Nawigacja w sekcji zawartości w panelu administracyjnym

Metaobiekty i pliki są dostępne w sekcji Zawartość w panelu administracyjnym. Tę sekcję można znaleźć na pasku nawigacji panelu administracyjnego.

Zarządzanie metaobiektami

Na stronie Metaobiekty wyświetla się lista wszystkich metaobiektów w sklepie. W górnej części wyświetlane są cztery domyślne zapisane widoki wyświetlane jako karty, które prowadzą do odfiltrowanych widoków tej listy. Dostępne są następujące domyślne zapisane widoki:

  • Dostępne w witrynie sklepu: Wpisy metaobiektów, które są dostępne w witrynie sklepu
  • Strony internetowe: Wpisy metaobiektów dla których aktywowano funkcję stron internetowych
  • Aktywne: Wpisy metaobiektów ze statusem ustawionym na Aktywny
  • Wersja robocza: Wpisy metaobiektów ze statusem ustawionym na Wersja robocza

Na większych ekranach wyświetla się sześć zapisanych kart widoku. Wymaga to utworzenia co najmniej 2 niestandardowych zapisanych widoków. Instrukcje dotyczące korzystania z zapisanych widoków znaleźć można poniżej.

Ostatnie wpisy są również wyświetlane na tej stronie i zawierają wszystkie wpisy metaobiektów w odwrotnej kolejności chronologicznej.

W razie potrzeby możesz przeszukiwać, filtrować i sortować listę definicji metaobiektów.

Użycie zapisanych widoków

Listy wpisów metaobiektów można skonfigurować z zapisanymi widokami, aby łatwo było powrócić do odfiltrowanych list wpisów metaobiektów.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji: Zawartość > Metaobiekty.
  2. Wybierz ikonę + na górnym pasku, aby otworzyć okno modalne Utwórz nowy widok.
  3. Wprowadź nazwę zapisanego widoku.
  4. Po otwarciu nowo utworzonego zapisanego widoku wybierz ikonę wyszukiwania i filtra na górnym pasku.
  5. Dodaj filtry, których chcesz używać w tym zapisanym widoku. Mogą to być bezpłatne wyszukiwanie tekstu lub filtry strukturalne (zaktualizowane, utworzone, dodane przez lub pola w definicji metapola).
  6. Kliknij opcję Zapisz.

Zarządzanie plikami

Na stronie Pliki wyświetla się lista wszystkich plików sklepu. Możesz wyszukiwać i filtrować pliki na podstawie rozmiaru pliku, typu pliku (obraz, film, film zewnętrzny, model 3D lub inny) i miejscu, w którym używane są pliki (produkty, inne). Dowiedz się więcej o używaniu plików.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo