Opprette oppføringer

Metaobjektoppføringer lagrer de tilpassede dataene for Shopify-ressursene dine. De tilpassede dataene bestemmes av feltene i metaobjektdefinisjonen. Når du har opprettet en metaobjektdefinisjon, kan du legge til informasjon i hver oppføring for feltene fra definisjonen.

Du kan for eksempel legge til en metaobjektdefinisjon med navnet «Produkthøydepunkter», med en overskrift, en undertekst, et bilde og en beskrivelse. Denne definisjonen danner strukturen for hver metaobjektoppføring. Du kan lage flere «Produkthøydepunkter»-oppføringer for å vise sammen med bestemte produkter.

Kategorimetafelter har standard metaobjektoppføringer basert på standard produktkategori. Hvis du for eksempel legger til produktkategorien Apparel & Accessories > Clothing > Shirts & Tops, kan du legge til kategorimetafelter for clothing size, neckline, sleeve length type, length type, age group, material og color. Alle disse metafeltene har standard metaobjektoppføringer, som du enten kan bruke som de er eller tilpasse ytterligere. Du kan bruke fargeoppføringen kalt black, eller tilpasse navnet til graphite slik at det passer bedre til merkevaren.

Opprett metaobjektoppføringer

 1. Gå til Innhold > Metaobjekter fra Shopify-administrator.
 2. Klikk i metaobjektdefinisjonen du vil legge til oppføringer for.
 3. Klikk på Legg til oppføring.
 4. Fyll ut feltene for oppføringen. Disse feltene bestemmes av metaobjektdefinisjonen. Feltet som er merket som Visningsnavn kan brukes til å søke etter oppføringen.
 5. Hvis du oppretter et standard metaobjekt, kan du justere grunnverdiene etter behov. Disse verdiene er forhåndsbestemte i henhold til Shopifys standardiserte liste med verdier.
 6. Valgfritt: Angi statusen for metaobjektet. Nye oppføringer er som standard satt til Aktiv. Aktiv betyr at den er klar til å vises i butikken, men ikke vil bli vist til kunder før du publiserer den. Hvis en oppføring er angitt som Utkast, kan den ikke publiseres i butikken.
 7. Valgfritt: Hvis du bygger en nettside med oppføringen, velger du en temamal. Du kan klikke på øyeikonet for å forhåndsvise malen med metaobjektoppføringen.
 8. Klikk på Lagre.

Når du har opprettet oppføringen, må du opprette en metafeltreferanse for egendefinerte oppføringer for å kunne bruke dem dynamisk i deler av butikken. Deretter kan du koble til oppføringer til enkeltprodukter eller vise dem i butikkfronten ved hjelp av dynamiske kilder i temaet.

Oppføringsreferanse

Oppføringen din har en generert referanse, som er en lesbar, URL-sikker unik identifikator som er spesifikk for en enkelt oppføring. Selv om du kan redigere oppføringsreferansen etter at du har begynt å bruke oppføringer i butikken, er det ikke anbefalt. Hvis du redigerer oppføringsreferansen, og den brukes i andre deler av butikken, påvirker dette referanser som er angitt manuelt i butikken, inkludert i Liquid. Redigering av oppføringsreferansen kan føre til Liquid-feil, eller at det ikke kobles en oppføring til et produkt, en samling eller andre områder i Shopify-administrator.

Rediger en oppføring

Du kan når som helst redigere oppføringer ved å klikke på en metaobjektdefinisjon fra instrumentbordet Innhold > Metaobjekter.

Hvis oppføringen er publisert i butikken vil redigeringene automatisk gjenspeiles når oppføringen brukes.

Hvis du vil gjøre endringer i felter som brukes av oppføringen, må du redigere metaobjektdefinisjonen, og ikke den individuelle oppføringen.

Trinn:

 1. Gå til Innhold > Metaobjekter i Shopify-administrator.
 2. Klikk på en metaobjektdefinisjon som har en oppføring du ønsker å redigere.
 3. Klikk på en oppføring for å laste inn detaljene.
 4. Gjør eventuelle endringer i oppføringen.
 5. Bruk rullegardinmenyen for å angi status som Utkast eller Aktiv.
 6. Klikk på Lagre.

Legg til eller rediger oppføringer for kategorimetafelter fra produktsiden

Kategorimetafelter bruker metaobjekter, og har standardoppføringer som inkluderer metafeltreferanser. Du kan redigere dem, eller legge til dine egne oppføringer og knytte dem til en produktkategori i Shopifys produkttaksonomi.

Trinn:

 1. Gå til Produkter fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på produktet med oppføringene du vil redigere eller legge til.
 3. Klikk på kategorimetafeltet i seksjonen Kategori, og klikk deretter på oppføringen du vil redigere eller Legg til for å legge til en ny oppføring. Hvis du bruker kategorimetafeltet for varianter, klikker du på Rediger ved siden av varianten i seksjonen Varianter. Deretter kan du enten klikke på oppføringen du vil redigere, og deretter klikke på Rediger, eller klikke på Legg til for å legge til en ny oppføring.
 4. Rediger eller legg til feltene. Du kan redigere alle grunnverdier som er knyttet til taksonomiverdiene. Hvis du for eksempel vil endre graphite til black, velger du Grunnfargen black og redigerer deretter etiketten til graphite.
 5. Klikk på Lagre.

Slette en oppføring

Du kan ikke angre sletting av en oppføring.

Trinn:

 1. Gå til Innhold > Metaobjekter i Shopify-administrator.
 2. Klikk på en metaobjektdefinisjon som har en oppføring du ønsker å slette.
 3. Klikk på en oppføring du ønsker å slette.
 4. Klikk Slett. Bekreftelsesteksten vises for å bekrefte at du ønsker å slette oppføringen.
 5. Klikk på Slett for å fjerne oppføringen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis