Aangepaste gegevensterminologie

Aangepaste gegevens helpen je om de gegevensmodellen van Shopify uit te breiden en er zelf aan te maken met behulp van metavelden en metaobjecten.

Bekijk de volgende lijst met definities en termen om vertrouwd te raken met terminologie die in aangepaste gegevens wordt gebruikt.

Basiswaarde

Een basiswaarde, zoals een basiskleur of -patroon, is een veld dat deel uitmaakt van een standaard metaobjectitem. Het doel is om je winkelgegevens te koppelen aan vooraf gedefinieerde, gestructureerde gegevens. Je kunt bijvoorbeeld een geel T-shirt verkopen met de naam sunny in je winkel. Door de basiskleur op geel in te stellen, worden producten correct weergegeven in zoekopdrachten en behoud je duidelijkheid op verschillende verkoop- en advertentieplatforms.

Categoriemetaveld

Een categoriemetaveld is een kenmerk dat is gerelateerd aan een bepaalde standaardproductcategorie in de producttaxonomie van Shopify. Als je bijvoorbeeld de productcategorie Kleding en accessoires > Kleding > Overhemden, shirts en bovenstukjes toevoegt, kun je categoriemetavelden toevoegen voor maat, halslijn, type mouwlengte, type bovenstuklengte, leeftijdsgroep, stof, beoogd geslacht, kledingkenmerken en kleur. Voor categoriemetavelden zijn er standaarditems die je zo kunt gebruiken of verder kunt aanpassen. Voor het categoriemetaveld stof zijn er bijvoorbeeld standaarditems voor katoen, zijde, denim en meer.

Je kunt deze categoriemetavelden in je webshop gebruiken zodat klanten sneller de producten vinden die ze nodig hebben. Wanneer je het metaveld voor de kleurcategorie koppelt aan een keuzevariant, kun je keuzevarianten weergeven als stalen voor keuzekleuren op de productpagina's van je webshop.

Standaarditems

Standaarditems zijn vooraf gedefinieerde items voor elk categoriemetaveld in de Shopify-standaardproducttaxonomie. Voor het categoriemetaveld kleur zijn er bijvoorbeeld standaarditems zoals oranje, rood en zwart. Voor het categoriemetaveld maat zijn er standaarditems zoals groot, medium en klein. Je kunt deze standaarditems bewerken of aanpassen om ze uniek te maken voor je merk.

Naam weergeven

Het label dat wordt gebruikt om een individueel metaobjectitem in de itemindex te vinden en te identificeren. Het wordt automatisch toegewezen aan het eerste tekstveld in een metobjectitem of automatisch gegenereerd als er geen tekstvelden in de metaobjectdefinitie zijn.

Dynamische bron

In de themabewerker is een dynamische bron een gegevenstype dat buiten de editor is gemaakt en opgeslagen dat je kunt koppelen binnen secties en blokken om unieke contentwaarden toe te voegen. Dynamische bronnen omvatten metavelden, metaobjecten, bronnen en de betreffende kenmerken.

Handle

De handle is de unieke id voor een specifiek metaobjectitem. Het is het unieke deel van het pad dat wordt gebruikt in de URL om naar de bron te verwijzen.

Metaveld

Metavelden helpen je om de functionaliteit en het uiterlijk van de winkel aan te passen door je gespecialiseerde informatie op te laten slaan die gewoonlijk niet wordt vastgelegd in het Shopify-beheercentrum. Gebruik metavelden om je webshop aan te passen met aanvullende productgegevens, zoals het toevoegen van productverzorgingsinstructies of het efficiënter maken van Shopfiy-beheerprocessen.

Metavelddefinitie

De metavelddefinitie specificeert op welk deel van je winkel een metaveld van toepassing is en welke waarden het metaveld kan bevatten. Wanneer je een metavelddefinitie aanmaakt, kun je de validatieregels specificeren voor de invoer van waarden, zoals limieten voor het aantal tekens of minimum- en maximumwaarden. Je kunt productmetavelden ook koppelen aan categorieën van de Shopify-standaardproducttaxonomie, zodat ze alleen worden weergegeven op producten met die categorie. Hier vind je meer informatie over de delen van een metavelddefinitie.

Metaveldwaarde

De waarde die is ingevoerd voor een metavelddefinitie. Een definitie is het opslaggebied voor een of meer waarden die ermee zijn gemaakt. Productmetavelddefinities kunnen vaak duizenden metaveldwaarden bevatten. Als je bijvoorbeeld een definitie hebt voor productverzorgingsinstructies, bevat de metaveldwaarde de eigenlijke instructies, bijvoorbeeld 'Alleen chemisch reinigen'.

Metaobject

Metaobjecten zijn een flexibele manier om een nieuwe beheerdersbron aan je winkel toe te voegen door meerdere velden in één structuur te groeperen. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn over uitgelichte productkenmerken. Hier vind je meer informatie over het toevoegen van uitgelichte productkenmerken met metaobjecten.

Metaobjectdefinitie

De metaobjectdefinitie specificeert op welk deel van je winkel een metaobject van toepassing is en welke velden en waarden het metaobject kan bevatten.

Wanneer je een metaobjectdefinitie maakt, kun je de velden een naam geven, en het type, zoals tekst of URL, en validatieregels, zoals tekenlimieten, instellen voor elk veld in het metaobject. Hier vind je meer informatie over het bouwen van een metaobject.

Metaobjectitem

Het metaobjectitem is de individuele instantie die is gemaakt op basis van de metaobjectdefinitie. Als de definitie de structuur van het object maakt, bevat het item de eigenlijke content of gegevens voor het metaobject. Je kunt meerdere items maken vanuit een metaobjectdefinitie. Je kunt deze items vervolgens gebruiken of aan je winkel koppelen.

Je kunt bijvoorbeeld een metaobjectdefinitie met de naam Uitgelichte productkenmerken maken en vervolgens items maken van die definitie, met de namen Duurzaamheid en Comfort. Hier vind je meer informatie over het maken van een metaobjectdefinitie en items met een tutorial over het toevoegen van uitgelichte productkenmerken.

Naamruimte en sleutel

De naamruimte is een container voor een groep metavelden. Door metavelden te groeperen in een naamruimte, voorkom je dat je metavelden botsen met andere metavelden met dezelfde sleutelnaam. De sleutel is de naam voor het metaveld.

De naamruimte en sleutel samen helpen om de context waarin een metaveld is gemaakt te onderscheiden en om het metaveld in de aangepaste gegevensindex te identificeren.

Shopify-standaardproducttaxonomie

De Shopify-standaardproducttaxonomie is een vooraf gedefinieerde en gestandaardiseerde lijst met productcategorieën, kenmerken en kenmerkwaarden.

De Shopify-standaardproducttaxonomie wordt gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Productkenmerken, categoriemetavelden genoemd, ontgrendelen die naar elke productcategorie verwijzen.
  • Producten beter beheren binnen Shopify, bijvoorbeeld als voorwaarde voor een geautomatiseerde collectie of om de productlijst te filteren.
  • Producten eenvoudiger verkopen op andere kanalen waarvoor een standaardproductcategorie nodig is, zoals Facebook of Google.
  • Het tarief bepalen waarmee het product wordt belast. Op producten zijn mogelijk speciale tarieven of vrijstellingen van toepassing. Als een product goed is geclassificeerd, wordt tijdens de checkout het meest accurate belastingtarief in rekening gebracht.

Type

Het onderliggende gegevenstype van een metavelddefinitie, zoals gewicht, kleur, enkele regel tekst, datum en geheel getal. Het type dwingt een basisindeling af van wat kan worden ingevoerd als een waarde in dat veld.

Niet-gestructureerd metaveld

Een metaveld zonder een definitie. Dit zijn metavelden die meestal door een app worden gemaakt. Ze bevatten niet alle validaties die een gestructureerd metaveld kan bevatten. Gestructureerde metavelden zijn metavelden die je in je winkelinstellingen aanmaakt. Je kunt ongestructureerde metavelden migreren naar een definitie.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis