Hiển thị trường thông tin bổ sung trên cửa hàng trực tuyến

Sau khi thêm định nghĩa trường thông tin bổ sung và chỉ định giá trị trường thông tin bổ sung cho các phần của cửa hàng, bạn có thể kết nối trường thông tin bổ sung với chủ đề để hiển thị thông tin chuyên môn hóa trên cửa hàng trực tuyến bằng nhiều cách. Ví dụ: Người bán nến có thể muốn hiển thị thời gian nến cháy trên trang sản phẩm trong khi cửa hàng tạp hóa có thể muốn hiển thị ngày hết hạn của hàng hóa đóng hộp.

Các ví dụ khác về thông tin chuyên môn hóa bạn có thể hiển thị trên cửa hàng trực tuyến bao gồm:

  • mã số linh kiện
  • mẫu màu
  • ngày phát hành sản phẩm
  • sản phẩm hoặc mẫu mã nổi bật
  • xếp hạng sao sản phẩm
  • tệp để tải xuống
  • danh sách thành phần

Nếu có chủ đề Online Store 2.0, bạn có thể kết nối hầu hết các trường thông tin bổ sung với chủ đề của mình bằng trình biên tập chủ đề. Nếu đang sử dụng một chủ đề cổ điển hoặc nếu muốn thêm các loại trường thông tin bổ sung mà chủ đề của bạn không hỗ trợ, bạn có thể chỉnh sửa mã chủ đề hoặc thuê Chuyên gia Shopify hỗ trợ. Tìm hiểu thêm về thuê Chuyên gia Shopify.

Kết nối trường thông tin bổ sung với chủ đề bằng trình biên tập chủ đề

Nếu chủ đề của bạn hỗ trợ các trường thông tin bổ sung, bạn có thể chọn cách hiển thị trường thông tin bổ sung trên cửa hàng trực tuyến bằng trình biên tập chủ đề. Để tìm hiểu xem chủ đề của bạn có những trường thông tin bổ sung nào, hãy tham khảo tài liệu về chủ đề hoặc liên hệ với nhà phát triển chủ đề.

Bạn có thể kết nối trường thông tin bổ sung với chủ đề bằng cách thêm các mục hoặc khối hỗ trợ nguồn động. Ví dụ: Mục Thông tin sản phẩm có thể hỗ trợ trường thông tin chi tiết sản phẩm và mục Bộ sưu tập có thể hỗ trợ trường thông tin bộ sưu tập.

Sau khi thêm mục hoặc khối, bạn có thể chọn một trường thông tin bổ sung duy nhất bằng cách nhấp vào biểu tượng nguồn động kết nối:

Biểu tượng Kết nối nguồn động

Nếu biểu tượng nguồn động kết nối hiển thị dấu +, bạn có thể thêm tối đa 20 trường thông tin bổ sung bằng cách nhấp vào biểu tượng rồi chọn từng trường thông tin bổ sung một:

Chèn biểu tượng nguồn động

Để biết hướng dẫn chi tiết, hãy tham khảo phần Sử dụng trường thông tin bổ sung và nguồn động.

Bạn có thể kết nối danh sách loại nội dung với các mục và khối Văn bản hoặc Văn bản đa dạng thức. Danh sách tham chiếu sản phẩm yêu cầu mục tùy chỉnh hoặc chủ đề bên thứ ba sử dụng cài đặt danh sách sản phẩm.

Chỉnh sửa mã chủ đề để thêm trường thông tin bổ sung

Nếu muốn chỉnh sửa mã chủ đề để hiển thị trường thông tin bổ sung trên cửa hàng trực tuyến, bạn có thể sử dụng Liquid để tham khảo trường thông tin bổ sung trong mẫu trang.

Chỉ chỉnh sửa mã chủ đề trong trường hợp bạn có kinh nghiệm viết mã. Nếu cần hỗ trợ chỉnh sửa mã chủ đề, bạn có thể thuê Chuyên gia Shopify từ Trung tâm chuyên gia Shopify. Tìm hiểu thêm về thuê Chuyên gia Shopify.

Hiển thị Tài sản thương hiệu bằng trường thông tin bổ sung

Bạn có thể sử dụng trường thông tin bổ sung để hiển thị tài sản thương hiệu trên cửa hàng trực tuyến. Tài sản thương hiệu được dùng làm cài đặt mặc định, nghĩa là sau khi bạn thêm tài sản thương hiệu, tài sản sẽ được tự động đồng bộ với mọi tính năng sử dụng API thương hiệu.

Các chủ đề Online Store 2.0 của Shopify có thể sử dụng tài sản thương hiệu trong phần cài đặt chủ đề. Bạn cần kết nối thủ công tài sản thương hiệu bằng cách mở trình biên tập chủ đề. Tìm cài đặt chủ đề bạn muốn sử dụng cho tài sản thương hiệu, ví dụ như logo ở phần đầu trang cửa hàng, sau đó nhấp vào nút Kết nối nguồn động.

Hình ảnh của màn hình chọn ảnh logo trong phần cài đặt chủ đề có nút kết nối nguồn động được tô sáng.

Nhấp vào tài sản thương hiệu bạn muốn sử dụng trong phần đầu trang để kết nối tài sản đó với chủ đề.

Bảng kết nối nguồn động có logo Mặc định được chọn.

Nếu không có tùy chọn kết nối tài sản thương hiệu thì ứng dụng, kênh hoặc chủ đề có thể sẽ không được tích hợp với API thương hiệu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí