Przesyłanie plików i zarządzanie nimi

Możesz ładować pliki, zarządzać nimi i je usuwać na stronie Pliki w panelu administracyjnym Shopify.

Pliki na stronie Pliki mogą zawierać:

 • obrazy i filmy wykorzystywane w szablonie, postach na blogu i na stronach
 • zdjęcia i filmy używane w produktach i kolekcjach
 • pliki i filmy, które mają zostać udostępnione klientom do pobrania
 • obrazy i pliki połączone z metapolami

Możesz także przesyłać pliki, gdy edytujesz szablon, tworzysz metapola lub gdy używasz edytora tekstu sformatowanego do edycji zawartości szablonu, strony, posta na blogu, opisu produktu lub kolekcji. Przesłane pliki pojawią się na Twojej stronie Pliki.

Aby uzyskać dostęp do strony Pliki, przejdź do opcji Zawartość > Pliki.

Wymagania dotyczące plików

Możesz przesyłać pliki na stronę Pliki w panelu administracyjnym Shopify. Pliki muszą spełniać następujące wymagania:

Wymagania dotyczące plików z obrazami

Wymagania dotyczące plików z obrazami
Atrybut Wymaganie
Rozmiar pliku Maksymalnie 20 MB (megabajtów)
Rozdzielczość Maksymalnie 25 MP (megapikseli)
Współczynnik proporcji Od 100:1 do 1:100
Formaty plików JPEG, PNG, WEBP, HEIC i GIF

Wymagania dotyczące plików z obrazami

Wymagania dotyczące plików z filmami
Atrybut Wymaganie
Rozmiar pliku Maksymalnie 1 GB (gigabajt)
Rozdzielczość Maksymalna rozdzielczość 4K
Długość filmu Maksymalna długość filmu 10 minut
Formaty plików MOV i MP4

Wymagania dotyczące plików ogólnych

Pliki ogólne mogą być dowolnymi plikami innymi niż HTML. Są przeznaczone do pobrania przez klienta.

Wymagania dotyczące plików ogólnych
Atrybut Wymaganie
Rozmiar pliku Maksymalnie 20 MB
Formaty plików Dowolny typ pliku z wyjątkiem HTML

Wymagania dotyczące formatu pliku

Jeśli korzystasz z planu płatnego, możesz przesłać dowolny format pliku inny niż HTML.

Jeśli korzystasz z próbnej wersji planu, możesz przesłać tylko następujące formaty plików:

 • JS
 • CSS
 • GIF
 • JPEG
 • PNG
 • JSON
 • CSV
 • PDF
 • Webp
 • HEIC

Przed przesłaniem plików PDF należy również zweryfikować swój adres e-mail.

Jeśli korzystasz z próbnej wersji planu i chcesz przesłać inne formaty plików, sprawdź i zaktualizuj swój plan.

Różne części sklepu, takie jak szablon, strony i blogi, obsługują tylko określone formaty plików. Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługiwanych formatów plików, zapoznaj się z następującymi zasobami:

Załaduj plik na stronie Pliki

Możesz przesłać pliki do Shopify na stronie Pliki. Następnie możesz użyć przesłanych plików w panelu administracyjnym Shopify między innymi jako obrazów, multimediów produktów oraz metaobiektów.

Kroki:

Wyszukaj i filtruj listę plików

Możesz przefiltrować listę plików lub wyszukać plik na stronie Pliki bądź w selektorze plików.

Możesz filtrować pliki w następujący sposób:

 • Wyszukaj atrybuty pliku, w tym nazwy i typy plików, za pomocą paska wyszukiwania
 • Filtruj według rozmiaru za pomocą menu rozwijanego Rozmiar pliku
 • Filtruj według typu pliku, używając menu rozwijanego
 • Filtruj według odniesienia do pliku za pomocą menu rozwijanego Używane w

Kroki:

Zapisz widok filtra

Na potrzeby regularnego wykonywania tych samych wyszukiwań lub filtrowania według tych samych terminów możesz zapisać filtry, aby były one łatwo dostępne. Zapisane filtry są dodawane jako karty na górze strony Pliki. Możesz kliknąć kartę, aby filtrować pliki za pomocą zapisanych parametrów filtra.

Kroki:

Zmień kolejność sortowania listy plików

Domyślnie pliki są wyświetlane od najnowszego do najstarszego na podstawie daty ich załadowania.

Jeśli chcesz zmienić kolejność sortowania, możesz posortować pliki według daty dodania, rozmiaru lub alfabetycznie według nazwy pliku.

Kroki:

Udostępnij plik do pobrania

Jeśli chcesz udostępnić odwiedzającym plik do pobrania, możesz go przesłać za pomocą strony Pliki, a następnie dodać do niego link w zawartości strony lub w nawigacji sklepu online. Możesz skopiować link do pliku do schowka, klikając przycisk Link obok pliku.

Oryginalne multimedia do pobrania

Usługa Imagery firmy Shopify zarządza obrazami i filmami, aby zapewnić wyświetlanie najlepszego możliwego formatu obrazu w odpowiednim miejscu w sklepie online.

Możesz pobrać oryginalny, niezoptymalizowany plik na swoje urządzenie za pomocą przycisku pobierania w oknie Wyświetl podgląd i edytuj.

Kroki:

Edycja plików

Możesz wyświetlić podgląd i edytować pliki, klikając miniaturę pliku na stronie Pliki. Zmiany dokonane na stronie Pliki dotyczą wszystkich miejsc, w których plik jest używany w Twoim sklepie.

Przejrzyj poniższą tabelę, aby dowiedzieć się więcej o sposobie edycji plików:

Czynności dotyczące plików
Czynność Opis
Zmień nazwę pliku Zaktualizuj nazwę pliku, zmieniając Uchwyt URL pliku. Po zmianie adresu URL pliku poprzedni adres URL tego pliku nie będzie już działał.
Zamień plik Zastąp istniejący plik nowym plikiem i zachowaj tę samą nazwę pliku i uchwyt adresu URL. Możesz zastąpić plik tylko tym samym formatem pliku, np. zastąpić plik JPG innym plikiem JPG.
Dodaj tekst alternatywny Dodaj krótki opis obrazu lub filmu dla osób niedowidzących lub korzystających z łączy o niskiej przepustowości.
Dodaj punkt centralny do obrazu Wybierz najważniejszą część obrazu, aby ułatwić przycięcie obrazu w szablonach.
Zaktualizuj obraz w tle filmu Zaktualizuj obraz w tle filmu, który pełni funkcję podglądu filmu.

Aby wprowadzić inne typy zmian, pobierz plik, dokonaj zmian w wybranym oprogramowaniu do edycji, a następnie prześlij go ponownie na stronę Pliki.

Usuń plik

Możesz usunąć jeden lub więcej plików ze strony Pliki. Dowiedz się więcej o czynnościach zbiorczych.

Kroki:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo