Thuật ngữ dữ liệu tùy chỉnh

Dữ liệu tùy chỉnh giúp bạn mở rộng mô hình dữ liệu của Shopify và tạo mô hình của riêng bạn bằng cách sử dụng trường thông tin bổ sung và siêu đối tượng.

Để hiểu một số thuật ngữ được sử dụng trong dữ liệu tùy chỉnh, hãy xem lại danh sách định nghĩa và thuật ngữ sau.

Giá trị cơ sở

Giá trị cơ sở, ví dụ như màu cơ sở hoặc họa tiết cơ sở, là trường nằm trong mục nhập siêu đối tượng tiêu chuẩn. Mục đích là nhằm liên kết thông tin của cửa hàng với dữ liệu có cấu trúc định trước. Ví dụ: Bạn có thể bán áo thun màu vàng có tên sunny trong cửa hàng. Việc thiết lập màu cơ sở thành vàng sẽ đảm bảo sản phẩm của bạn hiển thị chính xác trong kết quả tìm kiếm và duy trì sự rõ ràng trên nhiều nền tảng bán hàng và quảng cáo.

Trường thông tin bổ sung danh mục

Trường thông tin bổ sung danh mục là thuộc tính liên quan đến một danh mục sản phẩm tiêu chuẩn cụ thể trong cây phân loại sản phẩm của Shopify. Ví dụ: Nếu thêm danh mục sản phẩm Hàng may mặc và phụ kiện > Quần áo > Áo sơ mi và áo mặc bên trong thì bạn có thể thêm trường thông tin bổ sung danh mục cho kích cỡ, đường viền cổ, loại chiều dài tay áo, loại chiều dài áo, nhóm tuổi, vải, giới tính mục tiêu, tính năng của quần áomàu sắc. Trường thông tin bổ sung danh mục có mục nhập mặc định mà bạn có thể sử dụng ngay hoặc tùy chỉnh thêm. Ví dụ: Trường thông tin bổ sung danh mục vải có mục nhập mặc định như cotton, lụa, denim, v.v.

Bạn có thể sử dụng các trường thông tin bổ sung danh mục này trong cửa hàng để khách hàng tìm thấy sản phẩm họ cần nhanh hơn. Khi kết nối trường thông tin bổ sung danh mục màu với tùy chọn mẫu mã, bạn có thể hiển thị các tùy chọn mẫu mã dưới dạng mẫu cho tùy chọn màu trên các trang sản phẩm của cửa hàng.

Mục nhập mặc định

Mục nhập mặc định là các mục nhập định sẵn cho mỗi trường thông tin bổ sung danh mục trong Cây phân loại sản phẩm tiêu chuẩn của Shopify. Ví dụ: Trường thông tin bổ sung danh mục màu có mục nhập mặc định như cam, đỏ, đen. Trường thông tin bổ sung danh mục kích cỡ có mục nhập mặc định như lớn, trung bình, nhỏ. Bạn có thể chỉnh sửa hoặc tùy chỉnh những mục nhập mặc định này để tạo nét độc đáo cho thương hiệu.

Hiển thị tên

Nhãn dùng để tìm và xác định một mục nhập siêu đối tượng riêng trong chỉ mục mục nhập. Tên hiển thị được tự động chỉ định cho trường văn bản đầu tiên trong mục nhập siêu đối tượng hoặc được tự động tạo nếu không có trường văn bản nào trong định nghĩa siêu đối tượng.

Nguồn động

Trong trình biên tập chủ đề, nguồn động là loại dữ liệu được tạo và lưu trữ bên ngoài trình biên tập, có thể kết nối trong các mục và khối để thêm giá trị nội dung duy nhất. Nguồn động bao gồm trường thông tin bổ sung, siêu đối tượng, tài nguyên và thuộc tính liên quan.

Handle

Mã điều khiển là mã nhận dạng duy nhất cho mục nhập siêu đối tượng cụ thể. Đó là phần duy nhất của đường dẫn được sử dụng trong URL để tham chiếu đến tài nguyên.

Trường thông tin bổ sung

Trường thông tin bổ sung giúp bạn tùy chỉnh chức năng và giao diện của cửa hàng bằng cách cho phép bạn lưu thông tin chuyên biệt thường không được thu thập trên trang quản trị Shopify. Sử dụng trường thông tin bổ sung để tùy chỉnh cửa hàng trực tuyến của bạn bằng dữ liệu sản phẩm bổ sung, ví dụ như thêm hướng dẫn chăm sóc sản phẩm hoặc để quy trình quản trị Shopfiy trở nên hiệu quả hơn.

Định nghĩa trường thông tin bổ sung

Định nghĩa trường thông tin bổ sung chỉ định trường thông tin bổ sung áp dụng cho phần nào của cửa hàng và giá trị mà trường thông tin bổ sung có thể có. Khi tạo định nghĩa trường thông tin bổ sung, bạn có thể chỉ định quy tắc xác thực cho đầu vào của giá trị, ví dụ như giới hạn ký tự hoặc giá trị tối thiểu, tối đa. Trường thông tin bổ sung sản phẩm cũng có thể liên kết với các danh mục trong Cây phân loại sản phẩm tiêu chuẩn của Shopify để chỉ hiển thị trên sản phẩm có danh mục đó. Tìm hiểu thêm về các phần của định nghĩa trường thông tin bổ sung.

Giá trị trường thông tin bổ sung

Giá trị được nhập cho một định nghĩa trường thông tin bổ sung. Định nghĩa là vùng lưu trữ cho một hoặc nhiều giá trị được tạo bằng vùng đó. Định nghĩa trường thông tin bổ sung sản phẩm thường có thể chứa hàng nghìn giá trị trường thông tin bổ sung. Ví dụ: Nếu bạn có định nghĩa cho hướng dẫn chăm sóc sản phẩm thì giá trị trường thông tin bổ sung sẽ là các hướng dẫn thực tế, ví dụ như "Chỉ giặt khô".

Siêu đối tượng

Siêu đối tượng là cách linh hoạt để thêm tài nguyên quản trị mới vào cửa hàng bằng cách nhóm nhiều trường thành một cấu trúc duy nhất. Ví dụ: Đây có thể là thông tin về điểm nổi bật của sản phẩm. Tìm hiểu thêm về cách thêm điểm nổi bật của sản phẩm bằng siêu đối tượng.

Định nghĩa siêu đối tượng

Định nghĩa siêu đối tượng chỉ định siêu đối tượng áp dụng cho phần nào của cửa hàng và các giá trị và trường mà siêu đối tượng có thể có.

Khi tạo định nghĩa siêu đối tượng, bạn có thể đặt tên cho các trường, thiết lập loại, chẳng hạn như văn bản hoặc URL và thiết lập quy tắc xác thực, ví dụ như giới hạn ký tự, đối với mỗi trường trong siêu đối tượng. Tìm hiểu thêm về xây dựng siêu đối tượng.

Mục nhập siêu đối tượng

Mục nhập siêu đối tượng là phiên bản riêng được tạo từ định nghĩa siêu đối tượng. Nếu định nghĩa tạo ra cấu trúc của đối tượng thì mục nhập là nội dung hoặc dữ liệu thực tế của siêu đối tượng. Bạn có thể tạo nhiều mục nhập từ định nghĩa siêu đối tượng. Sau đó, bạn có thể sử dụng hoặc kết nối những mục nhập này với cửa hàng.

Ví dụ: Bạn có thể tạo một định nghĩa siêu đối tượng gọi là Điểm nổi bật của sản phẩm rồi tạo các mục nhập từ định nghĩa đó như Độ bềnĐộ thoải mái. Tìm hiểu thêm về cách tạo định nghĩa siêu đối tượng và mục nhập với hướng dẫn về cách thêm điểm nổi bật của sản phẩm.

Không gian tên và khóa

Không gian tên là không gian chứa một nhóm các trường thông tin bổ sung. Việc nhóm các trường thông tin bổ sung trong một không gian tên sẽ ngăn trường thông tin bổ sung của bạn xung đột với các trường thông tin bổ sung khác có cùng tên khóa. Khóa là tên của trường thông tin bổ sung.

Không gian tên và khóa cùng giúp phân biệt ngữ cảnh đã tạo ra trường thông tin bổ sung và giúp xác định trường thông tin bổ sung trong chỉ mục dữ liệu tùy chỉnh.

Cây phân loại sản phẩm tiêu chuẩn của Shopify

Cây phân loại sản phẩm tiêu chuẩn của Shopify là danh sách tiêu chuẩn định sẵn gồm danh mục sản phẩm, thuộc tính và giá trị thuộc tính.

Cây phân loại sản phẩm tiêu chuẩn của Shopify được dùng cho các mục đích sau:

  • Mở khóa thuộc tính sản phẩm, được gọi là trường thông tin bổ sung danh mục, ánh xạ đến từng danh mục sản phẩm.
  • Quản lý sản phẩm trong Shopify hiệu quả hơn, ví dụ như đóng vai trò là điều kiện cho bộ sưu tập tự động hoặc giúp lọc danh sách sản phẩm.
  • Bán sản phẩm trên các kênh yêu cầu danh mục sản phẩm tiêu chuẩn như Facebook hoặc Google dễ dàng hơn.
  • Xác định mức thuế của sản phẩm. Sản phẩm của bạn có thể phải chịu mức thuế đặc biệt hoặc được miễn thuế. Khi phân loại sản phẩm chính xác, hệ thống sẽ thu thuế suất chính xác nhất khi thanh toán.

Loại

Loại dữ liệu cơ bản của định nghĩa trường thông tin bổ sung như trọng lượng, màu sắc, văn bản một dòng, ngày và số nguyên. Loại này áp dụng định dạng cơ bản của thông tin có thể nhập dưới dạng giá trị trong trường đó.

Trường thông tin bổ sung phi cấu trúc

Trường thông tin bổ sung không có định nghĩa. Đây là những trường thông tin bổ sung thường do ứng dụng tạo. Các trường này không đầy đủ thông tin xác thực mà một trường thông tin bổ sung có cấu trúc có thể có. Trường thông tin bổ sung có cấu trúc là các trường thông tin bổ sung được tạo trong cài đặt cửa hàng. Bạn có thể di chuyển các trường thông tin bổ sung phi cấu trúc vào một định nghĩa.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí