Ładowanie plików na swojej stronie internetowej

Możesz ładować pliki, zarządzać nimi i je usuwać na stronie Pliki w panelu administracyjnym Shopify.

Istnieje kilka powodów, dla których możesz ładować pliki do panelu administracyjnego Shopify:

 • Chcesz dodać obraz do treści strony internetowej, wpisu na blogu, strony produktu lub kolekcji.

 • Chcesz dodać obraz lub logo, aby dostosować szablon.

 • Chcesz udostępnić plik do pobrania klientom.

W większości przypadków łatwiej jest załadować pliki obrazów bezpośrednio, gdy dodajesz zawartość do strony internetowej, posta na blogu, strony produktu lub strony kolekcji. Możesz także bezpośrednio ładować obrazy, gdy dostosowujesz swój szablon.

Po załadowaniu obrazu na stronę Pliki w panelu administracyjnym Shopify możesz skopiować jego adres URL ze strony Pliki. Jeśli chcesz udostępnić plik do pobrania, musisz go załadować na stronie Pliki w panelu administracyjnym Shopify. Następnie dodaj link do niego w zawartości strony lub w nawigacji sklepu online.

Wymagania i typy plików

Zdjęcia, filmy i pliki audio możesz załadować na stronę Pliki w panelu administracyjnym Shopify. Maksymalny rozmiar pliku multimedialnego to 19 MB.

Jakie typy plików mogę przesyłać?

Zdjęcia

Shopify akceptuje następujące typy plików obrazów: .jpg, .pngi .gif .

Jeżeli przesyłasz pliki obrazów .svg, zostaną one automatycznie przekonwertowane na .png. Najlepszym typem pliku dla obrazów produktów, stron i postów na blogu jest .jpg. Do logo, obramowań i wykończeń najlepiej nadaje się typ pliku .png.

Audio i wideo

Możesz przesyłać główne typy plików wideo i audio, takie jak .mp4, .mov i .mp3.

Jeśli korzystasz z próbnej wersji planu, nie możesz przesyłać do Shopify plików wideo ani audio. Dowiedz się, jak sprawdzić swój plan i przejść do wyższej wersji.

Załaduj plik na stronie Pliki

Możesz ładować pliki do Shopify na stronie Pliki.

Jeśli chcesz udostępnić plik do pobrania klientom, musisz go załadować na stronie Pliki w Shopify, a następnie dodać do niego link w zawartości strony lub nawigacji w Twoim sklepie online.

Kroki:

 1. Kliknij Załaduj pliki.

 2. Wybierz jeden lub więcej plików do załadowania. Kliknij Otwórz.

Załaduj plik obrazu do zawartości sklepu online

Gdy używasz edytora tekstu sformatowanego do załadowania obrazu, jest on wyświetlany w zawartości strony dla opisu produktu lub kolekcji, strony WWW lub wpisu na blogu. Na przykład, możesz załadować logo dla określonego dostawcy do opisu produktu. Po załadowaniu obrazu za pomocą edytora tekstu sformatowanego możesz zarządzać obrazem na stronie Pliki w panelu administracyjnym Shopify.

Możesz także dodać obraz produktu lub plik obrazu, który został już załadowany do zawartości strony.

Kroki:

 1. Na panelu administracyjnym Shopify kliknij produkt, kolekcję, stronę internetową lub post na blogu, gdzie chcesz dodać obraz.

 2. W edytorze tekstu sformatowanego umieść kursor w miejscu, w którym chcesz, aby obraz był wyświetlany w zawartości strony.

 3. Kliknij Wstaw obraz:

  Shopify - plik do przesyłania plików

 4. Naciśnij Załaduj plik.

 5. Wybierz obraz, a następnie jego rozmiar.

 6. Opcjonalnie: Dodaj tekst alternatywny, aby usprawnić pozycjonowanie stron (SEO).

 7. Kliknij Wstaw obraz, aby dodać obraz do zawartości w miejscu ustawienia kursora.

Po dodaniu obrazu do opisu produktu lub kolekcji, strony internetowej lub posta na blogu można przenieść go do innej lokalizacji w zawartości za pomocą edytora tekstu sformatowanego. Można również zmienić rozmiar, zawijanie tekstu i wyrównanie obrazu, edytować adres URL obrazu lub dodać albo edytować tekst alternatywny. Dowiedz się więcej o edytorze tekstu sformatowanego.

Wyszukaj plik

Pliki możesz wyszukiwać na stronie Pliki. Korzystając z paska wyszukiwania, można wyszukać określoną nazwę pliku lub pliki określonego typu, takie jak .jpg lub .pdf.

Kroki:

 1. Na pasku wyszukiwania wprowadź całą nazwę pliku lub jej część albo wprowadź szukane rozszerzenie pliku (np. .jpg lub .pdf). Pliki odpowiadające kryteriom wyszukiwania są wyświetlane w kolejności alfanumerycznej.

 2. Jeśli chcesz zapisać wyniki wyszukiwania, kliknij Zapisz to wyszukiwanie.

Filtruj pliki wg rozmiaru

Kroki:

 1. Kliknij rozwijalne menu Filtruj pliki.

 2. W pierwszej rozwijalnej liście wybierz MB.

 3. W drugim i trzecim polu filtra wybierz opcje Większe niż lub Mniejsze niż, a następnie wprowadź wartość.

 4. Kliknij Dodaj filtr, aby wyświetlić wszystkie pliki odpowiadające kryteriom filtra.

Zmień kolejność sortowania listy plików

Domyślnie pliki są wyświetlane od najnowszego do najstarszego na podstawie daty ich załadowania.

Jeśli chcesz zmienić porządek sortowania, możesz sortować pliki wg kolejności alfabetycznej lub wg rozmiaru.

Kroki:

 1. Wybierz opcję sortowania, klikając Plik lub Rozmiar.

 2. Jeśli chcesz odwrócić porządek sortowania, kliknij ponownie Plik lub Rozmiar.

Edycja plików

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w obrazie lub dokumencie, użyj oprogramowania do edycji dokumentów, a następnie prześlij plik ponownie.

Usuń plik

Kroki:

 1. Kliknij kosz na śmieci obok pliku, który chcesz usunąć.

 2. Kliknij Usuń, aby potwierdzić.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo