Opprette oppføringer

Opprett en ny oppføring

Trinn:

 1. Gå til Innhold > Metaobjekter fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Legg til oppføring. Hvis du har mer enn én metaobjektdefinisjon tilgjengelig må du velge hvilken definisjon den nye oppføringen skal baseres på.
 3. Fyll ut feltene for oppføringen. Disse feltene bestemmes av metaobjektet.
 4. Valgfritt: Angi statusen for metaobjektet. Nye oppføringer er som standard satt til Aktiv. Aktiv betyr at den er klar til å vises i butikken, men ikke vil bli vist til kunder før du publiserer den. Hvis en oppføring er angitt som Utkast kan du ikke publisere den i butikken.
 5. Klikk på Lagre.

Oppføringsreferanse

Oppføringen din har en generert referanse, som er en lesbar, URL-sikker unik identifikator som er spesifikk for en enkelt oppføring. Selv om du kan redigere oppføringsreferansen etter at du har begynt å bruke oppføringer i butikken, er det ikke anbefalt. Hvis du redigerer oppføringsreferansen, og den brukes i andre deler av butikken, påvirker dette referanser som er angitt manuelt i butikken, inkludert i Liquid. Redigering av oppføringsreferansen kan føre til Liquid-feil, eller at det ikke kobles en oppføring til et produkt, en samling eller andre områder i Shopify-administrator.

Redigere en oppføring

Du kan når som helst redigere oppføringer fra instrumentbordet Innhold > Metaobjekter.

Hvis oppføringen er publisert i butikken vil redigeringene automatisk gjenspeiles når oppføringen brukes.

Hvis du vil gjøre endringer i felter som brukes av oppføringen må du redigere metaobjektet, og ikke den individuelle oppføringen.

Trinn:

 1. Klikk på en oppføring for å laste inn detaljene.
 2. Gjør eventuelle endringer i oppføringen.
 3. Bruk rullegardinmenyen for å angi status som Utkast eller Aktiv.
 4. Klikk på Lagre.

Slette en oppføring

Du kan ikke angre sletting av en oppføring.

Trinn:

 1. Gå til Innhold > Metaobjekter i Shopify-administrator.
 2. Klikk på en oppføring du ønsker å slette.
 3. Klikk Slett. Bekreftelsesteksten vises for å bekrefte at du ønsker å slette oppføringen.
 4. Klikk på Slett for å fjerne oppføringen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis