Lägga till ett popup-fönster till dina produktsidor med metafält

Metafält gör det möjligt för dig att anpassa din Shopify-butiks funktionalitet och utseende genom att låta dig spara specialinformation som vanligtvis inte tas upp i Shopify-admin. Metafält kan användas internt i din Shopify-administratör, du kan även välja att visa dem i din webbshop.

Med metafält kan du lägga till en sidreferens till ett popup-block som visar en länk på dina produktsidor. När du klickar på länken öppnas ett popup-fönster som visar innehållet på din sida. Du kan lägga till bilder och andra medier till dina sidor med RTF-redigeraren.

Här följer några exempel på popup-information som du kan lägga till på dina produktsidor:

  • Storlekstabeller
  • Hanteringsanvisningar
  • Monteringsanvisningar
  • Produktspecifikationer
  • Vanliga frågor

Detta är en handledning i 4 steg som introducerar metafält för sidreferenser, skapar ett produktmetafält för en sidreferens, skapar en mall för produktsidor i din webbshop, lägger till en ny sida, refererar till sidan i specifika produkter och tillämpar produktsidemallen för specifika produkter.

Om du har ett Online Store 2.0-tema kan du ansluta de flesta metafälten till ditt tema med temaredigeraren. Om du använder ett vintagetema, eller om du vill lägga till metafältstyper som ditt tema inte stöder, kan du redigera temakoden eller anlita en Shopify partner.

Steg 1: Skapa ett metafält för en produkt för en sida

För att börja måste du skapa en metafältsdefinition för sidreferens för dina produktsidor. Produktens metafält länkar till en specifik sida och kan anpassas för varje produkt. Om du inte lägger till en sidreferens till en produkt som använder samma mall visas fortfarande din popup-länktext som om det finns innehåll. För att endast visa popup-länken på specifika produkter kan du skapa en produktmall och bara tillämpa den på relevanta produkter.

Med metafält för sidreferenser kan du visa olika produktinformation genom att skapa olika sidor för olika typer av produkter. Du kan till exempel skapa två olika storlekstabellsidor för två olika åldersgrupper, till exempel en storlekstabell för småbarn och en storlekstabell för äldre barn, och sedan kan du lägga till sidreferensen för småbarnsstorlekar endast för produkter som är för småbarn.

Du måste skapa en metafältsdefinition för en sidreferens för att ansluta den till popup-blocket i temaredigeraren. Åtkomst till skyltfönster väljs som standard när du skapar din definition för metafält.

Steg:

Steg 2: Skapa din mall för produktsidor

Om du har ett 2.0-tema i webbutiken kan du ansluta sidreferensen till ditt tema genom att använda temaredigeraren. Om du använder ett vintagetema eller om du vill lägga till metafälttyper som ditt tema inte stöder kan du redigera din temakod eller anlita en Shopify partner.

När du har lagt till ett avsnitt eller block kan du välja ett metafält genom att klicka på ikonen för dynamisk källa:

Anslut dynamisk källikon

Om du inte vill lägga till popup-blocket för alla dina produkter måste du skapa en ny mall för produktsidor. I stegen skapar du en ny mall för produktsidor, men du kan också välja en befintlig mall för produktsidor att anpassa istället.

Steg:

Steg 3: Lägg till en sida med din produktinformation

Du måste skapa en sida med innehåll som metafältet refererar till. Om du redan har skapat en sida kan du hoppa till steg 4.

Steg:

Du kan skapa så många sidor att referera till i metafältet som du behöver. Du kan dock endast länka en sida i produktens metafält.

Steg 4: Referera till sidan och använd produktmallen för specifika produkter

När du lägger till en sidreferens till en specifik produkt visas informationen från den sidan endast med den produkten. Om du lämnar sidreferensen tom för en produkt som använder den produktmallen visas länktexten fortfarande som en länk. Popup-fönstret är dock tomt utan sidreferens och kan förvirra dina kunder. I det här fallet kan du använda en annan produktsidemall för specifika produkttyper. Du kan till exempel skapa en produktmall för kläder med sidan för storlekstabell i popup-blocket, och sedan skapa en produktmall för väskor där du inte behöver lägga till popup-blocket.

Mer information om mallar.

Steg:

Du kan upprepa dessa steg för så många produkter behövs.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis