibla över hela Shopify. Eftersom standarddefinitioner för metafält följer de standarder som används i alla Shopify-butiker stöds de av appar, teman och andra delar av din butik. Du kan lägga till produktkategorier till dina standardproduktmetafält så att dessa metafält endast visas för produkter för den specifika produktkategorin. Läs mer om standarddefinitioner för metafält.
  • Anpassad: Dessa definitioner är unika för din butik. Använd anpassade definitioner för metafält som inte har standarddefinitioner eller om du vill migrera befintliga ostrukturerade metafält till en definition.
 • Ostrukturerade metafält: dessa är metafält utan definitioner. Du kan redigera metafält utan definitioner. Läs mer om hur du redigerar metafält som inte har en definition.

 • Appägda metafält: Dessa definitioner skapas med hjälp av en app från Shopify App Store.

Definition av metafält

Definitioner för metafält har följande delar:

 • Namn: används för att identifiera metafält i din Shopify-admin, såsom Color.
 • Namnrymd och nyckel: den unika identifieraren för ditt metafält. Du kan använda en namnrymd för att gruppera liknande metafält, men varje namnrymd och nyckel måste vara unik. Ett exempel är custom.color.
 • Beskrivning (valfritt): låter dig inkludera beskrivande information, till exempel vilka värden som ska anges för metafältet.
 • Typ: typen av data som metafältet lagrar, till exempel text, fil eller URL.
 • Kategorier (endast för definitioner för standardproduktmetafält): De standardproduktkategorier som standardproduktmetafält är associerat med.
 • Valideringar (valfritt): reglerna för värdeinmatning, till exempel teckengräns eller minimivärde eller maxvärde.
 • Alternativ: där det går att använda metafält.
  • Åtkomst: Du kan ge metafältet åtkomst till skyltfönster. Det innebär att metafältet kan kopplas till ditt tema med hjälp av dynamiska källor. Läs mer om åtkomst.
  • Funktioner: Använd som filter i administratören låter dig använda metafältet för att filtrera produktsökningar i Shopify-administratören. Läs mer om filtrering av dina produkter. Använd i automatiserade produktserier låter dig använda metafält för att skapa en automatiserad produktserie. Läs mer om automatiserade produktserier efter metafält.

Lokalisera metafält för din skrivskyddade app

Du kan komma åt en lista över dina app-ägda metafält i en specifik resurs.

Steg:

 1. Gå till en resurs som har metafält i din Shopify-admin. Du kan till exempel gå till en produktsida.
 2. I avsnittet Metafält, klicka på Visa alla.
 3. Klicka på Fler åtgärder > Visa den skrivskyddade appens metafält.

Metaobjekt

Det finns två huvudkomponenter i metaobjekt:

 1. Definitionen: fältgruppen som definierar objektets struktur. Detta hanteras i Inställningar > Anpassad data i din Shopify-admin.
 2. Poster: innehållet eller data för metaobjektet.Poster skapas och hanteras i Innehåll > Metaobjekt i din Shopify-admin.

Typer av metaobjekt

 • Standard: Dessa definitioner konfigureras automatiskt för dig och är utformade för att vara universellt kompatibla över hela Shopify. Eftersom standarddefinitioner för metaobjekt följer standarder som används i alla Shopify-butiker stöds de av appar, teman och andra delar av butiken.
 • Anpassade: Dessa definitioner är unika för din butik. Skapa ett anpassat metaobjekt när ingen standarddefinition uppfyller dina behov.
 • Appskapade metaobjekt: Dessa definitioner skapas av en app.

Navigera i admins innehållsavsnitt

Det går att komma åt både metaobjekt och filer från avsnittet Innehåll i admin. Du kan hitta det här avsnittet från navigeringsfältet i admin.

Hantera metaobjekt

Innehåll > Metaobjekt listar alla dina butiks metaobjekt. Det finns fyra standardsparade vyer som visas som kort längst upp och som leder till en filtrerad vy av denna lista. Följande standardsparade vyer finns tillgängliga:

 • Tillgängligt i skyltfönstret: Metaobjektsposter som är tillgängliga för ditt skyltfönster
 • Webbsidor: Metaobjektsposter med aktiverad funktion för webbsidor
 • Aktiv: Metaobjektsposter med status inställd till Aktiv
 • Utkast: Metaobjektsposter med status inställd till Utkast

På större skärmar visas sex sparade visningskort. Detta kräver att du har skapat minst två anpassade sparade vyer. Nedan hittar du instruktioner för hur du använder sparade vyer.

De senaste inmatningarna visas också på den här sidan, med alla metaobjektsposter i omvänd inmatningsordning.

Slutligen kan du söka, filtrera och sortera din definitionslista för metaobjekt efter behov.

Använda sparade vyer

Listor över metaobjektsposter kan konfigureras med sparade vyer för att enkelt återgå till filtrerade listor över metaobjektsposter.

Steg:

 1. Välj ikonen + i det övre fältet för att öppna det spärrande fönstret Skapa en ny vy.
 2. Ange ett namn för din sparade vy.
 3. När din nyskapade sparade vy är öppen väljer du sök- och filterikonen i det övre fältet.
 4. Lägg till de filter som du vill att den sparade vyn ska använda. Dessa kan antingen vara en gratis textsökning eller strukturerade filter (uppdaterade, skapade, tillagda av eller fält i metaobjektsdefinitionen).
 5. Klicka på Spara.

Hantera filer

Innehåll > Filer listar alla filer i din butik. Du kan söka efter och filtrera dina filer baserat på filstorlek, filtyp (bild, video, extern video, 3D-modell eller annat) och var filer används (produkter, annat). Mer information om hur du använder filer.

Lokalisera dina appkontrollerade metaobjekt

När du skapar en metaobjekt-definition så anger du följande information:

 • Namn: används för att identifiera metafält i din Shopify-admin, såsom Authors.
 • Typ: typen av data som metafältet lagrar, till exempel text, fil eller URL.
 • Fält: definiera vilken typ av innehåll du vill visa i metaobjektet

  • Varje fält har ett namn (krav), en beskrivning, en typ och valideringsregler, såsom teckengränser, minimi- och maximivärden, eller förinställda värden.
  • Visningsnamnet tilldelas ett enda fältnamn och används för att identifiera en enskild metaobjektpost. Du kan när som helst uppdatera det fält som visningsnamnet tilldelas. Visningsnamnet tilldelas automatiskt det första textfältet i en metaobjektpost, eller genereras automatiskt om det inte finns några textfält i metaobjektdefinitionen.
  • Du kan till exempel lägga till ett textfält och visa det som ett visningsnamn, ett fält för en bild och ett färgfält.
 • Alternativ: där metaobjekt är tillgängliga och kan användas.

  • Åtkomst: Som standard är åtkomst till Skyltfönster aktiverad för ditt metaobjekt. Det innebär att metaobjekten kan anslutas i ditt tema med hjälp av dynamiska källor. Du kan inaktivera åtkomst till Skyltfönster. Läs mer om åtkomstalternativ.
  • Funktioner: Du kan använda metaobjekt för att skapa webbsidor. Läs mer om att bygga webbsidor med metaobjekt.

Lokalisera dina appskapade metaobjekt

Du kan komma åt dina appkontrollerade metaobjekt via din Shopify-admin genom att filtrera dina metaobjektdefinitioner.

Steg:

 1. I din Shopify-admin går du Innehåll > Metaobjekt.
 2. Gör något av följande:
  • Klicka på sorteringsikonen och sortera sedan efter Tillagd av. Dina metaobjekt kommer att sorteras alfabetiskt efter den person eller app som lagt till dem.
  • Klicka på Lägg till filter > Tillagt av och välj sedan namnet på appen för att visa metaobjekt som den har lagt till.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis