Visa metafält i din webbshop

När du har lagt till definitioner för metafält och tillskriver metafältvärden till delar av din butik kan du ansluta metafält till ditt tema för att visa din specialinformation i din webbutik på olika sätt. Till exempel kan en ljusförsäljare vilja visa en bränntid för ljus på sina produktsidor, medan en livsmedelsaffär kanske vill visa produktens utgångsdatum för konserver.

Andra exempel på specialinformation som du kan visa i din webbutik är följande:

  • delnummer
  • färgprover
  • datum för produktsläpp
  • utvalda produkter eller varianter
  • stjärnklassificering för en produkt
  • filer för nedladdning
  • ingredienslistor

Om du har ett Online Store 2.0-tema kan du ansluta de flesta metafälten till ditt tema med temaredigeraren. Om du använder ett vintagetema, eller om du vill lägga till metafältstyper som ditt tema inte stöder, kan du redigera din temakod eller anlita en Shopify-expert som hjälp. Läs mer om att anlita Shopify Experts.

Anslut metafält till ditt tema genom att använda temaredigeraren

Om ditt tema stöder metafält kan du välja hur du vill visa metafält i din webbutik genom att använda temaredigeraren. Se dokumentationen för ditt tema eller kontakta temautvecklaren för att ta reda på vilka metafält som finns tillgängliga i ditt tema.

Du kan ansluta metafält till ditt tema genom att lägga till avsnitt eller block som stöder dynamiska källor. Till exempel kan avsnittet produktinformation stödja produkt-metafält, och ett produktserieavsnitt kan stödja metafält för produktserier.

När du har lagt till ett avsnitt eller block kan du välja ett enda metafält genom att klicka på ikonen anslut dynamisk källa:

Anslut dynamisk källikon

Om ikonen anslut dynamisk källa visar ett + kan du lägga till upp till 20 metafält genom att klicka på ikonen och sedan välja ett metafält åt gången:

Infoga dynamisk källikon

Steg-för-steg-anvisningar finns i Använda metafält och dynamiska källor.

Du kan ansluta en lista med innehållstyper till avsnitt och block för text eller RTF. Produktreferenslistor kräver ett anpassat avsnitt eller ett tredjepartstema som använder inställningar för produktlistor.

Redigera din temakod för att lägga till metafält

Om du vill redigera din temakod för att visa metafält i din webbutik kan du använda Liquid för att referera till metafält i dina sidmallar.

Redigera bara din temakod om du har programmeringserfarenhet. Du kan anlita en Shopify-expert från Shopify Experts Marketplace om du behöver hjälp med att redigera din temakod. Läs mer om att anlita Shopify Experts.

Visar varumärkestillgångar med metafält

Du kan använda metafält för att visa dina varumärkestillgångar i din webbshop. Varumärkesresurser används för standardinställningen, vilket innebär att när du har lagt till varumärkestillgångar så synkroniseras de automatiskt med alla funktioner som använder varumärkes-API.

Shopifys webbshop 2.0-teman kan använda dina varumärkestillgångar i dina temainställningar. Du måste ansluta dina varumärkestillgångar manuellt genom att öppna temaredigeraren. Hitta den temainställning du vill använda varumärkestillgångar på, t.ex. logotypen i butikens sidhuvud, och klicka på knappen Anslut dynamisk källa.

Bild av skärmen för val av bild för logotypen inom temainställningarna, med knappen ”anslut dynamisk källa” markerad.

Klicka på den varumärkestillgångar som du vill använda i sidhuvudet för att ansluta den till ditt tema.

Panelen ”anslut dynamisk källa” med standardlogotypen vald.

Om alternativet att ansluta varumärkestillgångar inte existerar kanske appen, kanalen eller temat inte har integrerats med varumärkes-API.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis