Tùy chọn truy cập đối với dữ liệu tùy chỉnh

Các tùy chọn truy cập giúp bạn quyết định những khu vực nào của cửa hàng có thể và không thể sử dụng dữ liệu tùy chỉnh.

Có sẵn hai loại tùy chọn truy cập dành cho trường thông tin bổ sung và siêu đối tượng:

 1. Cửa hàng: cho phép bạn sử dụng trường thông tin bổ sung hoặc siêu đối tượng cho Cửa hàng trong trình biên tập chủ đề Online Store 2.0 thông qua Liquid với các nguồn động hoặc với Cửa hàng tùy chỉnh và Hydrogen.

 2. Bộ sưu tập tự động: cho phép bạn sử dụng trường thông tin bổ sung để tạo bộ sưu tập tự động.

Cách kích hoạt và hủy kích hoạt tùy chọn truy cập

Các bước thực hiện

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Dữ liệu tùy chỉnh.
 2. Nhấp vào phần cửa hàng có trường thông tin bổ sung hoặc siêu đối tượng mà bạn muốn thay đổi tùy chọn truy cập.
 3. Nhấp vào trường thông tin bổ sung hoặc siêu đối tượng.
 4. Tùy xem bạn đang ở trường thông tin bổ sung hay siêu đối tượng, bạn có thực hiện một trong những việc sau:

  1. Trong trường thông tin bổ sung, chọn hoặc bỏ chọn các tùy chọn truy cập sau:
   • Cửa hàng.
   • Bộ sưu tập tự động.
  2. Trong siêu đối tượng, chọn Có thể truy cập hoặc Không thể truy cập trong mục Khả năng hiển thị của Cửa hàng.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí