Bygge nettsider med metaobjekter

Du kan bruke metaobjekter for å bygge målsider i nettbutikken. Hvis du for eksempel har et ambassadørprogram, kan du opprette en nettside for hver ambassadør med en biografi, koblinger til sosiale medier og bilder.

For å bruke denne funksjonen, må du:

 1. Opprett en metaobjektdefinisjon med Tilgang til butikkfront og alternativt aktiver nettstedsfunksjonen manuelt.
 2. Opprett oppføringer for metaobjektdefinisjonen.
 3. Opprett en metaobjektmal for nettsiden.

Finn ut mer om funksjoner for egendefinerte data.

Aktiver Nettsider-funksjonen og opprett en temamal

Når du har opprettet en metaobjektdefinisjon og metaobjektoppføringer, kan du opprette en mal for metaobjektet i temaredigeringsprogrammet.

Når du har valgt det relevante metaobjektet fra sidevelgeren, kan du tilpasse det: legge til seksjoner, legge til blokker og redigere innstillinger. Du kan bruke dynamiske kilder for å koble til feltene i metaobjektdefinisjonen. Hvis du for eksempel oppretter sider for ambassadøren med bilder, kan det hende du vil legge til et bilde med tekst og deretter koble til metaobjektoppføringene ved å klikke på ikonet for dynamisk kilde:

Koble til dynamisk kildeikon

Finn ut mer om å vise metaobjekter i nettbutikken og finn ut mer om bruk av dynamiske kilder.

Opprett en metaobjektmal i temaredigeringsprogrammet

 1. Fra Shopify-administrator går du til Nettbutikk > Temaer.
 2. Finn temaet du vil redigere og klikk på Tilpass
 3. Åpne sidevelgeren øverst på siden.
 4. Klikk på Opprett metaobjektsmal. I dialogboksen, klikk på metaobjektet du vil bruke i malen din. Du kan redigere hvilket metaobjektfelt som brukes som Sidetittel og Metafeltbeskrivelsen. Du kan også redigere URL-referansen i seksjonen Søkemotoroppføring. Malen får automatisk det samme navnet som metaobjektdefinisjonen.
 5. Klikk på Opprett mal.
 6. Etter at du har opprettet malen, kan du legge til seksjoner, blokker og redigere innstillingene for å tilpasse malen. Du kan bruke dynamiske kilder til å koble feltene for metaobjektdefinisjoner. Hvis du oppretter sider for ambassadøren din med bilder, vil du kanskje legge til et bilde med tekst og koble det til metaobjektsoppføringene ved å klikke på ikonet dynamisk kilde.
 7. Klikk på Lagre.

Når du har opprettet temamalen, kan du koble til siden fra en seksjon på startsiden. Du kan også legge til koblingen manuelt i navigasjonsmenyen i feltet Kobling. Finn ut mer om å legge til en kobling i navigasjonsmenyen.

Aktiver Nettsider-funksjonen manuelt

For å aktivere funksjonen for metaobjekter, velger du Nettsider i seksjonen Funksjoner for metaobjektdefinisjonen.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Egendefinerte data i Shopify-administrator.
 2. Klikk på metaobjektet du vil bruke for å opprette nettsider.
 3. Behold Butikkfronter valgt i seksjonen Tilgangsalternativer.
 4. Velg Nettsider i seksjonen Funksjoner for metafeltet. Seksjonen Nettsider vises i metaobjektdefinisjonen.
 5. Gjør følgende i seksjonen Nettsider:

  1. Velg hvilke felter som skal opprette sidetittelen og metabeskrivelsen for søkemotoroppføringen. Aktiver i nettbutikk er valgt som standard. Hvis du har en Hydrogen-butikkfront, opphever du valget av Aktiver i nettbutikk.
  2. Valgfritt: tilpass URL-referansen.
 6. Klikk på Lagre.

Når du har opprettet metaobjektdefinisjonen og aktivert funksjonen Nettsider, må du legge til metaobjektoppføringer.

Du kan opprette metaobjektmalen i temaredigeringsprogrammet. Du kan gå til temaredigeringsprogrammet fra metaobjektdefinisjonen, individuelle oppføringer eller nettbutikkanalen. Klikk på sidevelgeren i temaredigeringsprogrammet, finn metaobjektdefinisjonen og klikk deretter på Opprett mal.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis