Ładowanie plików na swojej stronie internetowej

Możesz ładować pliki, zarządzać nimi i je usuwać na stronie Pliki w Shopify.

Istnieje kilka powodów, dla których będziesz ładować pliki do Shopify:

 • Chcesz dodać obraz do treści strony internetowej, wpisu na blogu, strony produktu lub kolekcji.

 • Chcesz dodać obraz lub logo, aby dostosować szablon.

 • Chcesz udostępnić plik do pobrania klientom.

W większości przypadków łatwiej jest załadować pliki obrazów bezpośrednio, gdy dodajesz zawartość do strony internetowej, posta na blogu, strony produktu lub strony kolekcji. Możesz także bezpośrednio ładować obrazy, gdy dostosowujesz swój szablon.

Po załadowaniu obrazu możesz skopiować jego adres URL ze strony Pliki. Jeśli chcesz udostępnić plik do pobrania, musisz go załadować na stronie Pliki w Shopify, a następnie dodać link do niego w zawartości strony lub w nawigacji sklepu online.

Wymagania i typy plików

Możesz przesyłać obrazy, filmy i pliki audio na stronę Pliki w swoim panelu administracyjnym. Każdy plik musi być mniejszy niż 20 MB, aby można go było pomyślnie przesłać.

Jakie typy plików mogę przesyłać?

Zdjęcia

Shopify akceptuje następujące typy plików obrazów: .jpg, .pngi .gif .

Jeżeli przesyłasz pliki obrazów .svg, zostaną one automatycznie przekonwertowane na .png. Najlepszym typem pliku dla obrazów produktów, stron i postów na blogu jest .jpg. Do logo, obramowań i wykończeń najlepiej nadaje się typ pliku .png.

Audio i wideo

Możesz przesyłać główne typy plików wideo i audio, takie jak .mp4, .mov i .mp3.

Jeśli korzystasz z próbnej wersji planu, nie możesz przesyłać do Shopify plików wideo ani audio. Dowiedz się, jak sprawdzić swój plan i przejść do wyższej wersji.

Załaduj plik na stronie Pliki

Możesz ładować pliki do Shopify na stronie Pliki.

Jeśli chcesz udostępnić plik do pobrania klientom, musisz go załadować na stronie Pliki w Shopify, a następnie dodać do niego link w zawartości strony lub nawigacji w Twoim sklepie online.

Kroki:

 1. Kliknij Załaduj pliki.

 2. Wybierz jeden lub więcej plików do załadowania. Kliknij Otwórz.

Załaduj plik obrazu do zawartości sklepu online

Po załadowaniu obrazu za pomocą edytora tekstu sformatowanego jest on wyświetlany w zawartości strony z opisem produktu lub kolekcji, na stronie internetowej lub w poście na blogu. Przykładowo, można załadować logo określonego dostawcy do opisu produktu. Po załadowaniu obrazu za pomocą edytora tekstu sformatowanego można nim zarządzać na stronie Pliki w Shopify.

Możesz także dodać obraz produktu lub plik obrazu, który został już załadowany do zawartości strony.

Kroki:

 1. Na panelu administracyjnym Shopify kliknij produkt, kolekcję, stronę internetową lub post na blogu, gdzie chcesz dodać obraz.

 2. W edytorze tekstu sformatowanego ustaw kursor w miejscu w zawartości, w którym ma być wyświetlany obraz.

 3. Kliknij Wstaw obraz:

  Shopify - plik do przesyłania plików

 4. Naciśnij Załaduj plik.

 5. Wybierz obraz, a następnie jego rozmiar.

 6. Opcjonalnie: Dodaj tekst alternatywny, aby usprawnić pozycjonowanie stron (SEO).

 7. Kliknij Wstaw obraz, aby dodać obraz do zawartości w miejscu ustawienia kursora.

Po dodaniu obrazu do opisu produktu lub kolekcji, strony internetowej lub blogu można przenieść go do innej lokalizacji w zawartości za pomocą edytora tekstu sformatowanego. Można również zmienić rozmiar, zawijanie tekstu i wyrównanie obrazu, edytować adres URL obrazu lub dodać albo edytować tekst alternatywny. Dowiedz się więcej o edytorze tekstu sformatowanego.

Wyszukaj plik

Plik można wyszukać na stronie Pliki. Oprócz wyszukiwania wg nazwy pliku można również szukać określonego typu pliku, np. .jpg lub .pdf.

Kroki:

 1. Na pasku wyszukiwania wprowadź całą nazwę pliku lub jej część albo wprowadź szukane rozszerzenie pliku (np. .jpg lub .pdf). Pliki odpowiadające kryteriom wyszukiwania są wyświetlane w kolejności alfanumerycznej.

 2. Jeśli chcesz zapisać wyniki wyszukiwania, kliknij Zapisz to wyszukiwanie.

Filtruj pliki wg rozmiaru

Kroki:

 1. Kliknij rozwijalne menu Filtruj pliki.

 2. W pierwszej rozwijalnej liście wybierz MB.

 3. W drugim i trzecim polu filtra wybierz opcje Większe niż lub Mniejsze niż, a następnie wprowadź wartość.

 4. Kliknij Dodaj filtr, aby wyświetlić wszystkie pliki odpowiadające kryteriom filtra.

Zmień kolejność sortowania listy plików

Domyślnie ostatnio utworzone pliki są wyświetlane jako pierwsze, a najstarsze jako ostatnie.

Jeśli chcesz zmienić porządek sortowania, możesz sortować pliki wg kolejności alfabetycznej lub wg rozmiaru.

Kroki:

 1. Wybierz opcję sortowania:

- Kliknij Plik, aby posortować pliki w porządku alfabetycznym wg nazwy, od A do Z. - Kliknij Rozmiar, aby posortować pliki wg rozmiaru, od największego do najmniejszego.

 1. Jeśli chcesz odwrócić porządek sortowania, kliknij ponownie Plik lub Rozmiar.

Edycja plików

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w obrazie lub dokumencie, użyj oprogramowania do edycji dokumentów, a następnie prześlij plik ponownie.

Usuń plik

Kroki:

 1. Kliknij kosz na śmieci obok pliku, który chcesz usunąć.

 2. Kliknij Usuń, aby potwierdzić.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo