Funkcje dotyczące danych niestandardowych

Funkcje dla niestandardowych danych rozszerzają zakres możliwości, jakie dają metapola i metaobiekty w Twoim sklepie.

Typy funkcji

W zależności od typu danych niestandardowych dostępne są następujące funkcje:

Lista funkcji dostępnych dla metaobiektów

Lista funkcji dostępnych dla metaobiektów
Funkcja Dostępność Opis
Dostęp do witryn sklepu Metaobiekty Umożliwia korzystanie z metaobiektu w sklepie online za pośrednictwem interfejsu API Liquid lub Storefront.
Publikuj wpisy jako strony internetowe Metaobiekty Umożliwia wykorzystanie metaobiektu do utworzenia wzorca szablonu dla strony internetowej. Dla tej funkcji wybrany musi zostać Dostęp do witryny sklepu.
Status Aktywny/Wersja robocza Metaobiekty Status publikacji wpisów może zmieniać się z aktywnego na wersję roboczą.
Tłumaczenia Metaobiekty Wpisy można tłumaczyć na różne języki.
Użyj jako filtra w indeksie metaobiektów Pola metaobiektów poniższych typów:
 • Tekst z jedną linią / Tekst z jedną linią (lista)
 • Odniesienie do produktu / Odniesienie do produktu (lista)
 • Prawda lub fałsz
 • Odniesienie do kolekcji / Odniesienie do kolekcji (lista)
 • Odniesienie do strony / Odniesienie do strony (lista)
 • Odniesienie do metaobiektu / Odniesienie do metaobiektu (lista)
Umożliwia użycie pola metaobiektu do filtrowania w indeksie metaobiektów. Możesz aktywować tę funkcję dla maksymalnie 50 definicji pól metaobiektów.

Lista funkcji dostępnych dla metapól

Lista funkcji dostępnych dla metapól
Funkcja Dostępność Opis
Dostęp do witryn sklepu Wszystkie typy metapól Umożliwia korzystanie z metapola w sklepie online za pośrednictwem interfejsu API Liquid lub Storefront.
Użyj jako filtra w indeksie produktów Metapola produktu:
 • Tekst z jedną linią / Tekst z jedną linią (lista)
 • Odniesienie do produktu / Odniesienie do produktu (lista)
 • Prawda lub fałsz
 • Odniesienie do kolekcji / Odniesienie do kolekcji (lista)
 • Odniesienie do strony / Odniesienie do strony (lista)
 • Odniesienie do metaobiektu / Odniesienie do metaobiektu (lista)
Umożliwia użycie metapola do filtrowania w indeksie produktów. Możesz aktywować tę funkcję dla maksymalnie 50 definicji metapól.
Używaj w automatycznych kolekcjach Metapola produktu:
 • Tekst z jedną linią
 • Tekst z jedną linią (lista)
 • Prawda lub fałsz
 • Liczba całkowita
 • Ułamek dziesiętny
 • Ocena
Umożliwia wykorzystanie metapola do tworzenia automatycznych kolekcji. Możesz aktywować tę funkcję dla maksymalnie 128 definicji metapól.

Aktywuj lub dezaktywuj funkcje

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Dane niestandardowe.
 2. Kliknij część sklepu z danymi niestandardowymi, dla których chcesz zmienić funkcje.
 3. Kliknij typ danych niestandardowych.
 4. W sekcji Opcje metapola lub metaobiektu zaznacz lub odznacz dostępne opcje funkcji.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo