Przesyłanie plików i zarządzanie nimi

Możesz ładować pliki, zarządzać nimi i je usuwać na stronie Pliki w panelu administracyjnym Shopify.

Pliki na stronie Pliki mogą obejmować:

 • Obrazy używane w szablonie
 • Obrazy używane w postach na blogu i na stronach bloga
 • Obrazy używane w opisach produktów i kolekcji
 • Pliki, które chcesz udostępnić klientom do pobrania
 • Obrazy i pliki połączone z metapolami

Możesz także przesyłać pliki, gdy edytujesz szablon, tworzysz metapola lub gdy używasz edytora tekstu sformatowanego do edycji zawartości szablonu, strony, posta na blogu, opisu produktu lub opisu kolekcji. Załadowane pliki pojawią się na Twojej stronie Pliki.

Aby uzyskać dostęp do strony Pliki, przejdź do opcji Ustawienia > Pliki.

Wymagania dotyczące pliku

Możesz przesyłać pliki na stronę Pliki w panelu administracyjnym Shopify. Pliki muszą spełniać następujące wymagania:

Wymagania dotyczące pliku
Atrybut Wymaganie
Rozmiar pliku Maksymalnie 20 megabajtów
Rozdzielczość Maksymalnie 20 megapikseli
Współczynnik proporcji Od 100:1 do 1:100
Format pliku Zapoznaj się z informacjami zawartymi w sekcji Wymagania dotyczące formatu pliku

Wymagania dotyczące formatu pliku

Jeśli korzystasz z planu płatnego, możesz przesłać dowolny format pliku inny niż HTML.

Jeśli korzystasz z próbnej wersji planu, możesz przesłać tylko następujące formaty plików:

 • JS
 • CSS
 • GIF
 • JPG
 • PNG
 • JSON
 • CSV
 • PDF

Przed przesłaniem plików PDF należy również zweryfikować swój adres e-mail.

Jeśli korzystasz z próbnej wersji planu i chcesz przesłać inne formaty plików, sprawdź i zaktualizuj swój plan.

Różne części sklepu, takie jak szablon, strony i blogi, obsługują tylko określone formaty plików. Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługiwanych formatów plików, zapoznaj się z następującymi zasobami:

Załaduj plik na stronie Pliki

Możesz ładować pliki do Shopify na stronie Pliki.

Jeśli chcesz udostępnić plik do pobrania klientom, musisz go załadować na stronie Pliki w Shopify, a następnie dodać do niego link w zawartości strony lub w nawigacji w Twoim sklepie online.

Kroki:

 1. Kliknij Załaduj pliki.

 2. Wybierz maksymalnie 20 plików do załadowania, a następnie kliknij Otwórz.

Filtruj listę plików

Możesz przefiltrować listę plików lub wyszukać plik na stronie Pliki bądź w selektorze plików.

Możesz filtrować pliki w następujący sposób:

 • Wyszukaj atrybuty pliku, w tym nazwy i typy plików, za pomocą paska Filtruj pliki
 • Filtruj według rozmiaru za pomocą menu rozwijanego Rozmiar pliku
 • Przełączaj się między widokiem listy a widokiem siatki swoich plików

Aby regularnie wykonywać te same wyszukiwania lub filtrować według tych samych terminów, możesz zapisać filtry.

Filtruj pliki za pomocą paska Filtruj pliki

Za pomocą paska Filtruj pliki możesz wyszukać konkretną nazwę pliku lub pliki określonego typu, np. .jpg lub .pdf.

 1. Na pasku Filtruj pliki wprowadź całą nazwę pliku lub jej część albo wprowadź szukane rozszerzenie pliku (np. .jpg lub .pdf).

Filtruj pliki wg rozmiaru

Kroki:

 1. Kliknij Rozmiar pliku.

 2. W polach Minimalny rozmiar i Maksymalny rozmiar wprowadź minimalny rozmiar pliku, który chcesz wyświetlić, maksymalny rozmiar pliku, który chcesz wyświetlić lub oba te rozmiary.

Zapisz filtry

W celu regularnego wykonywania tych samych wyszukiwań lub filtrowania według tych samych terminów możesz zapisać filtry, aby były one łatwo dostępne. Zapisane filtry są dodawane jako karty na górze strony Pliki. Możesz kliknąć kartę, aby filtrować pliki za pomocą zapisanych parametrów filtra.

Kroki:

 1. Filtruj pliki za pomocą paska Filtruj pliki, filtra Rozmiar pliku lub obu tych narzędzi.

 2. Kliknij opcję Zapisz filtry.

 3. W polu Zapisz jako wprowadź nazwę zapisanych filtrów.

 4. Kliknij opcję Zapisz filtry.

Zmień kolejność sortowania listy plików

Domyślnie pliki są wyświetlane od najnowszego do najstarszego na podstawie daty ich załadowania.

Jeśli chcesz zmienić kolejność sortowania, możesz posortować pliki według daty dodania, rozmiaru lub alfabetycznie według nazwy pliku.

Kroki:

 1. Kliknij Sortuj, a następnie wybierz opcję z listy.

Udostępnij plik do pobrania

Jeśli chcesz udostępnić plik do pobrania, możesz go przesłać za pomocą strony Pliki, a następnie dodać do niego link w zawartości strony lub w nawigacji sklepu online. Możesz skopiować link do pliku do schowka, klikając przycisk Link obok pliku.

Edytuj plik

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w obrazie lub dokumencie, użyj oprogramowania do edycji dokumentów, a następnie prześlij plik ponownie.

Usuń plik

Możesz usunąć jeden lub więcej plików ze strony Pliki. Dowiedz się więcej o czynnościach zbiorczych.

Kroki:

 1. Zaznacz pole wyboru obok pliku, który chcesz usunąć. Możesz wybrać wiele plików jednocześnie.

 2. Kliknij opcję Usuń i ponownie Usuń, aby potwierdzić.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo