Handledning om metafält

Metafält gör det möjligt för dig att anpassa din Shopify-butiks funktionalitet och utseende genom att låta dig spara specialinformation som vanligtvis inte tas upp i Shopify-admin. Metafält kan användas internt i din Shopify-administratör, du kan även välja att visa dem i din webbshop.

Följande är exempel på metafält och var du kan använda dem:

 • Skapa fraktinstruktioner för produkter, till exempel information om förpackningsmaterial, för din produktsida i din Shopify-administratör.
 • Skapa beräknad hanteringstid eller leveranstid, till exempel Skickas om 1 dag, och visa den på dina produktsidor i din webbshop.
 • Lägg till färginformation för produkter, som till exempel röd, svart eller blå, och visa den på produktsidor i webbshoppen eller använd den för att skapa automatiserade produktserier med metafält.
 • Vissa produktkategorier kommer med kategorimetafält som innehåller färg. När du har valt en produktkategori för en produkt kan du lägga till färgposter för metafält för färgkategorin. Du kan ansluta färginmatningar till dina variantalternativ. När du använder färginmatningar som variantalternativ kan du visa variantalternativ som färgprover för färgalternativ på dina skyltfönsterproduktsidor. Läs mer om kategorimetafält.

Du kan lägga till metafält till dina produkter, produktserier, kunder, ordrar och andra delar av din butik, direkt från din Shopify-admin.

Om du har ett Online Store 2.0-tema kan du ansluta de flesta metafälten till ditt tema med temaredigeraren. Om du använder vintageteman, eller om du vill lägga till metafältstyper som ditt tema inte stöder så kan du redigera din temakod eller anlita en Shopify partner för att få hjälp. Läs mer om att anlita en Shopify partner.

Handledningsinstruktioner för produkthantering

I den här handledningen lär du dig hur du skapar ett metafält för instruktioner om produkthantering och visar dem i din webbshop.

Detta lär du dig

När du har slutfört denna handledning har du åstadkommit följande:

 • Skapade en metafältsdefinition
 • Lagt till värden till metafält
 • Publicerade dina metafält

Steg ett: Skapa en metafältsdefinition

 1. Gå till Inställningar > Anpassad data från din Shopify-admin.
 2. Klicka på Produktmetafält i avsnittet Metafält.
 3. Klicka på Lägg till definition.
 4. Ge din metafältsdefinition namnet Hanteringsguide och klicka på den standardmässiga metafältsdefinition som visas. Läs mer om standardmässiga metafältsdefinitioner.
 5. Klicka på Spara.

När din metafältsdefinition har sparats kan du börja lägga till värden för metafält.

Steg två: Lägga till värden till metafält

 1. Från din Shopify-admin, gå till produkter.
 2. Klicka på en produkt som du vill ha hanteringsinstruktioner för.
 3. I Produktmetafält, klicka på Hanteringsguide. Ange hanteringsanvisningarna.
 4. Klicka på Spara.

Upprepa stegen ovan för att lägga till värden för ditt metafält i andra produkter.

Därefter publicerar du ditt metafält i din webbshop.

Steg tre: Publicera ditt metafält i din webbshop

Nu när du har lagt till värden dina metafält för dina produkter är det dags att visa ditt metafält i din butik. Detta steg använder temaredigeraren för att välja de block och avsnitt som ditt metafält ska länkas till.

När du har lagt till ett avsnitt eller block kan du välja ett metafält genom att klicka på ikonen anslut dynamisk källa:

Anslut dynamisk källikon

 1. Från din Shopify admin går du till Webbshop > teman.
 2. Hitta det tema du vill redigera och klicka på Anpassa.
 3. Använd rullgardinsmenyn högst upp på skärmen för att välja Produkter > Standardprodukt. Då laddas standardproduktmallen i temaredigeraren.
 4. Klicka på Lägg till block för > Dölj/Visa rad i avsnittet Produktinformation.
 5. Ange en rubrik.
 6. Valfritt: Välj en Ikon från listan eller klicka på Ingen för ingen ikon.
 7. Bredvid radinnehållet klickar du på ikonen Anslut dynamisk källa och väljer Hanteringsguide.
 8. Klicka på Spara för att publicera dina produkthanteringsinstruktioner.

Skötselinstruktionerna visas endast för de produkter som de är anslutna till, och avsnittet är inte ifyllt för några produkter som inte har ett värde för det metafältet. Det innebär att du kan ställa in en enda produktmall som fungerar för alla produkter.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis