Tworzenie stron internetowych za pomocą metaobiektów

Metaobiekty możesz wykorzystać do tworzenia stron docelowych dla swojego sklepu online. Na przykład, jeśli masz program ambasadorów, możesz utworzyć stronę internetową dla każdego ambasadora, zawierającą biografią, linki do mediów społecznościowych i obrazy.

Aby użyć tej funkcji, musisz:

 1. Utwórz definicję metaobiektu z dostępem do witryny sklepu i, opcjonalnie, ręcznie aktywuj funkcję Strony internetowe.
 2. Utwórz wpisy dla definicji metaobiektu.
 3. Utwórz szablon metaobiektu dla swojej strony internetowej.

Dowiedz się więcej o funkcjach danych niestandardowych.

Aktywacja funkcji stron internetowych i tworzenie wzorca szablonu

Po utworzeniu definicji i wpisów metaobiektu możesz utworzyć szablon metaobiektu w edytorze szablonów.

Po wybraniu odpowiedniego metaobiektu w selektorze stron możesz go dostosować: dodać sekcje, dodać bloki i edytować ustawienia. Możesz użyć dynamicznych źródeł do łączenia pól definicji metaobiektu. Na przykład, jeśli tworzysz strony dla ambasadora z obrazami, możesz dodać obraz z tekstem, a następnie połączyć wpisy metaobiektu, klikając ikonę dynamicznego źródła:

Podłącz ikonę dynamicznego źródła

Dowiedz się więcej o wyświetlaniu metaobiektów w sklepie online oraz używaniu dynamicznych źródeł.

Utwórz szablon metaobiektu w edytorze szablonów

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Sklep online > Szablony.
 2. Wyszukaj szablon, który chcesz edytować, a następnie kliknij opcję Dostosuj
 3. Otwórz selektor strony w górnej części strony.
 4. Kliknij opcję Utwórz szablon metaobiektu. W oknie dialogowym kliknij metaobiekt, który chcesz wykorzystać dla swojego szablonu. Możesz określić, które pole metaobiektu jest używane dla tytułu strony oraz metaopisu, i możesz edytować uchwyt URL w sekcji Wpis w wyszukiwarce. Szablon automatycznie otrzymuje tę samą nazwę, którą wykorzystano dla definicji metaobiektu.
 5. Kliknij Utwórz szablon.
 6. Po utworzeniu szablonu możesz dodać sekcje, dodać bloki i edytować ustawienia w celu dostosowania szablonu. Możesz użyć dynamicznych źródeł do łączenia pól definicji metaobiektu. Na przykład, jeśli tworzysz strony dla ambasadora z obrazami, możesz dodać obraz z tekstem, a następnie połączyć wpisy metaobiektu, klikając ikonę dynamicznego źródła.
 7. Kliknij opcję Zapisz.

Po utworzeniu wzorca szablonu możesz utworzyć link do strony z sekcji na stronie głównej. Możesz także dodać link ręcznie w menu nawigacji w polu Link. Dowiedz się więcej o dodawaniu linku do menu nawigacji.

Ręczne aktywowanie funkcji stron internetowych

Aby aktywować funkcję dla metaobiektu, wybierz opcję Strony internetowe w sekcji Funkcje definicji metaobiektu.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Dane niestandardowe.
 2. Kliknij metaobiekt, którego chcesz użyć do tworzenia stron internetowych.
 3. W sekcji Opcje dostępu nie odznaczaj opcji Witryny sklepu.
 4. W sekcji Funkcje metapola wybierz Strony internetowe. Sekcja Strony internetowe jest wyświetlana w definicji metaobiektu.
 5. W sekcji Strony internetowe wykonaj następujące czynności:

  1. Wybierz, które pola będą tworzyć tytuł strony i metaopis dla Twojego wpisu w wyszukiwarce. Opcja Włącz w sklepie online jest domyślnie zaznaczona. Jeśli masz witrynę sklepu Hydrogen, odznacz opcję Włącz w sklepie online.
  2. Opcjonalnie: Dostosuj uchwyt URL.
 6. Kliknij opcję Zapisz.

Po utworzeniu definicji metaobiektu i aktywacji funkcji Strony internetowe musisz dodać wpisy metaobiektu.

Możesz utworzyć szablon metaobiektu w edytorze szablonów. Do edytora szablonów możesz przejść z definicji metaobiektu, poszczególnych wpisów lub kanału sklepu online. W edytorze szablonów kliknij selektor strony, znajdź definicję metaobiektu, a następnie kliknij opcję Utwórz szablon.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo