Anpassade data

Shopifys plattform innehåller datamodeller för grundläggande handelsbegrepp såsom produkter, produktserier och ordrar. Om du behöver mer komplexa eller specifika datamodeller hjälper anpassade data dig dock att utöka Shopifys datamodeller och skapa dina egna med hjälp av följande resurser:

 • Metafält: definiera och associera ett anpassat eller standardfält med olika delar av Shopify, till exempel produkter, kunder eller bloggar.

  • Om du till exempel har en klädaffär och vill lägga till skötselinstruktioner för dina produkter kan du lägga till ett metafält till produkten som heter "Skötselinstruktioner". Du kan sedan lägga till särskilda skötselinstruktioner för en eller alla dina produkter.
 • Metaobjekt: definiera och skapa anpassade datastrukturer med Shopify.

  • Om du till exempel har en skönhets- och hudvårdsbutik och du vill hämta och visa information om dina främsta influerare kan du bygga ett metaobjekt som heter "Influerarprofil". Du kan sedan inkludera fält för en rubrik, bild och beskrivning och sedan skapa poster för varje influerare. Du kan visa detta i ditt tema eller bara använda det i din admin.

Typer av metafält

Du kan skapa följande typer av metafält:

 • Standard: Dessa definitioner konfigureras automatiskt för dig och är utformade för att vara universellt kompatibla över hela Shopify. Eftersom standarddefinitioner för metafält följer standarder som används i alla Shopify-butiker så stöds de av appar, teman och andra delar av din butik.
 • Anpassad: Dessa definitioner är unika för din butik.Använd anpassade definitioner för metafält som inte har standarddefinitioner eller om du vill migrera befintliga metafält till en definition.
 • Metafält för app-data: Dessa definitioner skapas med hjälp av en app från Shopifys appbutik.

Metafältens struktur

Definitioner för metafält har följande delar:

 • namn, som används för att identifiera metafältet i din Shopify-admin
 • nyckel, till exempel för att gruppera metafält för specifika delar av din butik
 • beskrivning (valfritt), till exempel information om vilka värden du ska ange för metafältet
 • typ, till exempel text, fil eller URL
 • valideringar (valfritt), till exempel teckenbegränsningar eller lägsta och högsta värden

Lokalisera metafält för din skrivskyddade app

Du kan komma åt en lista över dina app-ägda metafält i en specifik resurs.

Steg:

 1. Gå till en resurs som har metafält i din Shopify-admin. Du kan till exempel gå till en produktsida.
 2. I avsnittet Metafält, klicka på Visa alla.
 3. Klicka på Fler åtgärder > Visa den skrivskyddade appens metafält.

Struktur för metaobjekt

Det finns två huvudkomponenter i metaobjekt:

 1. Definitionen: fältgruppen som definierar objektets struktur. Detta hanteras i Inställningar > Anpassad data i din Shopify-admin.
 2. Poster: innehållet eller data för metaobjektet.Poster skapas och hanteras i Innehåll > Metaobjekt i din Shopify-admin.

När du skapar ett metaobjekt så anger du följande information:

 • namnet, som används för att identifiera metaobjektet i din Shopify-admin
 • typen, som används för att identifiera metaobjektet i API:erna
 • fälten, som definierar typen av innehåll du vill visa i metaobjektet
  • Varje fält har ett namn, en beskrivning, en typ och valideringsregler, såsom teckengränser, minimi- och maximivärden, eller förinställda värden.
  • Du kan till exempel lägga till ett fält för text, ett fält för en bild och ett fält för färg.

Lokalisera dina appkontrollerade metaobjekt

Du kan komma åt dina appkontrollerade metaobjekt i din Shopify-admin.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Anpassad data i din Shopify-admin.
 2. Klicka på Fler åtgärder > Visa appkontrollerade metaobjekt.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis