Przesyłanie plików i zarządzanie nimi

Możesz ładować pliki, zarządzać nimi i je usuwać na stronie Pliki w panelu administracyjnym Shopify.

Pliki na stronie Pliki mogą obejmować:

 • obrazy i filmy wykorzystywane w szablonie, postach na blogu i na stronach
 • obrazy i filmy wykorzystywane w opisach produktów i kolekcji
 • pliki i filmy, które mają zostać udostępnione klientom do pobrania
 • obrazy i pliki połączone z metapolami

Możesz także przesyłać pliki, gdy edytujesz szablon, tworzysz metapola lub gdy używasz edytora tekstu sformatowaneg do edycji zawartości szablonu, strony, posta na blogu, opisu produktu lub kolekcji. Załadowane pliki pojawią się na Twojej stronie Pliki.

Aby uzyskać dostęp do strony Pliki, przejdź do opcji Zawartość > Pliki.

Wymagania dotyczące plików

Możesz przesyłać pliki na stronę Pliki w panelu administracyjnym Shopify. Pliki muszą spełniać następujące wymagania:

Wymagania dotyczące plików z obrazami

Wymagania dotyczące plików z obrazami
Atrybut Wymaganie
Rozmiar pliku Maksymalnie 20 MB (megabajtów)
Rozdzielczość Maksymalnie 20 MP (megapikseli)
Współczynnik proporcji Od 100:1 do 1:100
Formaty plików JPEG, PNG, WEBP, HEIC i GIF

Wymagania dotyczące plików z obrazami

Wymagania dotyczące plików z filmami
Atrybut Wymaganie
Rozmiar pliku Maksymalnie 1 GB (gigabajt)
Rozdzielczość Maksymalna rozdzielczość 4K
Długość filmu Maksymalna długość filmu 10 minut
Formaty plików MOV i MP4

Wymagania dotyczące plików ogólnych

Pliki ogólne mogą być dowolnymi plikami innymi niż HTML. Są przeznaczone do pobrania przez klienta.

Wymagania dotyczące plików ogólnych
Atrybut Wymaganie
Rozmiar pliku Maksymalnie 20 MB
Formaty plików Dowolny typ pliku z wyjątkiem HTML

Wymagania dotyczące formatu pliku

Jeśli korzystasz z planu płatnego, możesz przesłać dowolny format pliku inny niż HTML.

Jeśli korzystasz z próbnej wersji planu, możesz przesłać tylko następujące formaty plików:

 • JS
 • CSS
 • GIF
 • JPEG
 • PNG
 • JSON
 • CSV
 • PDF
 • Webp
 • HEIC

Przed przesłaniem plików PDF należy również zweryfikować swój adres e-mail.

Jeśli korzystasz z próbnej wersji planu i chcesz przesłać inne formaty plików, sprawdź i zaktualizuj swój plan.

Różne części sklepu, takie jak szablon, strony i blogi, obsługują tylko określone formaty plików. Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługiwanych formatów plików, zapoznaj się z następującymi zasobami:

Załaduj plik na stronie Pliki

Możesz ładować pliki do Shopify na stronie Pliki.

Jeśli chcesz udostępnić klientom plik do pobrania, musisz go załadować na stronie Pliki w Shopify, a następnie dodać do niego link w zawartości strony lub w nawigacji w Twoim sklepie online.

Kroki:

 1. Kliknij Załaduj pliki.

 2. Wybierz maksymalnie 20 plików do załadowania, a następnie kliknij Otwórz.

Filtruj listę plików

Możesz przefiltrować listę plików lub wyszukać plik na stronie Pliki bądź w selektorze plików.

Możesz filtrować pliki w następujący sposób:

 • Wyszukaj atrybuty pliku, w tym nazwy i typy plików, za pomocą paska Filtruj pliki
 • Filtruj według rozmiaru za pomocą menu rozwijanego Rozmiar pliku
 • Filtruj według typu pliku, używając menu rozwijanego
 • Filtruj według użycia pliku za pomocą menu rozwijanego Używane w

Aby regularnie wykonywać te same wyszukiwania lub filtrować według tych samych terminów, możesz zapisać filtry.

Filtruj pliki za pomocą paska Filtruj pliki

Za pomocą paska Filtruj pliki możesz wyszukać plik o konkretnej nazwie lub pliki określonego typu, np. obrazy bądź filmy, lub posortować pliki według nazwy lub rozmiaru.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Na pasku Filtruj pliki wprowadź całą nazwę pliku lub jej część albo wprowadź szukane rozszerzenie pliku (np. .jpg lub .pdf) lub
 • Użyj menu rozwijanego Typ pliku, aby wybrać typ pliku, którego szukasz.

Filtruj pliki wg rozmiaru

Kroki:

 1. Kliknij Rozmiar pliku.

 2. W polach Minimalny rozmiar i Maksymalny rozmiar wprowadź minimalny rozmiar pliku, który chcesz wyświetlić, maksymalny rozmiar pliku, który chcesz wyświetlić lub oba te rozmiary.

Zapisz filtry

W celu regularnego wykonywania tych samych wyszukiwań lub filtrowania według tych samych terminów możesz zapisać filtry, aby były one łatwo dostępne. Zapisane filtry są dodawane jako karty na górze strony Pliki. Możesz kliknąć kartę, aby filtrować pliki za pomocą zapisanych parametrów filtra.

Kroki:

 1. Filtruj pliki za pomocą paska Filtruj pliki, filtra Rozmiar pliku lub obu tych narzędzi.

 2. Kliknij opcję Zapisz filtry.

 3. W polu Zapisz jako wprowadź nazwę zapisanych filtrów.

 4. Kliknij opcję Zapisz filtry.

Zmień kolejność sortowania listy plików

Domyślnie pliki są wyświetlane od najnowszego do najstarszego na podstawie daty ich załadowania.

Jeśli chcesz zmienić kolejność sortowania, możesz posortować pliki według daty dodania, rozmiaru lub alfabetycznie według nazwy pliku.

Kroki:

 1. Kliknij Sortuj, a następnie wybierz opcję z listy.

Udostępnij plik do pobrania

Jeśli chcesz udostępnić plik do pobrania, możesz go przesłać za pomocą strony Pliki, a następnie dodać do niego link w zawartości strony lub w nawigacji sklepu online. Możesz skopiować link do pliku do schowka, klikając przycisk Link obok pliku.

Oryginalne multimedia do pobrania

Usługa Imagery firmy Shopify zarządza obrazami i filmami, aby zapewnić wyświetlanie najlepszego możliwego formatu obrazu w odpowiednim miejscu w sklepie online.

Możesz pobrać oryginalny, niezoptymalizowany plik na swoje urządzenie za pomocą przycisku pobierania w oknie Wyświetl podgląd i edytuj.

Kroki:

 1. Kliknij żądany plik lub użyj filtrów, aby posortować lub zlokalizować określony plik multimedialny.
 2. Kliknij przycisk pobierania. Oryginalny format zapisuje się w urządzeniu.

Edytuj plik

Możesz wyświetlić podgląd i edytować pliki, klikając miniaturę pliku na stronie Pliki.

Dostępne są następujące czynności edycji:

 • Dodaj tekst alternatywny: Możesz dodać krótki opis obrazu lub filmu dla osób z wadami wzroku lub połączeniami o niskiej przepustowości.
 • Dodaj punkt centralny do obrazu: możesz wskazać najważniejszą część obrazu i umożliwić właściwe przycięcie go w szablonie.
 • Zastąp plik: możesz zastąpić plik, aby zachować tę samą nazwę pliku i adres URL. Zastąpienie można wykonać tylko w tym samym formacie pliku. Na przykład plik JPG możesz zastąpić tylko innym plikiem JPG.
 • Zaktualizuj obraz w tle filmu: możesz zaktualizować obraz w tle filmu, który pełni rolę obrazu podglądu dla filmu.
 • Zmień nazwę pliku: Możesz zmienić nazwę swojego pliku. Zmiana nazwy pliku powoduje modyfikację również adresu URL tego pliku i sprawia, że poprzedni adres URL tego pliku przestaje działać.

Zmiany dokonane na stronie Pliki dotyczą wszystkich miejsc, w których plik jest używany w Twoim sklepie.

Aby wprowadzić inne typy zmian, pobierz plik, dokonaj zmian w wybranym oprogramowaniu do edycji, a następnie prześlij go ponownie na stronę Pliki.

Usuń plik

Możesz usunąć jeden lub więcej plików ze strony Pliki. Dowiedz się więcej o czynnościach zbiorczych.

Kroki:

 1. Zaznacz pole wyboru obok pliku, który chcesz usunąć. Możesz wybrać wiele plików.

 2. Kliknij opcję Usuń i ponownie Usuń, aby potwierdzić.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo