Terminologi for egendefinerte data

Med egendefinerte data kan du utvide Shopifys datamodeller og utvikle dine egne ved bruk av metafelter og metaobjekter.

Gå gjennom listen med definisjoner og begreper nedenfor for å forstå noe av terminologien som brukes for egendefinerte data.

Grunnverdi

En grunnverdi, for eksempel en grunnfarge eller grunnmønster, er et felt som er en del av en standard metaobjektoppføring. Formålet er å koble informasjon i butikken til forhåndsdefinerte, strukturerte data. Du selger kanskje for eksempel en gul t-skjorte med navnet sunny i butikken. Ved å angi grunnfargen til gul sikrer du at produkter vises riktig i søk, og at tydeligheten på tvers av ulike salgs- og annonseringsplattformer bevares.

Kategorimetafelt

Et kategorimetafelt er en attributt som er knyttet til en bestemt standardproduktkategori i Shopifys produkttaksonomi. Hvis du for eksempel legger til produktkategorien Klær og tilbehør > Klær > Skjorter og topper, kan du legge til kategorimetafelter for størrelse, halsform, ermelengde, topplengde, aldersgruppe, stoff, kjønn, klesfunksjoner og farge. Kategorimetafelter har standardoppføringer, som du enten kan bruke slik de er eller tilpasse ytterligere. Kategorimetafeltet stoff har for eksempel standardoppføringer for bomull, silke, denim med fler.

Disse kategorimetafeltene kan brukes i butikkfronten, slik at kundene raskere finner produktene de leter etter. Når du kobler kategorimetafeltet for farge til et variantalternativ, kan du vise variantalternativer som fargekart for fargealternativer på produktsidene i butikkfronten.

Standardoppføringer

Standardoppføringer er forhåndsdefinerte oppføringer for hvert kategorimetafelt i Shopifys standard-produkttaksonomi. Kategorimetafeltet farge har for eksempel standardoppføringer som oransje, rød, svart. Kategorimetafeltet størrelse har standardoppføringer som large, medium, small. Du kan redigere eller tilpasse disse standardoppføringene for å gjøre dem unike for din merkevare.

Visningsnavn

Etiketten som brukes til å finne og identifisere en individuell metaobjektoppføring i oppføringsindeksen. Den tilordnes automatisk til det første tekstfeltet i en metaobjektoppføring, eller genereres automatisk hvis det ikke finnes noen tekstfelter i metaobjektdefinisjonen.

Dynamisk kilde

En dynamisk kilde i temaredigeringsprogrammet er en datatype som opprettes og lagres utenfor redigeringsprogrammet, og som kan kobles til i seksjoner og blokker for å legge til unike innholdsverdier. Dynamiske kilder inkluderer metafelter, metaobjekter, ressurser og deres egenskaper.

Kallenavn

Referansen er den unike identifikatoren for en bestemt metaobjektoppføring. Det er den unike delen av banen som brukes i URL-adressen for å henvise til ressursen.

Metafelt

Med metafelter kan du tilpasse funksjonaliteten og utseendet i butikken ved å lagre spesialisert informasjon som vanligvis ikke registreres i Shopify-administrator. Bruk metafelter for å tilpasse nettbutikken med ytterligere produktdata, som for eksempel pleieinstruksjoner, eller for å gjøre prosesser i Shopify-administrator mer effektive.

Metafeltdefinisjon

Metafeltdefinisjonen spesifiserer hvilken del av butikken et metafelt gjelder for, og hvilke verdier metafeltet kan ha. Når du oppretter en metafeltdefinisjon, kan du angi valideringsregler for registrering av verdier, som for eksempel grenser for antall tegn eller minimums- og maksimumsverdier. Produktmetafelter kan også knyttes til kategorier fra Shopifys standard-produkttaksonomi, slik at de bare vises for produkter i denne kategorien. Finn ut mer om de ulike delene av en metafeltdefinisjon.

Metafeltverdi

Verdien som er angitt for en metafeltdefinisjon. En definisjon er lagringsområdet for én eller flere verdier som er opprettet med den. Produktmetafeltdefinisjoner kan ofte inneholde tusenvis av metafeltverdier. Hvis du for eksempel har en definisjon for pleieinstruksjoner, er metafeltverdien de faktiske instruksjonene, som for eksempel «Kun rens».

Metaobjekt

Metaobjekter er en fleksibel måte å legge til en ny administratorressurs i butikken på, ved å gruppere flere felter til én enkelt struktur. Dette kan for eksempel være informasjon om produkthøydepunkter. Finn ut mer om å legge til produkthøydepunkter med metaobjekter.

Metaobjektdefinisjon

Metaobjektdefinisjonen spesifiserer hvilken del av butikken et metaobjekt gjelder for, og hvilke felter og verdier metaobjektet kan ha.

Når du oppretter en metaobjektdefinisjon, kan du gi navn til feltene, angi type, som for eksempel tekst eller URL-adresse, og angi valideringsregler, som for eksempel grenser for antall tegn, for hvert av feltene i metaobjektet. Finn ut mer om å bygge et metaobjekt.

Metaobjektoppføring

En metaobjektoppføring er en enkeltforekomst opprettet fra metaobjekt-definisjonen. Hvis definisjonen skaper strukturen for objektet, er oppføringen det faktiske innholdet eller dataen for metaobjektet. Du kan opprette flere oppføringer fra en metaobjekt-definisjon. Disse oppføringene kan deretter brukes eller kobles til butikken.

Du kan for eksempel opprette en metaobjekt-definisjon med navnet Produkthøydepunkter, og deretter opprette oppføringer fra definisjonen med navnene Bærekraft og Komfort. Finn ut mer om opprettelse av metaobjekt-definisjoner og oppføringer med en veiledning til registrering av produkthøydepunkter.

Navnefelt og nøkkel

Navnefeltet er en beholder for en gruppe metafelter. Hvis du grupperer metafelter i et navnefelt, forhindrer det metafeltene fra å komme i konflikt med andre metafelter med samme nøkkelnavn. Nøkkelen er navnet på metafeltet.

Navnefeltet og nøkkelen bidrar sammen til å differensiere konteksten et metafelt er opprettet i, og bidrar til å identifisere metafeltet i indeksen for egendefinerte data.

Shopifys standard-produkttaksonomi

Shopifys standard-produkttaksonomi er en forhåndsdefinert og standardisert liste med produktkategorier, attributter og attributtverdier.

Shopifys standard-produkttaksonomi brukes til følgende formål:

  • Låser opp produktegenskaper, kalt kategorimetafelter, som kartlegges mot hver produktkategori.
  • Administrer produkter bedre med Shopify, for eksempel som en betingelse for en automatisert samling eller for å filtrere produktlisten.
  • Gjør det enklere å selge produkter i andre kanaler som krever en standardisert produktkategori, som Facebook eller Google.
  • Styrer satsen produktet avgiftsberegnes etter. Produktene dine kan være underlagt spesielle priser eller fritak. Når et produkt er kategorisert riktig, innhentes den mest nøyaktige avgiftssatsen i kassen.

Type

Den underliggende datatypen for en metafeltdefinisjon, som for eksempel vekt, farge, tekst på én linje, dato og heltall. Typen håndhever det grunnleggende formatet for hva som kan angis som verdi i feltet.

Ustrukturert metafelt

Et metafelt uten en definisjon. Dette er metafelter som vanligvis er opprettet av en app. De har ikke alle valideringene som et strukturert metafelt kan ha. Strukturerte metafelter er metafelter som opprettes i butikkinnstillingene. Du kan migrere ustrukturerte metafelter til en definisjon.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis